Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

(CU SEDIUL LA CHIȘINĂU)

TEMA :

“MODALITĂȚI DE OPTIMIZARE A
ADMINISTRĂRII LMS MOODLE”

Autor:
Studentul ciclului II, Galben Vasile gr. C2I2
Facultatea :Fizică ,Matematică și Informatica
 INTRODUCERE

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Pentru a fi în pas 


cu  cerințele  realității  cotidiene  școala  contemporană  impune 
prestarea  unor  servicii  educaționale  calitative  care  vor  permite 
crearea unui sistem educațional competitiv în raport cu cerințele 
pieții.  Astfel,  chiar  dacă  rolul  educației  de  bază,  tradițional, 
rămâne neschimbat, utilizarea noilor tehnologii în educație vine 
să  îmbunătățească  procesul  de  învățământ  prin  utilizarea  unor 
metodologii  noi,  centrate  pe  elev  și  pe  demersuri  didactice 
interactive. 
Moodle – prezentarea generală ca instrument de e – Learning.
Caracteristica generală a platformei Moodle.
În  instituțiile  de  învățământ  pentru  instruirea  și  evaluarea studenților  este 
utilizată de tot mai mulți profesori platformele  e–Learning. 
E-Learning reprezintă un mediu de educație cu tendință continuu 
ascendentă, este orientat spre creșterea performanțelor individuale și 
organizaționale. Succesul său rezultă din accesul prietenesc și eficient la 
informațiile și cunoștințele cele mai noi, la formele cele mai evoluate de 
prezentare, asimilare și evaluare a cunoștințelor.

Modular
Mediu modular pentru
Object învățământ la distanţă
Oriented orientat spre obiecte
Dynamic
Learning
Environment
De ce Moodle?
o Este o platformă gratuită
o Cu codul deschis
o Disponibilă în 78 limbi
o Conţine funcţii şi instrumente necesare ca sprijin
procesului de învățare
o Posibilitatea de a modela propriu spațiu de lucru
o Facilitează autoinstruirea, autoevaluarea şi instruirea la distanţă
o Suportă un număr mare de cursanţi cu feedback operativ şi cheltuieli
relativ mici
o Atitudinea pozitivă a studenţilor faţă de mediul virtual de învăţare şi
evaluare.
o Se pot stoca, genera şi gestiona practic un număr nelimitat de cursuri,
itemi şi variante de teste.
o Există o multitudine de instrumente ajutătoare pentru pregătirea
itemilor.
Autentificarea pe site-ul Moodle și rolurile
Pentru a accesa pltaforma Moodle și de a adăuga careva informații sau de 
a urma niște cursuri, este necesar de autentificare și aici deja există cîteva 
roluri care i se poate atribui utilizatorului, și anume roluri de: 
Administrator – care are toate drepturile asupra site-ului,
Profesor: are dreptul de a administra resursele şi activităţile pentru 
cursurile create. 
Profesor fără drepturi de editare: pot nota elevii, nu pot modifica 
activităţi şi resurse. 
Creator de curs: poate introduce şi modifica cursurile
Cursant: are dreptul de a participa la un curs, fără a-l putea modifica . 
și deja oaspetele care practic nu are drepturi.
Platforma Moodle oferă profesorului posibilitatea de a planifica 
evaluarea, la nivel de zi/oră/minut de începere și zi/oră/minut de terminare. 
În timp ce rezolvă testul, studentul va ști cât timp mai are pentru 
rezolvarea testului. La expirarea timpului alocat testul va fi închis automat 
și sistemul va prezenta acestuia rezultatul obținut.
• permite profesorului planificarea și desfășurarea de sesiuni de instruire 
atât în sala de curs cât și on-line, prin Internet, în săli de clasă virtuale. 
Acesta va avea  controlul asupra clasei virtuale și va putea dirija 
sesiunea de instruire;
• permite desfășurarea mai multor sesiuni de clasa virtuală simultane și 
independent una de alta și cu materiale de instruire diferite;  
• permite verificarea în timp real a utilizatorilor din clasa virtuală, astfel  
platforma va indica vizual în clasa virtuală  daca participanții sunt sau 
nu conectați și permite profesorului comunicarea prin mesaje publice 
sau private cu studenții
Ce oferă Moodle profesorului?

Crearea cursurilor Crearea grupurilor


Deschiderea de studenţi pentru
online
forumurilor studiere
pentru discuţii

Încărcarea
fişierelor şi Comunicarea în
Crearea testelor şi
cursurilor chat
sarcinilor individuale
Ce oferă Moodle studentului?

Învăţare Încărcarea fişierelor,

Comunicarea Să participe la
în regim chat discuţii pe
forumuri
Oportunitatea utilizării Moodle

• Atitudinea pozitivă a comunităţii universitare faţă


de mediul virtual de predare-învăţare-evaluare.
• Facilitează învăţămîntul mixt şi la distanţă,
autoformarea, autoevaluarea.
• Permite implementarea tehnologiei inovatoare în
predare, în învăţare, în evaluare.
Securitatea Moodle
Dezvoltatorii platformei Moodle au formulat  câteva  recomandari de bază  pentru 
securizarea  sistemului  de care administratorii trebuie să țină cont.
   Aceste recomandari sunt :

4.Alegerea unor parole


1.Actualizarea regulată a dificile este o practică de bază
platformei Moodle verificând de securitate pentru
noile versiuni protejarea impotriva spargerii
conturilor de utlizatori

2.Utilizarea unor parole


5.Utilizarea sistemelor de
puternice pentru administrator
actualizare autonome
și ceilalți
CONCLUZII

Moodle:
Platforma Moodle reprezintă un
instrument inovator pentru • Permite stocarea și analizarea
sprijinirea procesului educațional, și informațiilor cu privire la
pentru dezvoltarea unor abilități în performanțele studenților;
domeniul tehnologiilor • Îmbunătățirea procesului
informaționale și de comunicare. educațional;

Moodle
Prin tehnologiile educaţionale Prin Moodle profesorul
bazate pe internet, programele de interacționează cu studenții de la
studii pot deveni mai accesibile, distanță, are loc facilitarea
iar comunicarea între persoanele comunicării prin formuri, chat-uri,
implicate în procesul de mesaje și ajută la lucrul în grup.
învăţământ poate deveni mult
mai eficientă