Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “Gr. T.

Popa” IAŞI
FACULTATEA DE MEDICINĂ
DISCIPLINA DE ANATOMIE

CURSURI
ANUL I, SEM. 1

Particularităţile morfogenezei gameţilor


maturi ai femeii. Gametogeneza
normală şi patologică. Malformaţii
congenitale – corelaţii clinice

1
I. Particularităţile morfogenezei gameţilor maturi ai femeii.

Gonocitele primordiale, ovogonii.


Ovogeneza este discontinuă;
– În L3-5 ale vieţii fetale 7 milioane de gonocite primordiale îşi opresc diviziunea
mitotică ca ovocite primare – perioadă de repaos/ stop meiotic I, profază, care se
menţine până la pubertate - maturaţia sexuală a femeii
– Cordoanele sexuale corticale sunt la originea foliculilor ovarieni.
– La pubertate din numărul finit de foliculi primordiali sunt recrutaţi 4 - 500 care se
vor matura în cadrul procesului de ovulaţie (după o perioadă diferită de timp şi
posibilitatea apariţiei unor leziuni/ anomalii cromozomiale, la nivelul ovocitelor
primare aflate în stadiul de diploten şi prelungită aşteptare).
– Se dezvoltă 15-20 foliculi primordiali care trec prin următoarele 3 stadii: primar
(preantral), secundar (antral, folicul vezicular, de Graaf ), preovulator.
– Ovulaţia depinde de ruperea peretelui folicular.
– Ruptura foliculară - particularităţi

2
II. Gametogeneza patologică. Malformaţii congenitale – corelaţii
clinice

- Malformaţiile congenitale apar din cauza anomaliilor numerice sau structurale ale
cromozomilor (7%) şi ca urmare a producerii mutaţiilor la nivelul unor gene
individuale (8%).
- Incidenţa anomaliilor numerice cromozomiale creşte odată cu vârsta maternă (peste
35 ani).
- Numeroase malformaţii congenitale apar consecutiv producerii unor mutaţii care
afectează gene implicate în procesul normal al dezvoltării embrionare.

- Anomalii numerice: Trisomia 21 (sindromul Down), Trisomia 13, Sindromul


Klinefelter, Sindromul Turner, Sindromul triplu X
- Anomalii structurale: Sindromul “ţipătului pisicii”, Sindromul Angelman, mutaţii
genice, etc. .

3
4
5
6
7

S-ar putea să vă placă și