Sunteți pe pagina 1din 6

 Stigmatizarea, marginalizarea persoanelor cu

devieri mintale
 Repartizare neadecvată
 Prezenţa subculturii criminale
 Lipsa incluziunii sociale
 Lipsa activităţii, monotonia cotidiană
 Lipsa sectoarelor speciale
 Insuficient
 Pregătire profesională defectuoasă
 Lipsa triajului
 Diagnosticul dificil
 Lipsa sistemului de evidenţă
 Colaborarea dificilă serviciilor SP şi MS
 Informaţii generale tulburări psihice
 Devieri comportamentale
 Abilităţi de comunicare
 Managementul stărilor critice
 Lipsa standardelor de lucru
 Tratament medicamentos – ca unica soluţie
 Medicamente din generaţii mai vechi
 Victimizaţi
 Agresaţi
 Dificili
 Imprevizibili
 Simulări
 Agravări