Sunteți pe pagina 1din 10

3.1.

1
Jenis Data Dalam
Segmen Kod
Integer

Rentetan Boolean
Jenis
data

Aksara
Double
(Char)
INTEGER
DEFINISI SINTAKS:
Nombor bulat tanpa titik Int
perpuluhan termasuk nombor
positif dan negatif Contoh:
>>>int(10)
PENGGUNAAN: 10
1. Menyelesaikan masalah
matematik dan boleh digunakan
bersama operator matematik
2. pembilang bagi struktur kawalan
OPERATOR MATEMATIK, SIMBOL DAN CONTOH

NAMA SIMBOL OPERATOR SIMBOL OPERATOR CONTOH


OPERATOR MATEMATIK DALAM KOMPUTER PENGIRAAN DALAM
ATURCARA

Tambah + + 88 + 22 = 110

Tolak - - 42 – 25 = 17

Darab x * 23 * 8 = 184

Bahagi ÷ / 66 / 3 = 22
DOUBLE
DEFINISI:
Nombor yang mempunyai SINTAKS:
titik perpuluhan. Termasuk Double, float
nombor positif dan negatif
CONTOH
PENGGUNAAN: >>>berat=float(45)
Menyelesaikan masalah >>>print(berat)
matematik dan boleh
digunakan bersama 45.0
operator matematik
AKSARA (CHAR)
DEFINISI:
Terdiri daripada abjad, digit,
simbol dan termasuk ruang SINTAKS:
kosong(space) char

PENGGUNAAN: CONTOH:
1. Digunakan dalam Char huruf =“a”;
mengumpukkan sesuatu
aksara
2. Memanipulasikan aksara
RENTETAN (STRING)
DEFINISI:
Satu jujukan susunan aksara

PENGGUNAAN:
1. Aksara dalam string boleh dimanipulasi
2. Antara fungsi yang digunakan untuk
memanipulasi string IALAH:
FUNGSI YANG MEMANIPULASI NILAI STRING DAN
TUJUANNYA

FUNGSI
TUJUAN
Tanda [ ] atau [ : ] Mencapai satu aksara atau lebih dalam string

Len () Menghintung bilangan aksara dalam string

Simbol + Menggabungkan dua string tanpa ruang kosong

Simbol , Menggabungkan dua string dengan ruang kosong

Simbol * Mengulang string dengan bilanagan yang dinyatakan

Join () Menambahkan aksara di antara setiap aksara


SINTAKS:
Str

CONTOH:
>>>print (str(*123abc*))
123abc
BOOLEAN
DEFINISI: PENGGUNAAN:
Terdiri daripada dua nilai,
iaitu True atau False 1. Digunakan sebagai
ungkapan boolean
CONTOH: 2. Sesuai dijadikan
>>>x=2 pernyataan bersyarat
>>>1<x<3 dalam struktur kawalan
pilihan atau struktur
True kawalan ulangan
>>>10<x<20
False