Sunteți pe pagina 1din 38

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” GALAŢI

FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE


SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

REABILITAREA GRUPULUI FRONTAL


PRIN PROTEZE FIXE DIN CERAMICĂ
PE SUPORT ZIRCONIU

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
CONF. DR. ILIE MARIANA

ABSOLVENT:
AWAD OMAR MOHAMMAD

2019
CUPRINS
 I. STUDIU PRACTIC – REABILITAREA GRUPULUI
FRONTAL SUPERIOR PRIN PROTEZE FIXE
CERAMICE PE SUPORT DIN ZIRCONIU
COMPARATIV CU CELE INTEGRAL CERAMICE SAU
PE SUPORT METALIC
I.1Introducere
I.2 Motivaţia, obiectivele și scopul studiului
I.3 Materiale și metodă
I.4 Rezultate și discuţii
 II.CAZURI CLINICE
II.1 Caz clinic nr. I
II.2 Caz clinic nr. II
II.3 Caz clinic nr. III
 III. CONCLUZII
I. STUDIU PRACTIC – REABILITAREA GRUPULUI
FRONTAL SUPERIOR PRIN PROTEZE FIXE CERAMICE
PE SUPORT DIN ZIRCONIU COMPARATIV CU CELE
INTEGRAL CERAMICE SAU PE SUPORT METALIC

I.1Introducere
Reabilitarea dinţilor frontali superiori prin coroane de înveliș identice ca formă și
culoare este un desiderat greu de realizat, fiind o provocare pentru medicul dentist cât
și pentru tehnicianul dentar, care trebuie să aibă un laborator de tehnică dentară
foarte bine echipat și o pregătire temeinică în lucru cu masele ceramice. Aspectul
exterior și estetica dentră sunt de mare importanţă în societatea modernă de astăzi,
aspect ce a impus evoluţia tehnologiei și a știinţei stomatologice.
Estetica dentară impune exigenţa unor materiale care să satisfacă cerinţele de
ordin fizionomic, morfofuncţional, biologic, profilactic și mecano-protetic ale
pacienţilor. Un astfel de material este ceramica dentară care se utilizează foarte
frecvent în restaurările protetice, atât fixe cât și mobilizabile, rezolvând o serie de
neajunsuri ale materialelor fizionomice.
I.2 Motivaţia, obiectivele și scopul studiului
Afecţiunile grupului grontal superior reprezintă o abatere vizibilă
de la cerinţele estetice ale societăţii moderne, ceea ce determină
pacienţii să se prezinte în cabinetele de medicină dentară și să solicite
soluţii terapeutice care să permită refacerea cât mai bună a funcţiei
estetice afectate. Găsirea unei soluţii terapeutice protetice optime și
corecte pentru situaţia clinică dată, impică pregătirea profesională
foarte bună a practicianului, elaborarea unui plan corect de tratament
și vizualizarea finalizării tratamentului este un moment crucial pentru
prognosticul restaurării finale.
Scopul acestui studiu clinic a fost de a evalua diverse tipuri de
coroane de înveliș fizionomice în funcţie de gradul de afectare a
grupului frontal superior și de exigenţele estetice ale pacienţilor.
Obiectivele studiului au fost:
- refacerea fizionomiei și a funcţiei estetice ale pacienţilor;
- refacerea funcţiei fonetice;
- precizarea metodei adecvate de tratament a dinţilor frontali în
funcţie de gradul de afectare a lor.
I.3 Materiale și metodă
Pentru desfășurarea acestui studiu de caz în
domeniu medicinei dentare s-au utilizat următoarele
materiale:
- Foaia de observaţie a pacienţilor;
- Radiografii dentare de tip OPG și retoalveolară;
- Consumabile de unică folosinţă;
- Soluţii anestezice și antiseptice;
- Truse de consultaţii;
- Ciment de obturaţie provizorie;
- Ciment de obturare definitivă;
- Compozite pentru realizarea Wax-upului.
Metodă de studiu:
Acest studiu s-a realizat într-un interval de douăsprezece luni (mai
2018 – mai 2019), într-un cabinet de medicină dentară individual din Galaţi,
sub îndrumarea Conf. Univ. Dr. Ilie Mariana, unde au fost urmăriti 47 de
pacienţi, cu vârste cuprinse între 25 – 55 de ani, de ambele sexe, din mediul
urban și rural care s-au prezentat în cabinet pentru consultaţie și tratament
de specialitate.
Au fost respectate toate normele și regulamentele privind etica
cercetării medicale, fiecare caz clinic prezintă dosarul pacientului, alcătuit
din: fisa de observaţie și acordul pacientului asupra tratamentului și
intervenţiilor efectuate.
Tehnica de tratament:
1. Realizarea examenului clinic extraoral și endooral;
2. Examinarea ocluziei statice și dinamice;
3. Analiza radiografiilor;
4. Realizarea modelelor de studiu și analiza acestora privind ocluzia,
morfolofia coronară, forma arcadelor dentare, prezenţa diastemelor și
tremelor, malpoziţii dentare.
5. Întocmirea unui plan de tratament preprotetic privind igiena
orală, efectuarea unui detartraj și periaj profesional, instruirea
pacientului cu privire la importanţa igienei prale pentru reusita
tratamentului pe termen lung.
6. Efectuarea tratamentului de canal și obturarea leziunilor
carioase.
7. Întocmirea unui plan proprotetic prin șlefuirea dinţilor ce
urmează a fi acoperiţi cu coroane de înveliș, aplicarea dispozitivelor
corono-radiculare acolo unde este nevoie, refacerea bonturilor
protetice în cazul distrucţiilor coronare mari, îndepărtarea
obturaţiilor sau a coroanelor de înveliș preexistente și incorect
efectuate sau adaptate.
8. În cadrul tratamentului propriu-zis, s-au efectuat: amprentarea
arcadelor dentare și obţinerea modelelor de lucru pe care s-au
efectuat wax-upuri pentru protezare provizorie și evaluarea esteticii
viitoarelor proteze fixe, proba scheletului metalic sau de zirconiu
acolo unde s-au folosit coroane de înveliș pe suport metalic sau
zirconiu, proba lucrării fixe finale și cimentarea proviozorie ( acolo
unde este cazul), cimentare definitivă.
I.4 Rezultate și discuţii
În urma repartizării pe vârste, cele mai multe tratamente au avut
loc în grupa de vârstă 25 – 40 de ani.

Tabel nr. 1 Repartiţia conform vârstei


Vârstă Femei Bărbaţi

25 - 35 12 9

35 – 45 10 6

45 - 55 6 4

15

10
Femei
5 Bărbaţi
0
25-35 35-45 45-55

Fig.1 Repartiţia conform vârstei.


Conform repartiţiei pe sexe s-a observat că femeile sunt mai
interesate de refacerea estetică a dinţilor frontali decât barbaţii.

Tabel nr. 2 Repartizarea pe sexe

Repartiţia pe sexe Număr Procent

Femei 28 59,5 %

Bărbaţi 19 40,5%

Bărbaţi
40%
Femei
60%

Fig.2 Repartizarea pe sexe


În urma repartiţiei conform mediul de provenienţă s-a constatat
că pacienţii din mediul urban sunt mai interesaţi de restaurarea
estetica a dinţilor decât cei din mediu rural.

Tabel nr. 3 Repartizarea după mediul de provenienţă

Mediu Număr Procent

Urban 35 74,5%

Rural 12 25,5%

Rural
26%

Urban
74%
Fig.2 Repartizarea pacienţilor după mediul de provenienţă
În urma repartizării conform materialului ales pentru coroana de
înveliș s-a constatat că cele metalo-ceramice și cele pe suport de
zirconiu au fost mai solicitate decât cele integral ceramice deoarece
acestea sunt mai susceptibile la fracturi și se pot utiliza în condiţii
speciale.
Tabelul nr. 4 Repartizarea în funcţie de materialul ales.
Material Număr Procent

Integral ceramic 9 19%

Metalo-ceramic 21 44,5%

Zirconiu-ceramică 17 36,5%

21
17

19% 45% 36%


Integral ceramice Metalo-ceramice Zirconiu-ceramică

Fig.4 Repartizarea după materialul ales.


Conform reapatiţiei în funcţie de satisfacerea pacientului, s-a
constatat că bărbaţii sunt mai mulţumiţi de rezultatele estetice ale
restaurărilor protetice fixe decât femeile.

Tabel nr 5. Repartizarea în funcţie de satisfacerea pacientului.

Calificativ Femei Bărbaţi

Mulţumiţi 17 21

Indiferenţi 2 1

Nemulţumiţi 4 2

Mulţumiţi Indiferenţi Nemulţumiţi

Fig.5 Repartizare după satisfacerea pacienţilor


II.CAZURI CLINICE
II.1 CAZ CLINIC NR. I
Pacient: A. B.
Sex: Masculin
Vârsta: 42 ani
Domiciliu: Galaţi
Profesia: Şofer taxi
Motivele prezentării: pacientul se prezintă la cabinetul
stomatologic datorită sângerării gingivale și a aspectului inestetic al
incisivilor frontali superiori.
La examenul clinic s-a constatat:
- sângerare gingivală spontană la nivelul sextantului II, pe fondul
unei gingivite cronice acutizate;
- durere la nivelul gingiilor;
- igienă dentară deficitară, placă bacteriană și tartru;
- nanisnul incisivului lateral superior din cadranul I;
- fracturi și fisuri ale smaltului incisivilor centrali superiori;
- procese carioase incipiente în zonele proximale ale incisivilor
centrali superiori.
II.1 CAZ CLINIC NR. I

Fig. 6, 7. Situaţia iniţială a cavităţii bucale a pacientului.


II.1 CAZ CLINIC NR. I

În urma examenului clinic și paraclinic s-a pus


diagnosticul de: gingivită cronică acutizată și disarmonia
grupului frontal superior pentru care s-a propus
următorul plan de tratament:
- tratamentul gingivitei cronice acutizate: igienizarea
cavităţii bucale prin detartraj și periaj profesional,
instruirea pacientului pentru a evectua și menţine o
igienă bună, clatirea gurii cu soluţii antiseptice;
- tratamentul disarmoniilor grupului frontal superior
prin acoperirea dinţilor cu coroane de înveliș ceramice pe
suport de zirconiu.
II.1 CAZ CLINIC NR. I
Etapele de lucru au fost:
1. Şedinţa I:
- anamneza, examen clinic, recomandarea unei radiografii de tip
OPG;

2. Şedinţa a II-a:
- diagnosticul și elaborarea planului de tratament;
- detartrajul și periajul profesional al dinţilor;
- badijonarea gingiei cu soluţie antiseptică;

3. Şedinţa a III-a:
- șlefuirea dinţilor pentru coroane de înveliș din ceramică pe
suport de zirconiu;
- amprentarea dinţilor preparaţi în doi timpi, cu silicon de adiţie;
II.1 CAZ CLINIC NR. I

- amprenta s-a dezinfectat și s-a trimis la laboratorul de tehnică


dentară împreună cu fișa de laborator cu datele despre forma și
culoarea dinţilor viitoarelor lucrări protetice;

Fig. 8. Şlefuirea dinţilor frontali superiori. Fig. 9. Amprenta dinţilor după șlefuire
II.1 CAZ CLINIC NR. I
4. Şedinţa a IV- a de tratament:
- se face proba capelor din zirconiu înaintea adaugării straturilor
de ceramică.
- după probarea capelor din zirconiu în cavitatea bucală, pentru a
vedea dacă există spaţiu suficient pentru ceramică, acestea se trimit
înapoi la laborator;

Fig.10. Proba capelor din zirconiu în cavitatea bucală.


II.1 CAZ CLINIC NR. I

5. Şedinţa a v-a de tratament:


- proba și cimentarea lucrarilor protetice definitive.

Fig.11. Protezele unidentare Fig.12. Proba lucrarilor unidentare,


pe modelul de lucru. vedere frontală.
II.1 CAZ CLINIC NR. I

Fig. 13. Proba lucrarilor protetice Fig.14. Proba lucrarilor protetice,


fixe din normă laterală. vedere palatinală
II.1 CAZ CLINIC NR. I

Fig.15. Situaţia finală, Fig. 16. Situaţia finală,


vedere frontală. vedere palatinală
II.2 CAZ CLINIC NR. II
Pacient: M. C.
Sex: Feminin
Vârsta: 49 ani
Domiciliul: Galaţi
Profesia: Învăţător
Motivul prezentării: pacienta s-a prezentat la cabinetul de
medicină dentară deoarece dorește îmbunătăţirea aspectului
dinţilor frontali și rezolvarea edentaţiilor laterale.
La examenul clinic s-a constatat:
- igienă orală deficitară;
- fracturi și fisuri ale smalţului dinţilor frontali;
-edentaţie de clasa a III-a cu o modificare, după Kennedy.
II.2 CAZ CLINIC NR. II
În urma examinării clinice și paraclinice se propune următorul
plan de tratament: reabilitarea grupului frontal cu rezolvarea
edentaţiilor laterale prin două punţi din ceramică pe suport de
zirconiu, în mai multe ședinţe de tratament.

Fig. 17, 18. Situaţia clinică iniţială a pacientei.


II.2 CAZ CLINIC NR. II

Şedinţa I:
- anamneza, examen clinic și recomandarea efectuării unei
radiografii de tip OPG.

Şedinţa a II-a:
- igienizarea cavităţii bucale prin detartraj și periaj profesional;
- amprentarea arcadelor dentare în vederea realizării modelelor
de studiu și de lucru;
- realizarea cheilor de ocluzie cu silicon chitos;
- dezinfectarea amprentelor și a cheilor de ocluzie și trimiterea
lor la laboratorul de tehnică dentară.
II.2 CAZ CLINIC NR. II

Fig.19 Cheile de ocluzie.


II.2 CAZ CLINIC NR. II
În următoarele ședinţe s-au slefuit dinţii ce urmează a fi
protezaţi. S-au amprentat substructurile dentare șlefuite pentru
realizarea modelului de lucru, s-a determinat culoarea și forma dinţilor
artificiali ai punţilor, contactul punţilor dentare cu creasta edentată fiind
tangenţial la versantul vestibular al crestei edentate. Amprentarea s-a
făcut în doi timpi la maxilar, cu silicon de adiţie și într-un singur timp la
mandibulă.

Fig.20, 21. Amprentele arcadelor dentare.


II.2 CAZ CLINIC NR. II

Fig. 22, 23. Dinţii după șlefuire, vedere frontală și palatinală.


II.2 CAZ CLINIC NR. II
S-au realizat suporturile din zirconiu, în laboratorul de tehnică
dentară și s-au trimis la cabinet pentru probarea lor în cavitatea
bucală pentru a vedea dacă există spaţiu suficient pentru placarea lor
cu ceramică.

Fig. 24. Proba suporturilor din zirconiu în cavitatea bucală.


II.2 CAZ CLINIC NR. II
După probarea suporturilor din zirconiu în cavitatea bucală
acestea au fost retrimise laboratorului de tehnică dentară pentru
placarea lor cu ceramică dentară și definivarea lucrarilor protetice
fixe, acestea fiind apoi trimise la cabinet pentru proba și cimentarea
lor pe dinţi.

Fig. 25, 26. Situaţia finală după cimentarea lucrărilor protetice.


II.3 CAZ CLINIC NR. III

Pacient: V. I.
Vârsta: 34 ani
Sex: Masculin
Domiciliul: Galaţi
Profesia: Economist
Motivul prezentării: pacientul se prezintă la cabinetul
stomatologic pentru a i se înlocui o lucrare protetică incorect
adaptată, la nivelul grupului frontal inferior.
După realizarea examenului clinic și paraclinic s-a propus ca
plan de tratament: realizarea unei punţi fixe din ceramică pe suport
de zirconiu. Tratamentul s-a realizat în mai multe ședinţe de lucru,
astfel:
II.3 CAZ CLINIC NR. III

Şedinţa I:
- s-a realizat anamneza, examinarea clinică și paraclinică și s-a
stabilit planul de tratament.

Şedinţa a II-a:
- s-a îndepărtat lucrarea protetica fixă care trebuia înlocuită;
- s-a facut igienizarea cavităţii bucale prin detartraj și periaj
profesional;
- s-au amprentat arcadele dentare în vederea realizării modelului
de studiu și de lucru.
II.3 CAZ CLINIC NR. III

Fig. 27, 28. Situaţia clinică după faza preprotetică


II.3 CAZ CLINIC NR. III

Şedinţa a III-a:
- s-a făcut proba scheletului din zirconiu în cavitatea
bucală pentru a vedea adaptarea marginală și dacă există
spaţiu suficient pentru placarea lui cu ceramică și s-a
retrimis la laboratorul de tehnică dentară.

Şedinţa a IV- a:
- Proba și cimentarea lucrarii protetice în cavitatea
bucală.
- dispensarizarea pacientului.
II.3 CAZ CLINIC NR. III

Fig. 29, 30. Lucrarea protetică înainte de


cimentarea în cavitatea bucală
II.3 CAZ CLINIC NR. III

Fig. 31. Situaţia clinică finală.


III. CONCLUZII
Abaterile de la normal a dinţilor frontali sunt considerate
inestetice și deranjante, aceștia pot fi afectaţi din diverse
cauze: carii, anomalii de diverse tipuri, fracturi, discromii de
diferite cauze. Toate aceste afcţiuni determină pacienţii să se
prezinte la cabinetul de medicină dentară și să solicite un
tratament de refacere a fizionomiei, medicul dentist trebuie să
aleagă din gama largă de materiale existente pe piaţa
stomatologică, în funcţie de particularităţile morfo-funcţionale
și generale ale pacientului, o metodă terapeutică optimă.
Estetica este știinţa care studiază legile și relaţiile estetice
ale oamenilor cu realitatea, capacitatea oamenilor de a percepe
și crea frumosul. În practica stomatologică fiecare medic
trebuie să înveţe înţeleagă și să examineze legile fizologiei,
fizicii și psihologiei care guvernează percepţia formelor și
culorilor dinţilor naturali, care trebuiesc reproduși atunci când
situaţia clinică o impune, cât mai apropiat posibil.
III. CONCLUZII
Apariţia materialelor și metodelor noi în medicina
dentară obligă pe medicul stomatolog să cunoască cum să
manevreze lumina, culoarea, aspectul și forma cu scopul de a
crea o situaţie cât mai estetică a cazului pe care îl are de
rezolvat. Coroanele de înveliș ceramice, metalo-ceramice sau
din zirconiu corespund din punct de vedere estetic și
funcţional cu majoritatea necesităţilor de reafacere a
fizionomiei, oferind pacienţilor un confort psihic satisfăcător.
Studiul practic s-a desfășurat într-un cabinet de medicină
dentară și a arătat că afecţiunile grupului frontal superior sunt
frecvent întâlnite în practica stomatologică indiferent de
mediu de provenienţă, sex sau vârstă, cazurile întâlnite au
fost complexe, uneori greu de reabilitat, fiind o provocare
pentru practician. Competenţa și profesionalismul echipei
medicale dar și cooperarea pacienţilor au dus la rezultate bune
la finalul terapiei.
VĂ MULŢUMESC!