Sunteți pe pagina 1din 10

Investiţie imobiliară

IAS 40
Definiţie

• Investiţie imobiliară – un teren sau o clădire, sau o parte


din clădire, care se află sub controlul proprietarului sau
locatorului în baza unui contract de arendă finanţată cu
scopul obţinerii plăţilor de arendă, veniturilor din
creşterea capitalului, dar nu pentru:
а) producere şi livrare de mărfuri, prestări servicii, sau
pentru scopuri administrative;
б) vânzări în decursul activităţii obişnuite.

2
Condiţiile de identificare a investiţiei imobiliare

Clădiri şi terenuri
Prima
condiţie
Transmis în chiria operaţională Primite în chiria financiară Activ propriu

Dreptul proprietarului la control Dreptul locatorului la control Dreptul proprietarului la control

Cerinţe de plata în avans


Nu Da
condiţie
A doua

Dreptul locatorului la
imobil

Investiţie imobiliară

3
Compararea metodelor de evaluare a
investiţiilor imobiliare

Metoda de evaluare la valoarea


Indicatori comparaţi Меtoda de evaluare la valoarea iniţială
justă

Evaluarea iniţială Costurile efective de procurare Costurile efective de procurare

Obiectele se reflectă la valoarea


Evaluarea ulterioară Obiectele se reflectă la valoarea iniţială
justă

Reflectarea modificărilor În Situaţia de profit şi pierdere Nu apar

Amortizarea Nu se calculă Calculul în corespundere cu IAS 16

Se recunoaşte pierdere din depreciere în


Deprecierea Nu se aplică
corespundere cu IAS 36

4
Modelul de evidenţă la valoarea justă
La 2 ianuarie 201N compania “Gama” a procurat o investiţie imobiliară, valoarea de
procurare fiind de 10 000 euro. În legătură cu aceasta entitatea a suportat cheltuieli
de consultaţie – 200 euro şi a plătit taxa pentru înregistrare – 400 euro. Astfel,
valoarea iniţială a investiţiei imobiliare constituie 10 600 euro. Compania aplică
modelul de evaluare la valoarea justă. Referitor la data de raportare următoare pot fi
situaţiile:

Situaţia Preţurile la piaţa Valoarea de piaţă a Valoarea iniţială a Diferenţa


valorilor imobiliare investiţiei imobiliare investiţiei imobiliare

1 Nu se modifică 10 000 10 600 (600)

2 Se majorează ne 10 250 10 600 (350)


esenţial

3 Se majorează 11 000 10 600 400


semnificativ

4 Se diminuează 9 500 10 600 (1 100)

5
Exemplu
În decursul ultimelor luni compania, care este specializată la
investiţii imobiliare construieşte un complex cultural. La
31.12.2016 construcţia se apropie de sfârşit. La această dată
au fost suportate următoarele costuri:
• Materiale, salariu, plata subantreprenorilor – 148 000 euro
• Alte cheltuieli de regie – 25 000 €;
• Dobândă pentru credit – 3 000 €.
• În corespundere cu IAS 23 compania capitalizează dobânda
pentru credit, care se referă nemijlocit la finanţarea
construcţiei. Suma împrumutului pentru această construcţie la
31.12. 2016 г. a constituit 18 000 €, taxa dobânzii - 9.5% în
decurs de trei luni – până în martie 2016 г.

6
Continuarea exemplului
Costuri suplimentare:
• Materiale, salariu, plata subantreprenorilor – 17 000 €
• Alte cheltuieli de regie – 13 000 €
• Onorarul pentru efectuarea evaluării independente -
10 000 €, care nu este inclus în componenţa cheltuielilor de
mai sus. La 1 aprilie 2017 complexul este predat în
arendă operaţională. În rezultatul evaluării, obiectului a
fost determinată suma de 212 000 euro. Se cere, de
reflectat toate costurile efectuate la 31 decembrie 2016
şi valoarea obiectului la data predării în arendă.

7
Înregistrările contabile

La data pregătirii raportării financiare - 31.12. 2016:


DТ Producţie în curs de execuţie – 176 000 €
CТ Conturi de evidenţă a costurilor de producţie –
176 000 €
Pentru trei luni: ianuarie – martie 2017:
DТ Producţie în curs de execuţie – 30 000 €
CT Conturi de evidenţă a costurilor de producţie –
30 000 €
8
Înregistrările contabile
La 31.03. 2017:
Capitalizarea dobânzii:
DТ Producţie în curs de execuţie – 428 €
CТ Datorii curente privind dobânda – 428 €
La data predării în arendă operaţională:
DТ Investiţii imobiliare – 206 428 €
CT Producţie în curs de execuţie – 206 428 €
DТ Investiţii imobiliare – 5 572 €
CТ Venituri din modificarea valorii juste – 5 572 €
Ieşirea Investiţiei mobiliare
IAS 40 prevede ca investiţia imobiliară să fie eliminată din
Bilanţ, dacă:
a) de la aceasta nu se mai aşteaptă beneficii economice
b) devine obiectul leasing-ului financiar
c) va fi vândută
În cazul transferului investitei imobiliare poate avea loc:
• din investiţie imobiliară în mijloace fixe, şi invers;
• din investiţie imobiliară în stocuri, şi invers.

Când ieşirea investiţiei imobiliare se efectuează de către


proprietar, care devine locator, se folosesc prevederile
IAS 17.