Sunteți pe pagina 1din 7

Ang mga sumusunod ay

ambag ni Andres Bonifacio


para sa pagbuo ng
Pilipinas:1. Ang pagtatag ng
Kataastaasan
Kagalanggalangang
Katipunan ng Anak ng Bayan
o KKK.
2. Ang pagapamulat
sa sambayanang
Pilipino para maging
makabayan.
3. Sa pamamagitan ng
Katipunan ay
napagbuklod at
nagkaisa ang mga
Pilipino.
4. Inialay nya ang
kanyang buhay
para sa
pagtatanggol sa
Pilipinas.
.5. Demokrasya, o
Kalayaan ang pinaka
mahalagang ambag
ni Andres Bonifacio
sa Pilipinas.