Sunteți pe pagina 1din 5

COMPLEMENTUL

1. I-am adus mamei flori.

2. La ora de limba română vobim despre complement.

3. S-au năpustit asupra turcilor.


COMPLEMENTUL INDIRECT

Principalele obiective operaționale:

Elevii vor fi în măsură să:


1. să definească complementul indirect;
2. să identifice complementul indirect în diferite enunţuri;
3. să exemplifice părţile de vorbire prin care se exprimă
complementul indirect;
4. să formuleze enunţuri în care să existe complemente
indirecte exprimate prin diferite părţi de vorbire, respectând
topica şi punctuaţia;
5. să diferenţieze complementul indirect de alte părţi de
propozitie;
6. să creeze texte în care să existe complemente indirecte.
Felurile complementului indirect
Topica complementului indirect

 Complementul indirect stă, în general, după regentul


său.
 După regent, nu se desparte prin virgulă!
 Înaintea regentului se desparte sau nu prin virgulă, în
funcție de gradul de legătură cu elementul regent.
Complement - exemple
1. În enunţul:
Se temea de apa mării, cuvântul subliniat are funcţia de:
a) Complement direct.
b) Atribut substantival prepoziţional.
c) Complement indirect.

2. Complementul indirect se află în enunţul:


a) Le-am spus părinților problema mea.
b) Casa părinţilor este şi a mea.
c) Locuiesc la părinţii mei.