Sunteți pe pagina 1din 5

Criteriile RIFLE de clasificare

a leziunii renale acte

Gagiu Nicu m1404


Leziunile renale acute
• Definiţie: = ↓ bruscă şi potenţial reversibilă a funcţiei renale de
excreţie care se manifestă prin: • ↓ filtrarii glomerulare (FG) • ↑
rapidă a nivelului seric al compuşilor azotaţi neproteici
(azotemie/retenţie azotată acută) ± oligurie • perturbarea
metabolismului hidroelectrolitic (HE) şi acidobazic (AB)

Termenul de “leziuni renale acute” a fost preferat celui de "insuficienţă renală acută”, pentru că defineşte mai
bine varietatea afecţărilor renale ce pot fi incluse în această categorie: de la modificări minime ale funcţiei
renale la insuficienţă renală severă, necesitând terapie de substituţie renală.
Clasificare:
După etiologie:
• IRA de cauză prerenală (hipoperfuzie renală)
• IRA intrinsecă (afectarea structurii renale)
• IRA postrenală (obstructivă)
Clasificare:
După gradul de afectare al diurezei:
• IRA cu diureză păstrată: diureză > 500 ml/zi (în special în IR intrinsecă
sau datorată substanţelor nefrotoxice)
• IRA oligurica
• IRA anurică
Criteriile RIFLE
1. Risc: creşterea creatininei x 1,5 sau reducerea RFG > 25%
2. Leziune (“injury”): dublarea creatininei sau reducerea RFG > 50%
3. Insuficienţă (“failure”): triplarea creatininei sau reducerea RFG > 75% 4. Pierdere
(“loss”): insuficienţă renală acută persistentă; pierderea completă a funcţiei renale
> 4 săptămâni
5. Afectare renală terminală (“end stage kidney disease”): pierderea completă a
funcţiei renale > 3 luni; RFG < 10%; necesită dializă sau transplant