Sunteți pe pagina 1din 21

Ghidul Antrenorului

• Despre FIRST și FIRST LEGO League Jr.


• Provocarea AQUA ADVENTURE
(Aventura acvatică)
• Organizarea celor 12 întâlniri
• Materialele necesare echipei mele
• Ajutorul la care am acces în calitate de
antrenor
Despre FIRST LEGO League Jr.

- Un program non-competițional
- În fiecare an – o nouă provocare captivantă (inspirată din realitate)
- Nr. maxim de membri în echipă – 6 copii
- Vîrsta – 6 – 10 ani
- Set de competiție – Setul și modelul inspirațional LEGO Education
- Setul de lucru – LEGO EDUCATION WeDo.
Provocarea acestui sezon –
AQUA ADVENTURE
• Totul despre apă și importanța acesteia;
• Selectarea unui mod de utilizare a apei de acasă sau din comunitate;
• Determinarea unei soluții care ar îmbunătăți drumul parcurs de apă;
• Show Me Poster (afișarea lucrurilor învățate pe parcursul celor 12
întîlniri);
• Modelul echipei - modelul inspirațional + LEGO WeDo (pentru
construcția și programarea a cel puțin unei componente motorizate
în modelul echipei);
• Valorile Fundamentale – inovarea, lucrul în echipă și
Profesionalismul Demn.
Materiale necesare pentru
pregătirea echipei

• Caietele de lucru AQUA ADVENTURE;


• Setul și modelul inspirațional AQUA
ADVENTURE;
• LEGO Education WeDo
• (45300 WeDo 2.0 Core Set)
• ( 9580 WeDo Construction Set)
Resurse online

Resurse online – FIRST LEGO League


Jr. Resource Library de pe pagina
www.firstinspires.org
(FIRST LEGO League Jr. -> Quik Links
-> Resource Library)
Sfaturi pentru administrarea
echipei
• Votul cu piese LEGO
• Depozitarea și transportarea
modelului echipei
• Activități opționale* :
1. Creează o siglă – logo-ul echipei
2. Explorează resursele multimedia
3. Consultă un expert
Modul de pregătire a echipei

• 12 întâlniri planificate și structurate;


• Fiecare întâlnire durează aproximativ o oră;
• Pentru construirea și programarea modelului (întâlnirile 8 și 9) sunt
necesare câte 2 ore;
• Pentru realizarea posterului (întâlnirile 10 și 11) deasemenea sunt
necesare câte 2 ore.
Organizarea fiecărei întîlniri
A. Întâlnirea începe cu o scurtă
A
prezentare.
B
B. Lista cu materialele necesare
pentru întâlnirea curentă C
D
C. Obiectivele de studiu
D. Secțiunea de pregătire E

E. Încălzirea – o activitate ce
încurajează și consolidează F
lucrul în echipă
F. Componenta de lectură. Dă
context întâlnirii.
G. Partea de practică – o listă cu
G
instrucțiuni pas cu pas ce trebuie
urmată de membrii echipei
H
H. Pictograma cu valori
fundamentale

I
I. Pictograma de aplauze
1. Găsiți un nume pentru
echipă!

• Familiarizarea cu FLL Junior


și provocarea AQUA
ADVENTURE
• Explorarea Valorilor
Fundamentale
• Alegerea unui nume pentru
echipă
2. Povestea pompei de joacă
(PlayPump)
• Descrierea funcționării unei pompe
de joacă (PlayPump)
• explicarea provocărilor și reușitelor
folosirii unei pompe de joacă pentru a
furniza apa
• construirea modelului inspirațional și
altor modele LEGO și folosirea lor
pentru redarea poveștii pompei de
joacă
• opțional: motorizarea modelului
inspirațional folosind WeDo 2.0 sau
WeDo
3. Alegeți modul în care
folosim apa

Membrii echipei vor:


• numi modurile de întrebuințare ale
apei, acasă și în comunitate
• alege o întrebuințare a apei pentru
provocarea AQUA ADVENTURE
• construi și programa unul sau mai
multe modele „Getting Started”
folosind WeDo 2.0 sau WeDo
4. Urmărește drumul parcurs
de apa ta

Membrii echipei vor:


• Identifica sursa apei
• Investiga cum ajunge apa de la sursă
la utilizator, pentru utilizarea aleasă
• Construi unul sau mai multe modele
„Getting started” care să incorporeze
senzori WeDo 2.0 sau WeDo
5. Fii un inginer
Membrii echipei vor:
• Descrie etapele procesului de
proiectare
• Folosi procesul de proiectare și
piesele LEGO ca să aducă apa LEGO
de la pompa LEGO și să o pună la
păstrare
• Opțional: Motoriza Modelul
Inspirațional cu WeDo 2.0 sau
WeDo
6. Îmbunătățește drumul apei
tale

Membrii echipei vor:


• Identifica o problemă a
drumului parcurs de apă
• Vor proiecta o soluție la
această problemă
• Vor construi un model al
soluției din piese LEGO
7. Proiectează modelul echipei

Membrii echipei vor:


• Descrie regulile pentru
modelul echipei
• Comunica ideile lor despre ce
ar trebui să includă modelul
echipei
• Crea un design al modelului
8,9. Construiește modelul
echipei

Membrii echipei vor:


• Revizui designul lor pentru
Modelul Echipei
• Lucra împreună la construcția
Modelului Echipei
• Folosi WeDo 2.0 sau WeDo ca
să programeze componenta
motorizată a Modelului
10,11. Creează posterul
echipei

Membrii echipei vor:


• Descrie instrucțiunile
pentru crearea
posterului echipei
• Aduna informații pe care
să le includă în poster
• Crea posterul
12. Pregătiți-vă să comunicați

Membrii echipei vor:


• Face o recapitulare a
lucrurilor învățate pe
parcursul provocării AQUA
ADVENTURE
• Crea o prezentare a
experienței lor
• Exersa prezentarea