Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza Cauză și Efect

Metodă structurată de identificare a cauzelor posibile ale unui eveniment nedorit sau
problemă. Se organizează factorii contribuitori posibili în categorii largi, astfel încât
pot fi luate în considerare toate ipotezele posibile. Nu punctează cauzele reale, acestea
putând fi determinate numai prin dovezi reale și testări empirice ale ipotezelor.
Informația este organizată fie în Os de pește (Ishikawa), fie într-o diagramă arbore.
Puncte tari Puncte slabe
• implicarea experților adecvați ce lucrează • echipa poate să nu posede expertiza necesară
într-un mediu de echipă • nu este un proces complet în sine, iar nevoile
• analiză structurată trebuie să fie parte a analizei cauzei sursă
• luarea în considerare a tuturor ipotezelor posibile pentru a produce recomandări
• ilustrarea grafică și cât mai ușor de parcurs a • este o tehnică de prezentare pentru o discuție
rezultatelor între specialiști, mai degrabă decât o tehnică
de analiză separată
• identificarea ariilor unde este nevoie de datele
viitoare • separarea factorilor cauzali în categorii majore
la începutul analizei înseamnă că
• poate fi folosită pentru identificarea factorilor interacțiunile dintre categorii nu pot fi luate în
contribuitori la efectele dorite și nedorite considerare în mod adecvat (ex.: unde
• concentrarea pozitivă asupra unei chestiuni ce defectarea echipamentului este provocată de
Revizia 1/2014
poate încuraja apartenența șiTÜV
participarea eroareaProcese
Rheinland România - Training, Dezvoltare umană
și sau probleme umane printr-o
2
Personal
proiectare slabă)
Exemplu diagramă Ishikawa (Os de pește)
Exemplu de formulare de arbore
de tipul analizei cauza-efect

TÜV Rheinland România - Training, Dezvoltare Procese și


Revizia 1/2014 4
Personal