Sunteți pe pagina 1din 22

LECȚII DE SINTEZĂ

pentru examenul de licență


anul universitar 2018/2019

Compartimentul ”CONSTRUCȚII METALICE”

6 februarie 2019
Calculul stâlpilor comprimați excentric
Schema generală de calcul
F F F F
M M M M

l
l
l

  1,0   0,7   0,5   2,0


Calculul stâlpilor comprimați excentric
Secțiune transversală
tf hw tf

x
y y

bf

tw
x
e
h

IMPORTANT!!! Să se reflecteze independent caracteristicele geometrice ale secțiunilor


transversale (centru de greutate, momente statice, momente de inerție, teorema Steiner)

Relații generale de calcul


 nN
  R y c → stabilitate generală la comprimare
e A excentrică
Stâlpi comprimați excentric
Verificarea secțiunii stâlpilor comprimați excentric
1. Se precizează eforturile de calcul N și M

2. Se determină lungimea de calcul lef , x   x l

3. Se determină caracteristicele geometrice ale secțiunii: A; I x ; Wx


Ix
4. Se determină raza de inerţie: ix 
A
M
5. Se determină excentricitatea forței axiale: ex 
N
lef , x
6. Se determină coeficientul de zveltețe în planul momentului: x 
ix
E
7. Se determină coeficientul de zveltețe redus:   x
Ry
Verificarea secțiunii stâlpilor comprimați excentric
Wx
8. Se determină raza sâmburelui central: x 
A e
9. Se determină excentricitatea relativă: mx  x
x
10. Se determină raportul dintre aria tălpii și inimii: A f Aw

11. Se stabilește coeficientul formei [tab. 19 СНиП]:  f  Af


Aw ;  ; mx 
12. Se calculează excentricitatea redusă: mef    mx
13. Se determină coeficientul de reducere la comprimare excentrică
[tab. 74 СНиП]:
e  f  ; mef 
14. Se verifică tensiunile:  nN
  R y c
e A
Calculul îmbinărilor
1. Calculul îmbinărilor sudate.
• îmbinări cap-la-cap
• îmbinări cu cordoane în relief (de colț)

2. Calculul îmbinărilor bulonate.


• îmbinări cu șuruburi normale
Calculul îmbinărilor sudate
I. Îmbinări cap-la-cap
Schema generală de calcul
M t  lw3 t  lw2

t
M
N lw N Iw  ; Ww 
b

lw
12 6
Q Q
t lw  t 2

t
Sw 
8
M M
t2
t1

N N

t
t lw t
lw  t 3
Iw 
Q Q

lw  b  2t 12
lw  t 2 t  lw2
t  min t1 ; t 2  Ww  ; Sw 
6 8
Îmbinări cap-la-cap
Relații generale de calcul
 nN
w   Rwy  c → întindere
t  lw
 nM
w   Rwy  c → încovoiere
Ww
 nQ  S w
w   Rws  c → forfecare
t  Iw

 n N sin  
w   Rwy  c 
t  lw 
 n N cos   → întindere îmbinare cu cordon
w   Rwy  c  oblic (în raport cu orizontala)
t  lw 
Îmbinări cap-la-cap
Algoritmul general de calcul
1. Se precizează starea de tensiune (întindere, încovoiere, forfecare sau
combinată).

2. Se precizează rezistențele îmbinării [tab. 3 СНиП].

3. Se determină grosimea cordonului t și lungimea de calcul lw


4. În funcție de poziția și starea de tensiune se determină
caracteristicele geometrice ale secțiunii cordonului de sudură:
I w ; Ww ; S w
5. Se verifică tensiunile în îmbinare în funcţie de starea de solicitare
(conform alin. 1).
Calculul îmbinărilor sudate
II. Îmbinări cu cordoane în relief
Schema generală de calcul

lw3 M
N
lw2

Q
Lungimea cordonului de sudură
lw   lwi  lw1  lw2  lw3  10 mm
lw1

i
f


kf

zk f

2 k f → grosimea cordonului de sudură


1
1 → secțiune de calcul pe metalul
kf

depus (al electrodului);


kf 2 → secțiune de calcul pe metalul de
zk f bază (pe hotarul liniei de topire).
Îmbinări cu cordoane în relief
Relații generale de calcul
 nN 
 N
  Rwf  wf  c 
 f k f lw
wf

 → întindere
 nN 
 wzN   Rwz  wz  c 
 z k f lw 

 nM 
 M
wf   Rwf  wf  c 
Wwf

 → încovoiere
 nM 
 wzM   Rwz  wz  c 
Wwz 
Relații generale de calcul
 nQ  Awf  nw  f k f lw
 Q
wf   Rwf  wf  c 
Awf
 Awz  nw  z k f lw
 → forfecare
 nQ   f k f lw2
 wz
Q
  Rwz  wz  c  Wwf  nw
Awz 6

 z k f lw2
Wwz  nw
6
lw  l  10 mm
 rez
wf   N
wf     
M 2
wf
Q 2
wf  Rwf  wf  c 

 → solicitare complexă
 rez
wz   N
wz     
M 2
wz
Q 2
wz  Rwz  wz  c 


Îmbinări cu cordoane în relief
Algoritmul general de calcul
1. Se precizează starea de tensiune (întindere, încovoiere, forfecare sau
combinată).

2. Se stabilesc coeficienții  f și  z [tab. 34 СНиП].

3. Se precizează rezistențele Rwf [tab. 3, 56 СНиП] și Rwz [tab. 3 СНиП].


4. Se determină secțiunea de calcul (se face comparația produsurilor
 f Rwf și  z Rwz ). Valoarea minimă va fi hotărâtoare.
5. Se stabilesc parametrii geometrici ai secțiunii cordonului de sudură:
• lungimea de calcul l w
• grosimea k f [tab. 38 СНиП]
 
5. În funcție de   Rw min (vezi alin. 4) și starea de tensiune (vezi alin.
1) se verifică capacitatea portantă a îmbinării.
Calculul îmbinărilor bulonate
Îmbinări cu șuruburi normale
Schema generală de calcul
Clasa de rezistență
N N

N1 . N 2
 
N/2
t1 t2 t3

N N1 10   r kgf mm 2

  kgf mm 
N/2
N1  N 2 c
2

c
N 2 10  %
p
Îmbinări cu șuruburi normale
Relații generale de calcul

Nbs  Rbs   b  A  ns → forfecare

Nbp  Rbp   b  d   t → strivire

Nbt  Rbt Abn → întindere

Numărul necesar de șuruburi

N
n
 c Nb,min
Îmbinări cu șuruburi normale
Algoritmul general de calcul
1. Se determină rezistența minimă la rupere Rbun (după clasa de
rezistență sau [tab. 61 СНиП]) și Run.

2. Se determină rezistențele de calcul a îmbinării bulonate:


• la forfecare Rbs [tab. 5 СНиП] sau [tab. 58 СНиП].
• la strivire Rbp [tab. 5 СНиП] sau [tab. 59 СНиП].
• la întindere Rbt [tab. 5 СНиП] sau [tab. 58 СНиП].

3. Se precizează parametrii geometrici ai îmbinării și șuruburilor:


d ; A  d 4 ; Abn ;  t; ns
2

4. Se determină capacitatea portantă minimă a unui șurub N b ,min


5. Se determină numărul necesar de șuruburi.
Determinarea mărimilor de calcul ale
podurilor rulante folosind linii de influenţă

1. Determinarea acțiunilor asupra cadrului


transversal.

2. Determinarea eforturilor în grinda de rulare.


Determinarea acțiunilor asupra cadrului
Schema generală de calcul

Fmax Fmax Gc Fmin Fmin

A2 Dmax Gp A2
Dmin
B2 B2
b1
Q
lmin Lp – lmin
Lp
L
Schema generală de
ST1
calcul

Dmax Dmin
Lp

Mmax Mmin
L

0,00

ST2
B B B CSR
Tmax

F4,max F1,max F2,max F3,max

B RST1 B B
l. infl. RST1
y4 y2 y3
y1 = 1
Relații de calcul

1  G p Q  Gc  L p  lmin
  

Fmax 
n0  2 Lp 
1  G p Q  Gc lmin  Q  G p  Gc
Fmin      Fmax
n0  2 Lp  n0

Dmax   f   Fi ,max  yi   f Ggr   f qnbgf B 


n

i 1

Dmin   f   Fi ,min  yi   f Ggr   f qnbgf B 


n

i 1

T0n   Q  Gc ; Trn  T0n n0


n
Tmax   f   Trn  yi
i 1
Determinarea eforturilor în grinda de rulare
z a
Schema generală de calcul
Fr R Fr Fr Fr Fr Fr

a/2 a/2
c B–c B
B/2 B/2
L. infl. Qmax

y1 =1,00

y3
y2
L. infl. Mmax
y2

y3
y1

B2  a2
y1 
L. infl. Qresp 4B
1,00

y2

y4
y3

y1

–1,00
Relații de calcul
Amplasarea corectă a convoiului de forţe
 c
 Fst  Fcr  B  Fri

F  c  F
 st B ri

Momentul de încovoiere maxim și forța de forfecare corespunzătoare


n
M max   Fri  yi
i 1
n
Qresp   Fri  yi
i 1
Forța de forfecare maximă
n
Qmax   Fri  yi
i 1