Sunteți pe pagina 1din 29

MARKETINGUL

PRODUSELOR HORTICOLE
2018-2019

Lect. dr. Gabriela Chiciudean


Birou H69, Facultatea de Horticultură
Modalitatea de notare

Seminar VP
50% 50%
Afirmații celebre despre marketing
“În afaceri există doar două lucruri care aduc
bani: inovația și marketingul. Orice altceva
este un cost”. (Peter Drucker, 1954).

“Marketingul se poate învăța într-o zi. Din


păcate, e nevoie de o viață întreagă pentru a-l
stăpâni”(Philip Kotler)
Ce este marketingul în opinia
voastră?
Pentru fiecare înseamnă altceva...
Ce este marketingul?
The market = piaţă;
To market = a realiza tranzacţii pe piaţă
Definiții

 “Marketingul este o funcție organizațională și


un set de procese pentru crearea, comunicarea
și furnizarea valorii destinate clienților și pentru
gestionarea relațiilor cu clienții în moduri care
să aducă beneficii atât organizației cât și
grupurilor cointeresate în funcționarea ei.”
(AMA)
Definiții
 “Marketingul este un proces societal prin care
indivizii și grupurile obțin ce le trebuie și ce își
doresc prin crearea, oferirea și schimbul liber
de produse și de servicii purtătoare de valoare.”
(Philip Kotler)
CONCEPTELE DE BAZĂ ALE
MARKETINGULUI

 Nevoie
5.Nevoia de împlinire
de sine ( putere )
Nevoia de autorealizare,
autodepăşire, creativitate
Nevoia de dezvoltare şi
autoperfecţionare continuă
Nevoia de a utiliza toate
capacităţile personale etc.

4. Nevoia de prestigiu
Nevoia de respect, stimă
Nevoia de recunoaştere,
Nevoia de încredere,
Nevoia de a munci,
Nevoia pentru un anumit
statut social s.a.m.d.

3. Nevoi de apartenenţă şi afecţiune


Nevoia de a comunica, de a exprima
dragostea, de prietenie, ataşament, a iubi
şi a fi iubit, de asociere sau disociere etc.

2. Nevoi de securitate sociale şi culturale:


Nevoia de adăpost, de a fi protejat de pericole fizice şi
psihice , nevoia de protecţie în faţa ameninţării şi
privării ( ex. Libertatea de instrucţie), nevoia de mediu
de viaţă nepoluat, s.a.m.d.

1. Nevoi primare legate de supravieţuire:


Nevoi fiziologice: nevoia de hrană, apă, aer, odihnă, sănătate,
Dorință
CONCEPTELE DE BAZĂ ALE
MARKETINGULUI
 Cerere
Bunuri

 Produs
Experiențe

Persoane Servicii

Evenimente
 Piața
 Marketer
Etape în dezvoltarea teoriei şi practicii de
marketing

1. 1900 – 1920/1930 • orientarea către


producţie;
2. 1920/1930 - 1950 • orientarea către vânzări;
3. 1950 - 1970 • orientarea de marketing;
4. 1970 - azi • orientarea societală.
5. 2000-azi • marketing holistic
1. Orientarea către producţie
 Producţia de serie şi în masă, în principal de produse
destinate satisfacerii nevoilor fundamentale ale
omului;
 Obiectivul - a obţine produse la costuri minime, pe
baza unei organizări minuţioase a procesului de
fabricaţie;
 Concurenţă slabă, nu erau necesare eforturi deosebite
de marketing,
 “Tot ceea ce putem produce, putem vinde”.
“Clienţii mei pot alege orice culoare a
automobilului lor, cu condiţia ca
aceasta să fie neagră” (Henry Ford )
2. Orientarea către vânzări

 Identificarea cumpărătorilor pentru produsele


fabricate, prin eforturi susţinute de promovare
a vânzărilor;
 Obiectivul constă în a convinge consumatorii
potenţiali să cumpere (tot mai mult) pentru a
recupera cât mai rapid fondurile investite.
 Se folosesc tehnici şi instrumente nu numai
de convingere, ci chiar şi presiune asupra
acestora.
3. Orientarea de marketing
 Se produce ce dorește consumatorul- Piața consumatorului
 “clientul nostru , stăpânul nostru …”;
 “păstraţi-vă clienţii”;
 “clienţi pe viaţă”;
 “descoperă nevoi şi satisface-le”;
 “să-ţi cunoşti clienţii şi modul în care poţi să-i satisfaci”;
 “îndrăgiţi consumatorul şi nu produsul”;
 “produce ceea ce se vinde în loc să încerci să vinzi ce
produci”;
 “produce ceea ce se cere şi poate vinde”;
 “clienţii sunt oameni care fac posibilă plata salariilor
noastre”;
3. Orientarea de marketing
 “Clienţii trebuie trataţi cât mai curtenitor şi cu maximă
atenţie”;
 “Sunt persoane cu care nu ne contrazicem. Nimeni nu
câştigă dintr-o bătălie cu clientul”;
 “Clientul nu este dependent de noi, ci noi suntem
dependenţi de el”;
 “Cât mai mulţi clienţi satisfăcuţi este baza succesului
afacerii noastre”;
 “Cea mai importantă persoană în afacerea noastră este
clientul”;
 “Numărul clienţilor – nu este doar o statistică rece. Ei
sunt fiinţe umane cu sentimente şi emoţii ca şi noi”.
3.1 Trăsăturile conceptului (orientării) de marketing

 1. Marketingul este o nouă concepţie economică, un nou


mod de a gândi, o nouă filozofie asupra relaţiei
întreprindere-mediu.

 Orientarea către nevoile consumatorului trebuie să


subordoneze întreaga activitate de fundamentare şi
elaborare ale politicilor, strategiilor şi planurilor
întreprinderii;
 Ținta întreprinderii trebuie să fie realizarea unui volum de
vânzări profitabil.

 Firma urmărește în primul rând succesul şi nu câştigul


prin:
 prosperitatea personalului propriu;
 satisfacerea consumatorului.
3.1 Trăsăturile conceptului (orientării) de marketing
 2. Marketingul este o activitate practică, concretă,
care presupune forţă de muncă corespunzător
calificată şi instrumentar de lucru adecvat

 Cine ne sunt clienţii? •cercetări de marketing


•studii de piaţă
 Care sunt nevoile lor? • studii privind
comportamentul
 Cum le putem câştiga preferinţa? consumatorilor.
3.1 Trăsăturile conceptului (orientării) de marketing

 2. Marketingul este o activitate practică,


concretă, care presupune forţă de muncă
corespunzător calificată şi instrumentar
de lucru adecvat

 Ce să producem?
 Cât să producem? principiul celor “cinci potriviri”
-produsul potrivit
-în cantitatea potrivită
 În ce moment? -în momentul potrivit
- la locul potrivit
 În ce loc? -la preţul potrivit.
 La ce preţ?
3.1 Trăsăturile conceptului (orientării) de marketing

 3. Marketingul - ca şi managementul - este


ştiinţă şi artă.
 Operează cu categorii, legi, principii atât proprii, cât
şi împrumutate de la diverse ramuri ale ştiinţei. De
asemenea, utilizează metode, tehnici şi procedee,
proprii sau adaptate, de investigare- ȘTIINȚĂ
3.1 Trăsăturile conceptului (orientării) de marketing
OMUL DE MARKETING - ARTĂ

 Profesionalism ridicat;
 Cunoaşterea riguroasă a tendinţelor şi cerinţelor
mediului, capacitate de anticipare a acestora;
 Viziune unitară, spirit novator şi receptivitate
faţă de cerinţele mediului, nevoile şi dorinţele
consumatorilor;
 O înaltă capacitate de adaptare, flexibilitate şi
mobilitate în gândire;
 Inventivitate, spirit creator, intuiţie, fler, tentaţia
spre risc şi chiar aventură.
4. Orientarea societală a marketingului

 Asumarea de către firme a unei responsabilități umane și


sociale
 Ce trebuie să se vândă fără a trezi proteste și plângeri?
Premise:
1. Dorinţele consumatorilor nu coincid neapărat cu
interesele lor sau ale colectivităţii pe termen lung;
2. Aceştia vor prefera acele întreprinderi care dovedesc
o grijă reală faţă de bunăstarea lor personală şi de cea
a colectivităţii;
3. Sarcina întreprinderii este de a-şi adapta activitatea nu
numai la satisfacţiile pe care le poate procura
consumatorilor, ci şi la necesitatea asigurării bunăstării
individuale şi colective
5. Marketingul holistic

 TOTUL CONTEAZĂ- fiecare aspect al afacerii trebuie


analizat foarte atent
 Marketingul intern: departamentul de marketing,
conducerea superioară și alte departamente
 Marketingul integrat: produsele și serviciile,
comunicațiile și canalele
 Marketingul relațional cu: partenerii, clienții
 Marketing responsabil social cu: etica, mediul, legislația
și comunitatea
FUNCȚIILE MARKETINGULUI

1. Cercetarea pieţei şi a consumatorului


2. Satisfacerea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor.
3. Creşterea eficienţei economice.
4. Racordarea promptă, rapidă, flexibilă şi elastică a
firmei la dinamica mediului.
DATA VIITOARE:

MEDIUL DE MARKETING