Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA AGRARA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea: Cadastru și Drept


Catedra: Cadastru și Geodezie

Elaborarea planurilor cadastrale


utilizând tehnologia UAV,
municipiul Chișinau
REFERAND: VRABIE ECATERINA

COORDONATORI ȘTIINȚIFICI: LEC.UNIV.

SEINIC VALERIU

DOC.COMF.UNIV

BOTNARENCO ION
Actualitatea temei: este de a determina posibilitățile și
metodele de utilizare a vehiculelor aeriene fără pilot în
domeniul executării lucrărilor cadastrale

Obiective:
• Implementarea tehnologiilor UAV ]n lucr[rile
cadastrale;
• Preluarea imaginilor cu dispozitivul UAV;
• Prelucrarea imaginilor;
• Utilizarea imaginilor captate de pe dispozitivul UAV
la elaborarea planului cadastral.
Tehnologia fotografiei aeriene bazată pe
UAV constă în următorii pași, proces de
lucru:

a) lucrările pregătitoare;
b) executarea lucrărilor;
c) prelucrarea datelor.
Lucrări pregătitoare

Planificarea mesiunei de zbor, cerințe:


• Precizia: 1 cm;
• Înălțimea de zbor: 200 m;
• Suprafața: 21,42 ha.
Activitatea în teren include:

 clarificarea poziției platformei de lansare


pentru lansarea unui UAV;
 verificarea comunicării și operării elementelor
mobile de aeronave;
 introducerea coordonatele punctului de retur al
UAV;
 pornirea UAV de la dispozitivul de pornire ;
 efectuarea fotografiei aeriene în modul
automat;
 aterizarea UAV în modul automat.
Prelucrarea datelor:
Captarea norului des de puncte
Ortophotoplanul
exportat deschis
în MapInfo
Scara: 1:2500
Ortophotoplanul
exportat deschis
în MapInfo, cu
stratul Terenuri
și Clădiri
Suprapunerea cladirilor, ortofotoplanul și stratu clădiri
Corectarea erorilor
Prezentarea construcțiilor cu nomărul cadastral
Devizul de cheltuieli

unit de Costul unității,


№ Denumirea procesului volumul Cost de deviz, lei
măsură lei
Lucrări de pregătire
1 Elaborarea proiectului tehnic buc. 1 1000 1000.00
2
Lucrări de teren
3 Efectuarea zborului min 15-20 326.00 326.00
4 Determinarea reperior la sol buc. 5 200.00 1000.00
Total lucrări de teren 1326.00
5 Transport extern buc. 1 350.00 350.00
Lucrări de birou
6 Proiectarea itinerariului de zbor min 60 40.75 40.75
7 Prelucrarea imaginilor ore 48 1956.00 1956.00
8 Elaborarea planului cadastral ore 48 1956.00 1956.00
9 Elaborarea Raportului tehnic (Notei - raport) ore 24 978.00 978.00
Total lucrări de birou 4930.75
Total 6256.75
10TVA, 20% 1251.40
TOTAL deviz de cost 8508.15
Mulţumesc
pentru atenţie