Sunteți pe pagina 1din 17

159 ANI DE LA UNIREA

PRINCIPATELOR ROMÂNE

ALEXANDRU IOAN CUZA - DOMNITORUL UNIRII


(1859-1866)
 „Domnul Unirii” s-a născut pe 20 martie 1820 la
Bârlad.
 Şi-a petrecut o parte din copilărie pe moşia
tatălui său.
 Primele studii le face la Galaţi şi apoi Iaşi. Aici i-
a avut ca şi colegi pe Vasile Alecsandri, Mihail
Kogălniceanu, viitorii săi colaboratori din
perioada cât a fost domnitor.
 În 1834, după „moda” din acea epocă,
Alexandru Ioan Cuza pleacă la Paris pentru a-şi
completa studiile (iniţial studiaza medicina, apoi
drept si economie).
 În anul 1848 participă activ la mişcarea
revoluţionară din Moldova, fiind unul dintre
liderii acesteia alături de Mihail Kogălniceanu şi
Vasile Alecsandri.
 Tentativa revoluţionară este înăbuşită iar viitorul
domn este arestat, dar reuşeşte să fugă în
Transilvania, de unde continuă acţiunile în slujba
ţării sale.
 Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor
s-a putut realiza datorită conjuncturii externe
favorabile şi atitudinii marilor puteri europene.
 Al. I. Cuza a fost propus si ales în unanimitate
domn al Moldovei la 5 ianuarie 1859, fiind
considerat "om nou la legi noi" - după cum
aprecia Mihail Kogălniceanu. În drum spre
Constantinopol, delegaţia Moldovei s-a oprit şi
la Bucuresti, unde erau în desfăşurare alegerile
pentru funcţia de domnitor.
 Aici, într-o şedinţă secretã deputatul Vasile
Boerescu a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea
tot a lui Alexandru Ioan Cuza, propunere
acceptată în unanimitate.
Harta Principatelor Unite
Alegerea lui Cuza in Adunarea
de la Bucuresti
Documentul redactat la Bucuresti, pe 24
ianuarie 1859 – cu prilejul dublei alegeri.
Textul juramantului
rostit de A.I.Cuza:
„Jur să păzesc cu
sfinţenie drepturile şi
interesele patriei, să fiu
credincios Constituţiei,
în textul şi spiritul ei,
să priveghez la
respectarea legilor
pentru toţi şi în toate,
uitând toată prigonirea
şi ura, iubind
deopotrivă pe cel ce m-
a iubit şi pe cel ce m-a
urât, neavând înaintea
ochilor mei decât
binele şi fericirea naţiei
române."
Mihail Kogalniceanu (1817-1891)
Prim- ministru intre 1863-1865. A fost unul dintre
colaboratorii apropiati ai domnitorului.
 Principalele reforme:

 Legea secularizarii averilor manastiresti.


 Reforma agrară.

 Legea electorală.

 Legea învăţământului

 Înfiintarea primelor universităţi, la Iasi si


la Bucuresti
 Legile privind modernizarea activitatii
judecătoreşti: Codul Civil si Codul Penal.
Alte masuri:
 Unificarea serviciului vamal, de posta si
serviciilor sanitare.
 Legi privind constructia cailor ferate.
 Adoptarea stemei.
 Stabilirera culorilor drapelului (dispuse
orizontal).
 Stabilirea capitalei Principatelor Unite la
Bucuresti.
 Adoptarea romanatului ca moneda nationala.
 Ziua de 24 ianuarie ca sarbatoare nationala
In timpul lui A.I. Cuza s-a infiintat
Universitatea din Iasi (1860)
Universitatea din Bucuresti – infiintata
in 1864.
La 1 septembrie 1863 domnitorul Alexandru Ioan Cuza
a înmânat cel dintîi drapel armatei.
 Cu acest prilej a spus:
"Steagul este România!
(…) Steagul este simbolul
devotamentului, credinţei,
ordinii şi a disciplinei pe
care o reprezintă oastea.
Steagul este întotdeauna
trecutul, prezentul şi
viitorul ţării, întreaga
istorie a României. Într-
un cuvânt, steagul
naţional reprezintă toate
victoriile şi toate virtuţile
militare care se cuprind în
cele două cuvinte (…):
onoare şi patrie."
Monede propuse in timpul lui A. I. Cuza

Romanatul nu a fost pus in circulatie, nefiind acceptat de otomani.


 A fost îndepărtat de la putere pe 11 februarie
1866. Pleacă în exil, mai întâi la Viena, apoi la
Paris După câţiva ani, având grave probleme de
sănătate, se duce la Heidelberg (în Germania),
pentru tratament. Aici moare în ziua de 15 mai
1873.
 Iniţial a fost înmormântat la Palatul său de la
Ruginoasa, conform dorinţei sale, iar după Al
Doilea Război Mondial, osemintele sale au fost
mutate la Biserica Trei Ierarhi din Iaşi.
Biserica “Trei ierarhi” din Iasi.
Momentan aici se afla osemintele lui A.I.Cuza

S-ar putea să vă placă și