Sunteți pe pagina 1din 44

PRINCIPII FUNDAMENTALE

ALE ÎNGRIJIRII PACIENTULUI


ÎNGRIJIREA COPILULUI
BAZATĂ PE FAMILIE
Obiectivele prezentării
1. Definirea şi clarificarea componentelor
majore ale conceptului de nursing şi al
procesului de nursing
2. Identificarea şi descrierea relaţiei dintre
componentelor majore ale conceptului de
nursing
3. Descrierea PROCESULUI DE NURSING
4. Enumerarea beneficiilor implicării familiei
în ingrijirea copilului
5. Definirea strategiei de implementare a
îngrijirilor centrate pe familie
(rolul parinţilor şi intervenţiile necesare)
CONCEPTE
1. CONCEPTUL “ SISTEMUL CLIENŢILOR “:
• INDIVID (“ INDIVIDUL ESTE O ENTITATE
BIO-PSIHO-SOCIALĂ FORMĂND UN TOT
INDIVIZIBIL; ARE NECESITAŢI ( COMUNE)
FUNDAMENTALE , CU MANIFESTĂRI SPECIFICE
PE CARE ŞI LE SATISFACE SINGUR DACA SE
SIMTE BINE ...”V.H )
• FAMILIE
• GRUP
• COMUNITATE
SE AFLĂ IN CONTINUĂ SCHIMBARE ŞI
INTERACŢIUNE CU MEDIUL SĂU INCONJURĂTOR
CONCEPTE
2.CONCEPTUL ”MEDIUL INTERN ŞI
EXTERN “:
• FACTORI NATURALI
• FACTORI BIOLOGICI
• FACTORI PSIHOLOGICI
• FACTORI SPIRITUALI ŞI
CONCEPTUALI
• FACTORI SOCIALI ŞI CULTURALI
CONCEPTE
3. CONCEPTUL DESPRE SĂNĂTATE :
OMS:Sănătatea
“PROCES CONTINUU DE ADAPTARE ŞI
READAPTARE INTRE ORGANISM ŞI MEDIUL DE
VIAŢA , CONSIDERATĂ CA O BUNASTARE FIZICĂ,
PSIHICĂ SI SOCIALĂ A OMULUI”
4. CONCEPTUL DESPRE BOALA :
RUPEREA ECHILIBRULUI CREAT DE ORGANISM
CU MEDIUL SĂU , TRADUS PRIN SUFERINŢA
FIZICĂ ŞI /SAU PSIHICĂ , O DIFICULTATE SAU
INADAPTARE LA O SITUAŢIE NOUĂ PROVIZORIE
SAU DEFINITIVĂ
CONCEPTE
5.NURSING :
• STIINŢA , ARTA DE A ÎNGRIJI
• METODĂ BINE ORGANIZATĂ CE
PERMITE ACORDAREA DE
ÎNGRIJIRI INDIVIDUALIZATE
CONCEPTE
NURSING
OMS: PARTE INTEGRANTĂ A SISTEMULUI
DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTAŢII IN TOATE
UNITAŢILE SANITARE , A SERVICIILOR DE
ASISTENŢA COMUNITARĂ ŞI TOATE
FORMELE DE ASISTENŢA SOCIALĂ
CUPRINZÂND:
• PROMOVAREA SĂNĂTAŢII
• PREVENIREA BOLII
• INGRIJIREA PERSOANELOR BOLNAVE
( FIZIC, MENTAL, PSIHIC, HANDICAPAŢI )
DE TOATE VÂRSTELE
CONCEPTE
• NURSING – VIRGINIA HENDERSON
“ A AJUTA INDIVIDUL , FIE BOLNAV FIE
SĂNĂTOS SĂ-ŞI AFLE CALEA SPRE SĂNĂTATE
SAU RECUPERARE , SĂ AJUŢI INDIVIDUL FIE
BOLNAV FIE SĂNĂTOS SA-ŞI FOLOSEASCĂ
FIECARE ACŢIUNE PENTRU A PROMOVA
SĂNĂTATEA SAU RECUPERAREA CU CONDIŢIA
CA ACESTA SĂ AIBĂ TĂRIA , VOINŢA SAU
CUNOASTEREA NECESARE PENTRU A O FACE ,
ŞI SĂ ACŢIONEZE IN AŞA FEL INCÂT ACESTA
SA-ŞI POARTE DE GRIJĂ CÂT MAI CURÂND
POSIBIL “
CONCEPTE
• NURSING -ICN ( CONSILIUL
INTERNATIONAL AL NURSELOR ) ŞI
PROGRAMUL STANDARDIZAT DE NURSING
( MS ,UNICEF/OMS )
“PARTE INTEGRANTĂ A SISTEMULUI DE
ASISTENŢA SOCIALĂ CUPRINZÂND
OCROTIREA SĂNĂTAŢII, PREVENIREA
BOLILOR ŞI INGRIJIREA BOLNAVILOR
FIZIC , PSIHIC CA ŞI A CELOR INFIRMI DE
TOATE VÂRSTELE , IN TOATE FORMELE DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI AŞEZĂRI
COMUNITARE “
CONCEPTE
6. PROCESUL DE NURSING/INGRIJIRE
• INGRIJIREA ACORDATĂ BOLNAVULUI DE
CADRELE MEDICALE, ESTE RASPUNSUL LA
DEZECHILIBRUL INTRE SĂNĂTATE ŞI
BOALĂ CU SCOPUL DE AJUTA PACIENTUL
SĂ-ŞI SATISFACĂ NEVOILE AFECTATE
CADRU CONCEPTUAL AL PROCESULUI DE
NURSING :
• INGRIJIRE CENTRATĂ NU PE SARCINI CI
ASUPRA PERSOANEI INGRIJITE ,
CONSTITUIND UN TOT UNITAR , LIBER,
RESPONSABIL ŞI CAPABIL DE ADAPTARE
CONCEPTE
6. PROCESUL DE
NURSING/INGRIJIRE
A INGRIJI INDIVIDUL INSEMNĂ A
REUSI SA-L AJUŢI SA-SI
REZOLVE ACELE PROBLEME
CARE II AFECTEAZĂ
ORGANISMUL FIZIC ŞI PSIHIC ,
SA-ŞI SATISFACĂ NEVOILE CARE
SUNT PERTURBATE
• MOTIVATIILE UMANE CORESPUND
LA 5 CLASE DE NEVOI
FUNDAMENTALE (A. MASLOW) :
1. Nevoi fiziologice
2. Nevoia de securitate şi stabilitate
3. Nevoia de apartenenţa (grup,com.)
4. Nevoi de consideraţie (stimă de
sine, recunoaştere ,independenţă )
5. Nevoia de realizare (depaşire)
CONCEPTE
• 14 NEVOI FUNDAMENTALE
( V. HENDERSON):
1. N. DE A RESPIRA ŞI A AVEA O BUNĂ
CIRCULATIE
2. N. DE A BEA SI MANCA
3. N. DE A ELIMINA SUBSTANŢE TOXICE DIN
ORGANISM
4. N. DE A MENŢINE TEMPERATURA CORPULUI
5. N. DE A MENŢINE TEGUMENTELE CURATE
ŞI INTEGRE
6. N. DE A SE MIŞCA SI A AVEA O BUNĂ
POSTURĂ
7. N. DE A DORMI ŞI A SE ODIHNI
8. N. DE A SE IMBRACA ŞI DEZBRACA
9. N . DE A EVITA PERICOLELE
10. N. DE A COMUNICA
11. N. DE A ACŢIONA CONFORM PROPRIILOR
CONVINGERI ŞI VALORI
12. N. DE A FI OCUPAT ŞI A SE REALIZA
13. N. DE A SE RECREA
14. N. DE A INVAŢA CUM SĂ-ŞI MENTINĂ
SĂNĂTATEA
CONCEPTE
6.PROCESUL DE NURSING/INGRIJIRE
Cadrul conceptual al Virginia Handerson :
• Existenţa unor necesitaţi fiziologice şi aspiraţii
ale fiinţei umane , numite NEVOI
FUMDAMENTALE
• Procesul de ingrijire este de un real ajutor in
identificarea nevoilor individului pe plan
bio-psiho-social, cultural şi spiritual , in
descoperirea cauzelor de dificultate şi stabilirea
intervenţiilor optime care să reducă influenţa
acestor cauze ,cu scopul să ajute persoana
afectată să-şi recapete autonomia
RELAŢIA DINTRE
CONCEPTE
PROCESUL DE INGRIJIRE
Definiţie :
PROCES INTELECTUAL COMPUS DIN
DIVERSE ETAPE LOGIC ORDONATE ,
CENTRAT PE RELAŢIILE PARTICULARE
ALE FIECARUI INDIVID SAU GRUP ,
REACŢII CARE APAR CA RĂSPUNS LA O
MODIFICARE REALĂ SAU POTENŢIALA DE
SĂNĂTATE CU SCOPUL OBŢINERII UNEI
MAI BUNE STĂRI A CLIENTULUI ( PACIENT
SAU GRUP/ COMUNITATEA )
PROCESUL DE INGRIJIRE- etape

PROCESUL DE INGRIJIRE
CULEGEREA DATELOR

ANALIZA,INTERPRETAREA DATELOR

PLANIFICAREA INGRIJIRILOR

APLICAREA INGRIJIRILOR

EVALUAREA INGRIJIRILOR
1. CULEGEREA DE DATE
Faza iniţiala a procesului
DATELE /INFORMATIILE :
1.OBIECTIVE( informaţii observate despre
pacient)
2. SUBIECTIVE (informaţii relatate de
pacient )
3. DATE STABILE
4. DATE VARIABILE
SURSE DE INFORMARE :
• PACIENTUL
• FAMILIE, ANTURAJ ,MEMBRII ECHIPEI
DE SĂNĂTATE,DOSAR MEDICAL ETC.
MIJLOACE DE OBŢINERE:
• CONSULTAREA SURSELOR SECUNDARE
• OBSERVAREA PACIENTULUI
• INTERVIUL PACIENTULUI ( DIALOGUL )
2.ANALIZA ŞI INTERPRETAREA
DATELOR
• STABILIREA DIAGNOSTICULUI
NURSING =JUDECATĂ PRACTICĂ
BAZATĂ PE:
• 1.ANALIZA DATELOR
(clasificarea datelor de
independenţa şi de dependenţa)
2.INTERPRETAREA (explicarea
problemelor şi a cauzelor lor)
• 3.DESCRIU reacţia pacientului
la problema de sănătate
• 4.EVIDENŢIAZA rolul autonom
al asistentului medical
2.ANALIZA ŞI INTERPRETAREA
DATELOR
• DIAGNOSTICUL DE INGRIJIRE :
1. PROBLEMA DE DEPENDENŢA
( Schimbarea survenita in satisfacerea
unei nevoi fundamentale ;dificultatea
trăita de persoana , atitudinea
nefavorabilă sănătaţii )
2. CAUZA PROBLEMEI ( Sursa de dificultate)
3. SEMNE SI SIMPTOME ( Manifestări de
dependenţa :modificări fizice si psihice
observate)
3. PLANIFICAREA
INGRIJIRILOR
• STABILIREA:
• UNUI PLAN DE
INTERVENŢIE,
• ETAPELOR
CORESPUNZATOARE
• MIJLOACELOR DE
DESFAŞURARE
• PRECAUŢIILOR IN
APLICAREA
INGRIJIRILOR
3. PLANIFICAREA
INGRIJIRILOR
• PERMITE JUDECAREA URGENŢELOR ŞI
IMPORTANŢA PROBLEMELOR DE DEPENDENŢĂ
STABILIND PRIORITAŢILE
• PLANUL DE INTERVENŢII IN FUNCŢIE DE:
PRESCRIPŢIILE MEDICALE ,SURSELE DE
INFORMARE ŞI ECHIPA DE INGRIJIRE
• CUPRINDE:
1. OBIECTIVELE DE INGRIJIRE (descrierea unei
situaţii pe care o aşteptăm de la pacient ; un
rezultat pe care dorim sa-l obţinem)
2. INTERVENŢIILE ACORDATE (personalizate,
observabile, măsurabile/evaluabile)
4. APLICAREA
INGRIJIRILOR
• SUNT ANTRENAŢI: PACIENTUL,
ECHIPA DE INGRIJIRE, FAMILIA
• INGRIJIRILE:
1. CRUCIALE
2. SISTEMATICE , DELIBERATE,
INTERACTIVE
• ROL PROPRIU AL ASISTENTEI
PENTRU A AJUTA PACIENTUL IN
MENŢINEREA SAU RECĂPATAREA
INDEPENDENŢEI
• ROL DELEGAT AL ASISTENTEI –
INTERVENŢII APLICATE LA INDICAŢIA
MEDICULUI
4. APLICAREA
INGRIJIRILOR
EFECTUAREA INTERVENŢIILOR:
• REEXAMINAREA PACIENTULUI INAINTE DE
ORICE ACŢIUNE PENTRU A EVALUA STAREA
PROBLEMELOR
• VERIFICARE INTERVENŢIILOR
CORESPUNZATOARE PACIENTULUI
• SUPRAVEGHEREA REACŢIILOR
• MODIFICAREA INTERVENŢIILOR INEFICIENTE
• IMPLICAREA PACIENTULUI ŞI FAMILIEI
(EXPLICAREA INTERVENŢIEI)
• PREGATIREA CONDIŢIILOR TERAPEUTICE ŞI DE
MEDIU FĂRĂ PERICOLE
5. EVALUAREA
INGRIJIRILOR
• APRECIERE ASUPRA
PROCESULUI DE INGRIJIRE
A PACIENTULUI IN RAPORT
CU INTERVENTIILE
ASISTENTEI MEDICALE
• SE EVALUEAZA:
• REZULTATUL OBTINUT SAU
SCHIMBAREA OBSERVATA
• SATISFACTIA PACIENTULUI
5. EVALUAREA
INGRIJIRILOR
• TEHNICA EVALUĂRII:
1. Se evaluaeaza fiecare obiectiv de ingrijire
stabilit (specific, individualizat)
2. Se inregistreaza observaţia : a fost atins scoplul
( in ce masura , când , durata)
3. Reorientarea /refacerea planului de ingrijire,
reformulând obiectivele şi intervenţiile in
funcţie de problemele particulare şi conform
prescripţiilor medicale
4. Se menţioneaza gradul de eficienţa a
intervenţiilor autonome ale asistentei medicale
INGRIJIREA COPILULUI
centrata PE FAMILIE

• SCOPUL: MENŢINEREA SAU


STRÂNGEREA LEGĂTURII INTRE
FAMILIE ŞI COPILUL INTERNAT
AVÂND REZULTAT FUNCŢIONAREA
NORMALĂ A NUCLEULUI FAMILIAL
Ingijirea copilului centata pe
familie-BENEFICII PENTRU
FAMILIE ŞI COPIL
1. INTERACŢIUNI STRANSE IN CADRUL FAMILIEI
2. ELIMINAREA ANXIETAŢII CAUZATE DE DESPARŢIRE
3. SCĂDEREA/INEXISTENŢA REACŢIILOR DE
PROTEST,NEGARE,DISPERARE
4. CREŞTEREA SENTIMENTULUI DE SIGURANŢA AL COPILULUI
5. SATISFACEREA NEVOII FAMILIEI DE INGRIJIRE A COPILULUI
6. PARINŢII AU SENTIMENTUL CĂ SUNT IMPORTANTI ŞI
FOLOSITORI
7. DIMINUAREA SENTIMENTULUI DE VINOVAŢIE AL PARINŢILOR
8. IMBUNATAŢIREA ABILITAŢILOR PARINŢILOR DE A INGRIJI
COPILUL
9. CUNOAŞTEREA ŞI INŢELEGEREA PROBLEMELOR DE SĂNĂTATE
A FAMILIEI
10. IMBUNATAŢIREA EDUCAŢIEI SANITARE A PĂRINŢILOR
11. SCĂDEREA REACŢIILOR DUPĂ EXTERNARE
STRATEGII DE IMPLEMENTARE A
INGRIJIRII CENTRATE PE FAMILIE
1. CAZAREA IN ACEIAŞI
CAMERĂ A PĂRINŢILOR
2. PARTICIPAREA PĂRINŢILOR
LA ACTIVITAŢILE DE
INGRIJIRE A COPILULUI
3. REGULI DE VIZITARE
FLEXIBILA
4. POZE/FOTOGRAFII ALE
FAMILIEI LA PATUL
COPILULUI
5. CONTACTE TELEFONICE
6. UTILIZAREA
INREGISTRARILOR AUDIO
CU FAMILIA
PRINCIPII GENERALE
A. CUNOSTINŢE IN DOMENIUL MEDICAL ŞI
COMPORTALENTAL ; CREŞTERE,
DEZVOLTARE, DINAMICA FAMILIALĂ,
SOCIALIZARE , COMUNICARE
B. EDUCAREA PĂRINŢILOR PRIN ORIENTAREA
ACESTORA SPRE SALOANE; EXPLICAREA
TEHNICILOR DE INGRIJIRE A COPILULUI ŞI
LINISTIREA PARINŢILOR
C. INGRIJIREA BAZATĂ PE FAMILIE NECESITĂ
RESPONSABILITAŢI SPORITE ŞI OFERĂ
POSIBILITATEA FURNIZĂRII ASISTENŢEI
MEDICALE TOTALE
PRINCIPII GENERALE
D. NECESITATEA CA UNITATILE SANITARE SĂ
BENEFICIEZE DE O ATMOSFERĂ RELAXANTĂ
CONFORTABILĂ :
• PREZENŢA PĂRINŢILOR ESTE OPTIONALĂ
• ASIGURAREA CONFORTULUI FIZIC AL
PĂRINŢILOR
• ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE
DECONECTARE ŞI ODIHNĂ
E. NECESITATEA CONSILIERII, SUSŢINERII
PĂRINŢILOR ; EDUCARE ŞI INSUŞIRE A
TEHNICILOR DE INGRIJIRE A COPILULUI
PRINCIPII GENERALE
F. CONTINUAREA
INGRIJIRILOR MEDICALE
IN ABSENŢA PĂRINŢILOR
G. ASIGURAREA
PARTICIPARII PĂRINŢILOR
LA PLANUL DE INGRIJIRE
AL COPILULUI LA NIVELUL
DORIT SAU CARE VA FI
NECESAR DUPĂ
EXTERNARE
PRINCIPII GENERALE
INGRIJIRE IN
FAMILIE PARINŢII

(poate fi acordata de
asistenta , in cazul in care
familia este absenta sau
indisponibila ) Transmit ingrijirea
familiara ajutand
copii sa-si asigure
COPILUL
nevoile

Poate necesita ajutor ASISTENTA


pentru asigurarea MEDICALĂ
nevoilor elementare ,
crestere si dezvoltare

INGRIJIREA Ofera ingrijire


suplimentara
ASISTENTEI
pentru nevoi
(trebuie sa fie acordata
copilului sau parintelui
ca suport si educatie
pentru sanatate
ROLUL PARINŢILOR
1. SURSA PRINCIPALĂ DE SECURITATE ŞI SUSŢINERE
PENTRU COPIL
2. ASUMAREA RESPONSABILITAŢII DE “AVOCAŢI “AI
COPILULUI CARE VEGHEAZA LA RESPECTAREA
DREPTURILOR ACESTUIA
3. OFERIREA DE INFORMAŢII PERSONALULUI DE
INGRIJIRE
4. SĂ SERVEASCĂ DREPT MODEL ŞI SĂ AJUTE ALTE
FAMILII AFLATE IN SITUAŢII SIMILARE
INTERVENŢII NECESARE
CREEREA UNUI MEDIU
ADECVAT PENTRU
ASIGURAREA INTEGRITAŢII
ŞI UNITAŢII FAMILIEI :
1. MENŢINEREA RELAŢIEI STRÂNSE
INTRE PARINŢI ŞI COPII
2. DEZVOLTAREA RELAŢIEI DE
SUSŢINERE IN CUPLU
3. INCLUDEREA FRAŢILOR IN
PLANIFICAREA ACTIVITAŢILOR
4. SPRIJINIREA FAMILIEI PENTRU
STAREA DE BINE A COPILULUI
INTERVENTII NECESARE
• CONSILIEREA PARINŢILOR
• PREZENŢA PĂRINŢILOR NECESARĂ PENTRU COPII SUB
5 ANI
• DECIZIA PĂRINŢILOR ESTE INFLUENŢATĂ DE NEVOILE
CELORLALŢI MEMBRII AI FAMILIE
• ATENUAREA SENTIMENTELOR DE VINOVAŢIE ALE
PĂRINŢILOR CARE NU POT STA CU COPILUL
INTERVENŢII NECESARE
• DEZVOLTAREA RELAŢIEI DE
INCREDERE CU FAMILIA
• EVALUAREA LEGĂTURILOR
ŞI PROBLEMELOR DIN
FAMILIE
• PLANIFICAREA UNOR
OBIECTIVE REALISTE CU
FAMILIA
• RECUNOAŞTEREA
CALITĂŢII INGRIJIRILOR
ACORDATE DE PĂRINŢI
INTERVENŢII NECESARE
• OBSERVAREA LEGĂTURII
INTRE COPIL ŞI PĂRINŢI
• EVALUAREA GRADULUI DE
PARTICIPARE AL
PĂRINŢILOR LA PROCESUL
DE INGRIJIRE
• CAPACITATEA
PĂRINŢILOR DE A INGRIJI
COPILUL
• EVALUAREA NECESITAŢII
DE EDUCARE A
PĂRINŢILOR
• IDENTIFICAREA
PROBLEMELOR DINTRE
COPIL ŞI PĂRINŢI
INTERVENŢII NECESARE
• SPRIJINIREA
PĂRINŢILOR
• EDUCAŢIE SANITARĂ
• INTERPRETAREA
PENTRU PĂRINŢI A
COMPORTAMENTULUI
COPILULUI SPITALIZAT
• EXPLICAŢII IN FUNCŢIE
DE GRADUL DE
EDUCAŢIE AL
PĂRINŢILOR
• ANTICIPAREA
PROBLEMELOR CE POT
APĂREA
INTERVENŢII NECESARE

• SPRIJINIREA PĂRINŢILOR
• FACILITAREA ADAPTĂRII LA SITUAŢIA DATĂ A
PĂRINŢILOR ŞI DETERMINAREA IMPLICĂRII IN
CONTRACARAREA BOLII COPILULUI
• AJUTOR ACORDAT FAMILIE PENTRU REZOLVAREA
PROBLEMELOR LEGATE DE VIAŢA DE ZI CU ZI
INTERVENŢII NECESARE
• SPRIJINIREA PĂRINŢILOR
• ASIGURAREA
CONTINUITAŢII
INGRIJIRILOR ACORDATE
DE FAMILIE LA DOMICILIU
• PREZENŢA ŞI IMPLICAREA
PĂRINŢILOR IN
SPITALIZAREA COPILULUI
• PREGĂTIREA ŞI EDUCAREA
PĂRINŢILOR IN CEEA CE
PRIVEŞTE
COMPORTAMENTUL
COPILULUI DUPĂ
EXTERNARE
INTERVENŢII NECESARE
• PLAN DE SPRIJINIRE A
FRAŢILOR COPILULUI
CU AJUTORUL
PĂRINŢILOR ŞI
PERSONALULUI
MEDICAL :
1. VIZITE PERIODICE
2. EVALUAREA
REACŢIILOR FRAŢILOR
SĂNĂTOŞI LA
IMBOLNAVIREA
COPILULUI
MESAJ CHEIE
• PROCESUL DE INGRIJIRE PERMITE
ACORDAREA DE INGRIJIRI
INDIVIDUALIZATE , CENTRATE PE
REACŢIILE PARTICULARE ALE
FIECARUI INDIVID /GRUP DE
INDIVIZI, LA O MODIFICARE REALĂ
SAU POTENTIALĂ DE SĂNĂTATE
MESAJ CHEIE
• ESTE IMPORTANT CA UN COPIL
SPITALIZAT SĂ BENEFICIEZE DE
PREZENŢA PERMANENTĂ A
PĂRINŢILOR IN SPITAL
UN ROL FUNDAMENTAL IN
IMPLEMENTAREA ACESTUI DREPT
PRIN PRACTICA ZILNICĂ ŞI PRIN
PARTENERIATUL CU PARINŢII ŞI
FAMILIA IL ARE ASISTENTA
MEDICALĂ
VA MULTUMESC PENTRU
ATENŢIE