Sunteți pe pagina 1din 11

DEZVOLTAREA

DURABILĂ
Dezvoltarea durabilă a biosferei

Viitorul omenirii depinde de


doua obiective:
a)Asigurarea nevoilor de bază
ale omenirii din punct de
vedere economic, dar şi
calitativ;
b)Menţinerea unui echilibru al
sistemelor ecologice în
măsură să asigure condiţiile
unei înnoiri a resurselor;
Probleme dezbătute la Summitul Mondial asupra
Dezvoltării Durabile, Johannesburg

La sfârşitul lui august 2002 la Johannesburg , Africa de Sud s-a


desfăşurat Summitul Mondial asupra Dezvoltării Durabile ca o
continuare a planurilor pe termen lung pentru făurirea unei lumi
durabile, semnate prin acordurile încheiate la Summitul
Pământului de la Rio, din 1992.

Peste 8000 de participanţi neguvernamentali, de la ecologişti şi


fermieri la activişti pentru drepturile omului, oficialităţi locale şi
reprezentanţi ai sindicatelor au fost acreditaţi oficial la Summit.
Pe lângă participarea la reuniunile oficiale din cadrul
Summitului, grupările neguvernamentale au sponsorizat o
gamă largă de evenimente paralele precum întâlniri ale
parlamentarilor, Curţilor Supreme de Justiţie şi sindicatelor.
 Reuniunea de la Johannesburg a ONG-urilor dedicate
ameliorării conditiilor sociale, progresului ecologic si
creării de noi oportunităti economice, reprezintă o
puternică forţă de schimbare. Ca răspuns la eşecul
guvernelor de a cădea de acord asupra oricăror
principii clare privind accesul la informatii, ONG-urile
au pus la punct un cod voluntar de conduită căruia
grupările neguvernamentale, instituţiile internaţionale
şi chiar guvernele pot opta să i se alăture.
 Planul de implementare include şapte capitole:
introducere, eradicarea sărăciei, consumarea şi
producţia; baza resurselor naturale; globalizarea;
sănătatea; statele insulare mici în curs de dezvoltare;
Africa; alte iniţiative regionale; mijloace de
implementare şi cadrul institutional.
Dezvoltarea
descreşte progresiv
pentru că au fost
supraexploatate
resursele.

Legenda:
Linia subtire=dezvoltarea
economică
Linia groasă=calitatea
mediului şi nivelul
resurselor
Legenda:
Linia subţire=dezvoltarea
economică
Linia groasă=calitatea mediului şi
nivelul resurselor

Ideea dezvoltării
durabile- după o
descreştere iniţială a
calităţii mediului s-au
stabilit interacţiuni
pozitive între
dezvoltare,resurse şi
mediu
Elemente de acţiune ale Uniunii Europene în
domeniul mediului
 Sunt stabilite cele şase elemente ale acţiunilor dezvoltării
durabile a Uniunii Europene:
A. integrarea considerentelor de mediu în celelalte politici;
B. parteneriat între Uniunea Europeana, statele membre, lumea
afacerilor şi public;
C. lărgirea evantaiului de instrumente ale politicii de mediu:
impozite, subvenţii, acorduri ferme;
D. schimbarea schemelor de consum şi productie;
E. punerea în operă şi aplicarea legislaţiei europene de către
statele membre, întreprinderi etc.
F. cooperarea internaţională în cadrul „Agendei 21” a Naţiunilor
Unite şi celui de-al cincilea program de acţiune în domeniul
mediului.
Învăţământ şi formare în domeniul
mediului
 Mediul este din ce în ce mai mult integrat în învatamânt la
toate nivelele, devenind un element component al formării
profesionale. El face parte din programul de studiu de bază
în marea majoritate a statelor membre.
Au fost proliferate ajutoare pedagogice sub formă de cărţi,
manuale, broşuri, material audiovizual asupra mediului.
Comisia Europeana finanţează proiecte de formare pentru
profesorii din învatământul elementar si secundar precum
şi pentru cursuri tehnice şi agricole. De asemenea, a fost
publicat un „Ghid european de studii asupra cursurilor de
mediu din universitate”. În nouă state membre ale Uniunii
Europene poate fi obţinut un masterat european în
„gestiunea mediului”.
Educaţie în sensul dezvoltării durabile
 Pentru ca educaţia să
progreseze în sensul DD
se impune ca aceasta să
se realizeze pe tot
parcursul vieţii, să se pună
în slujba tuturor celor care
vor să înveţe şi să
furnizeze oportunităţi de
punere în aplicare a
cunoştintelor, priceperilor
şi deprinderilor dobândite
anterior.
Reorientarea educaţiei

Pentru reorientarea
educaţiei din perspectiva DD
trebuie luat în consideraţie
faptul ca obiectele de studiu
traditionale nu mai pot
ramâne izolate unele de
altele, că este necesar să se
acţioneze cât mai mult la
interfaţa disciplinelor pentru
a putea înţelege
complexitatea problematicii
lumii contemporane .