Sunteți pe pagina 1din 10

Aristotel

Conceptii
Conceptii
Conceptii
Opera

Viata, opera si conceptiile


Viata
?

Proiect realizat de:


Marcu Ciprian
Nastasiu Teodora
Nastase Octavianus
VIATA LUI ARISTOTEL
S-a născut în 384 î.Hr. în Grecia, în Stagira. Tatăl
lui era medic la curtea lui Filip II al Macedoniei. Preocupările
familiei sale sunt realiste. La 17 ani revine la Atena ajungând
la Akademia lui Platon. Va fi 20 de ani elev și profesor. A
ținut prelegeri de filosofie. Va pleca în anul morții lui Platon
în Asia Mica și în statele grecești din jur.
Va face multe călătorii, lucrează cu mulți învățați
Conceptii
Conceptii
Conceptii
Opera
în biologie.

Viata
În anul 342 IH, este chemat de Filip al
Macedoniei pentru a se ocupa de educația fiului său,
?

Alexandru. După ce ajunge Alexandru rege, Aristotel revine


la Atena și își deschide propria școală filosofică lângă fostul
templu al lui Apollon Lykeios, școală - liceu (Lykeion). Se va
numi și Școala peripatetică - de la obiceiul din școală de a se
discuta filosofie, plimbându-se printre șirurile de coloane.
Spre sfârșitul vieții, după moartea lui Alexandru,
trebuie să se refugieze, deoarece partidul patriotic nu-i
putea ierta legătura cu familia domnitoare. Se refugiază în
insula Eubeea, în localitatea Calcis, unde va muri în 322 Î.
Hr., la 62 de ani. După propriile-i spuse, i-a împiedicat pe
atenieni să păcătuiască din nou împotriva filosofiei.
OPERA LUI ARISTOTEL
Opera sa cuprinde peste 1000 de lucrări din
care se cunosc doar 160: tratate de filosofie, poeme,
scrisori, discursuri.
Opere: Tratate de Fizică (filosofia naturii),
Metafizica (tratate de filosofie primă), Organon (tratat de
logică), despre suflet, despre naștere și distrugere, istoria
animalelor, despre cer, Politica, Poetica, Retorica, lucrări
Conceptii
Conceptii
Conceptii

Opera
de morală: Etica nichomahica, Etica eudemica (Eudem).

Viata
De la Aristotel înainte, termenul de metafizică va avea și
sensul de ontologie, dar va mai avea o accepție de metodă
?

filozofică opusă celei dialectice.


Aristotel este întemeietor al tuturor științelor, a
teoretizat logica, etica, retorica, economia politică,
poetica, a fost psiholog al naturii.
Kant: “De la Aristotel încoace, logica nu a avut
nevoie să facă un pas înapoi, dar ca și până astăzi ea n-a
putut face un pas înainte".
Opera sa cuprinde toate domeniile,
impresionează prin amploarea și adâncimea sa, prin
contribuțiile sale originale. În toate domeniile s-a dovedit a
fi un adevărat om de știință, impresionând prin erudiția sa.
CONCEPTII FILOSOFICE IN OPERA LUI ARISTOTEL
Omul este un animal social (Politica)

Aristotel pleacă de la faptul că oamenii nu sunt indivizi izolați ci, dimpotrivă, omul
este prin natura sa un animal social. El explică acest fenomen prin faptul că animalele sociale au
o singură activitate în comun și tocmai această singură activitate le face să fie animale sociale.
Numai omul are simțul binelui și al răului, al dreptății și al nedreptății. Apoi, acele animale
sociale care au în comun acele însușiri, numai ele pot forma familia și statul. Statul nu se
Conceptii
Conceptii

Conceptii
manifestă ca un adversar al omului natural. Statul este manifestarea naturii umane însăși.

Opera
Viata
Astfel, putem spune că teoria statului, la Aristotel, este dependentă de teoria etică a acestuia,
pentru că nicio problemă etică nu poate fi soluționată decât în cadrul statului. Se înțelege astfel
?

că statul este o instituție naturală, iar antisocialul „este ori un supraom, ori o fiară“. Aristotel
spune în „Politica”: „Lingușitorul este onorat de ambele părți; demagogul e onorat de popor, iar
tiranii îi onorează pe cei cu purtare josnică. De aceea devin tiranii «iubitori ai celor falși».”
„Animalele sociale sunt acelea care au o singură activitate în comun; aşa sunt oamenii, albinele,
viespile, furnicile şi cocorii.”
CONCEPTII FILOSOFICE IN OPERA LUI ARISTOTEL
Dreptate și merit (Politica)

Aristotel deosebește între filosofia teoretică


(metafizica și fizica) și filosofia practică (aproape
de sensul kantian). Ultima nu urmărește să ne
ofere adevărul, ci să schimbe faptele, ne învață
cum să fim virtuoși. Dreptatea, atât pentru Platon,
Conceptii

Conceptii
Conceptii
cât și pentru Aristotel, este o virtute ce trebuie

Opera
Viata
examinată atent. Aristotel spune că „dreptatea
este virtutea perfectă, nu la modul absolut, ci în
?

comparație cu celelalte”. Conform textului din


„Politica”, dreptatea este astfel echivalenta
distribuirii egale unor indivizi egali, și neegala unor
indivizi inegali. Aristotel distinge dreptul politic și
dreptul natural. Egalitatea între oameni vizează
doar simplul fapt de a fi om, apoi apar inegalitățile,
tocmai acelea care conduc sau nu la a avea
drepturi politice.
CONCEPTII FILOSOFICE IN OPERA LUI ARISTOTEL
La el întâlnim prima dată definiția principiului:

1. principiul este punctul de pornire al mișcării lucrurilor,


este elementul prim al generării a tot ce există;
2. principiul constituie punctul de plecare datorită căruia
lucrul este, ia naștere și poate fi cunoscut.

Pentru Aristotel, principiile fundamentale ale existenței


Conceptii

Conceptii
Conceptii
Conceptii
sunt materia și forma. După el, tot ce există în mod efectiv

Opera
Viata
reprezintă sinteza acestor 2 principii, sinteză numită
substanță.

Materia este principiul pasiv care dă consistență și care


este modelat de formă. Forma este cea care dă
configurație, este elementul activ dătător de structură,
care face ca lucrurile să fie ceea ce sunt, dar nici forma și
nici materia nu pot exista ca principii independente. Forma
devine realitate numai acționând asupra materiei, după
cum materia devine realitate primind forma.

Ex. de metafizică: statuia lui Hermes este făcută din piatră,


piatra însăși este o materie, dar și o formă, formă pentru
că se individualizează cu celelalte forme, dar în raport cu
statuia este material, iar statuia este forma pietrei.
CONCEPTII FILOSOFICE IN OPERA LUI ARISTOTEL
Actul pur (Metafizica)

Spinoza spune despre Dumnezeu că este “substanta causa sui” (=își este sieși cauza); Aristotel
va numi substanța “regină a categoriilor”. După Aristotel, există o substanță veșnică, nemișcată
și, totodată, despărțită de toate cele sensibile. Exisă apoi un mișcător, care este El însuși
nemiscat - un Prim Motor. Această necesitate este explicată de Aristotel printr-un triplu raport:
materie-formă; mișcător-mișcat; cauză-efect. Astfel, orice materie tinde spre o formă. Tot
Aristotel susține că Universul este organizat teleologic (telos=scop; logos=știință, teorie), adică

Conceptii
Conceptii
Conceptii
Conceptii
în virtutea unui scop, încât urmează că trebuie “să ne oprim undeva” pentru a nu cădea în

Opera
Viata
eroarea logică numită regresul la infinit. Substanța și acțiunea sunt, poate, modurile în care
Primul Motor ne lasă să ne vedem și să tindem spre el.

Știința primelor principii (Metafizica)

Aristotel nu a folosit niciodată termenul de “metafizică”. Când a fost descoperită o nouă


lucrare după “Fizica”, fără nicio denumire, aceasta a primit numele de “meta-ta-
physica”(=ceea ce urmează după Fizica).
Metafizica (știința supremă) studiază “ființa ca ființă”, lucrurile care există, mai exact, se
ocupă cu primele principii, primele cauze, astfel că și Primul Motor devine obiectul ei de
cunoaștere.
Filosofia aristotelică are ca obiect determinarea participărilor de bază ale existenței
universale.
CONCLUZIE
Aria de cuprindere a operei lui Aristotel este imensă. Ea merge de la
harta planetelor, la clasificarea peștilor; de la studierea vânturilor, a mărilor și a
vremii, până la analiza tragediei dramatice; de la morală și politică, până la
geometrie și număr. Influența lui Aristotel a fost incomensurabilă. După moartea
lui, i-a urmat la conducerea Lyceum-ului Teofrast.
Pe măsura dezvoltării științelor fizice și a instrumentelor de măsură, s-au
dovedit erori în unele observații științifice ale lui Aristotel, dar rămâne nealterată

Conceptii
Conceptii
Conceptii
Concluzie

Opera
forța filosofiei lui, a metafizicii, logicii, politicii, eticii și esteticii. Până spre sfârșitul

Viata
secolului al XVIII-lea, era supranumit de toți „Filozoful”.
BIBLIOGRAFIE
• Diané Colinson - Mic dicționar al filozofiei occidentale (NEMIRA 1995-pag.32-36)
• Anton I. Adămuț - Filosofie - Sinteze pentru bacalaureat și admiterea în învățământul superior (Editura
POLIROM 1999 - pag. 21-25, 76-77, 209-211, 234-237)
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel - data:17.09.2019; ora:13:30
• https://www.jw.org/ro/publicatii/reviste/treziti-va-nr-5-2016-octombrie/aristotel-conceptie-
univers/?fbclid=IwAR1yxOOMPNSjCFY5_v1qfw1xZ4Oc4V7pL1Crigb8gdCJdZxA7TItGg0IcQA –
data:16.09.2019
• http://www.referatele.com/referate/diverse/online1/Viata-lui-Aristotel-referatele-
com.php?fbclid=IwAR0cID6XjEOndnjUhcFYMrg6sxfupk2ZNym4qG8K2Gi-YJPtLR7zmsxEBP4 -
data:17.09.2019; ora:13:30
• https://sanatatea.com/pub/personalitati/676-aristotel-cel-mai-mare-filozof-si-om-de-stiinta-al-lumii-
antice.html?fbclid=IwAR0cID6XjEOndnjUhcFYMrg6sxfupk2ZNym4qG8K2Gi-YJPtLR7zmsxEBP4 -
data:17.09.2019; ora:13:30
• Imagini-
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO847RO847&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTc2k2n4UAl_J_m
DDwzl2x8XzPcoQ%3A1568717039528&sa=1&ei=77iAXY3hH8rJwQKE0ZXoAQ&q=aristotel+&oq=aristotel+&g
s_l=img.3..0i67j0l9.166416.166416..166592...0.0..0.108.108.0j1......0....1..gws-wiz-img.GfUo-
BYRk_0&ved=0ahUKEwjNlJOv1tfkAhXKZFAKHYRoBR0Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=IHkRgbHbcqTzhM: -
data:17.09.2019; ora:13:30
VA MULTUMIM PENTRU VIZIONARE!