Sunteți pe pagina 1din 19

TIPURI DE VACCIN

VACCIN SEZONIER VACCIN PANDEMIC

1. Inactivat 1. Inactivat
 trivalent  monovalent
 cu virus întreg/fragmentat/subunităţi/  cu virus întreg/fragmentat cu/fără
virozomi cu /fără adjuvant adjuvant

2. Viu atenuat 2. Viu atenuat


 trivalent  monovalent

3. Substrat 3. Substrat
 ou embrionat  ou embrionat
 cultură celulară  cultură celulară

2
VIRUSURI VACCINALE
VACCIN SEZONIER VACCIN PANDEMIC

1. Sursa virusurilor vaccinale 1. Sursa virusului vaccinal


• Virusuri circulante A şi B (H3N2, H1N1, B) • Un nou subtip de virus izolat dintr-un
în ultimul sezon (analiză antigenică/ focar cu modificări majore (analiza
genetică cu modificari minore), selectate antigenică/genetică), validat de Centrele
de Centrele Colaboratoare OMS Colaboratoare OMS ca virus pandemic

2. Virusuri vaccinale 2. Virus vaccinal


• Reasortanţi derivaţi din subtipurile H1N1, • reasortant derivat din virusul pandemic,
H3N2 şi virus B înalt productiv, preparaţi preparat de Centrele Colaboratoare
de Centrele Colaboratoare OMS OMS - virus sălbatic atenuat

3
REASORTANŢI/VIRUSURI VACCINALE
VACCIN SEZONIER VACCIN PANDEMIC

Formula pentru vaccinul 2008/2009 1. Virusuri sălbatice


(emisfera nordică) : • A/California/07/09
• IVR 148 (H1N1) like A/Brisbane /59/07 • A/California/04/09
• IVR 147 (H3N2) like A/Brisbane/10/07 • A/Texas/5/09
• B/Brisbane/60/08 • A/England/195/09
• A/New York/18/09
2. Reasortanţi
• Clasici
• IVR -153
• NYMC X-179A
• Revers - genetică:
 IDCDC-RG 15
 NIBRG-121
 CBER –RG2
4
PRODUCĂTORII DE VACCIN
ÎN LUME ŞI ÎN EUROPA

23 producători dintre care 11 în


Europa (inclusiv România)
CONCENTRAŢIA DE
HEMAGLUTININĂ PER DOZĂ

VACCIN SEZONIER VACCIN PANDEMIC


• 15 mg/tulpină (45 mg) • 15 mg
• 7,5 mg cu adjuvant
• 3,8 mg cu adjuvant (copii)
• 1,67 mg cu adjuvant

6
ADJUVANŢII

VACCINUL SEZONIER VACCINUL PANDEMIC


• Fosfat/hidroxid Al • Fosfat/hidroxid Al
• MF59 • MF59
• AF03
• AS03

7
VACCINURI PANDEMICE ÎN LUME ŞI ÎN
EUROPA (I)
EUROPA
Pandermix (GSK) Panenza (Sanofi – Pasteur)
• Inactivat, splitat, adjuvant AS03 • Inactivat, splitat, fără adjuvant
• Substrat – ouă • Substrat – ouă
• HA: adulţi - 3,75mg, copii - 1,675mg • HA: 15 m g (A/California/07/09)
(A/California/07/09)
Humenza (Sanofi - Pasteur)
Focetria (Novartis) • Inactivat, splitat, adjuvant AF03
• Inactivat, antigene HA şi NA, adjuvant MF59 • Substrat - ouă
• Substrat – ouă • HA: 3,8mg (A/California/07/09)
• HA: 7,5mg (A/California/07/09 )
CANTGRIP (Cantacuzino- România)
Fluval (Omninvest - Ungaria) • Inactivat, splitat, fără adjuvant
• Virus întreg inactivat, adjuvant – fosfat Al, • Substrat – ouă
• Substrat - ouă • HA: 15mg (A/California/07/09)
• HA: adulti - 8mg, copii - 3mg, (A/California/07/09 ) • În curs de licenţiere
Celvapan (Baxter)
• Inactivat,virus intreg, fără adjuvant
• Substrat – cultură celulară
• HA:7,5mg (A/California/07/09)
8
VACCINURI PANDEMICE ÎN LUME ŞI ÎN
EUROPA (II)

RESTUL LUMII

Panvax (CSL – Australia )


- Inactivat, splitat, fără adjuvant
- Substrat – ouă
- HA: 15mg, (A/California/07/09)
Panflu 1 (China)
Ampligen (R – Japonia)
Flumist (SUA)

9
I.GRUPELE ŢINTĂ LA VACCINARE
Gripa sezonieră Gripa pandemică
1. Persoane cu risc crescut de “ Fiecare ţară îşi stabileşte strategiile şi grupele
prioritare” - ECDC (25 august 2009)
complicaţii
• Persoane > 65 ani
1. Persoane din servicii esenţiale (6%)
• Persoane > 6 luni cu boli cronice cardio- • Personalul medico-sanitar
vasculare, pulmonare (inclusiv astm), re- • Personalul din servicii critice/esenţiale
nale, metabolice (inclusiv diabet), hepatice, comunitare
hematologice, neuromusculare, neoplazii
• Tratamente şi boli imunosupresive 2. Persoane vulnerabile (29%)
(HIV/SIDA) • Toate persoanele > 6 luni cu risc crescut
• Rezidenţii (copii, adulţi, bătrâni) din institu- de complicaţii (boli cronice cardiovasculare
tii de ingrijire pe termen lung (inclusiv cei decompensate, astm sever etc .)
cu dizabilităţi) • Copiii sănătoşi între 6-24 luni
• Persoanele 6 luni -18 ani cu terapie pe • Femeile gravide
termen lung cu derivaţi de salicilati • Persoane sănătoase cu vârste între 20 -
• Gravidele la orice vârstă a sarcinii 64 ani
• Copiii cu vârste între 6 - 36 luni • Persoanele > 65 ani
10
II.GRUPELE ŢINTĂ LA VACCINARE
Gripa sezonieră Gripa pandemică

2. Persoane care pot transmite gripa la 3. Limitarea răspândirii şi a presiunii


cei cu risc crescut pe serviciile sanitare (29%)
• Personalul medico-sanitar • Copiii sănătoşi cu vârste între 3-18 ani
• Persoanele care acorda ingrijiri la • Preşcolarii între 25 - 60 luni
domiciliu (la handicapati şi cei cu boli • Copiii şcolari cu vârste între 6-19 ani
cronice imobilizante) • Adulţii sănătoşi
• Membri din familia persoanelor cu risc
crescut
3. Personalul din serviciile esenţiale
comunitare

11
REACŢII ADVERSE ALE VACCINĂRII
VACCIN SEZONIER VACCIN PANDEMIC*
Generale Generale
• Dureri de cap • durere de cap
• Transpiraţii • dureri musculare
• Dureri articulare/musculare • febra
• Febră /stare de rău/frisoane • greata
• Oboseala • frison
• Tuse • stare de rau
• Coriza Locale
Locale • Durere/tumefacţie/roşeaţă/echimoză la
• Tumefiere/roşeaţă/durere la locul injectiei locul injectiei
Reacţii alergice
N.B. Reacţiile au fost uşoare şi au dispărut la 24 ore
• Urticarie , obstructie nazala (48 ore, cele locale )
• Extrem de rar, şoc anafilactic
N.B. Reacţiile sunt pasagere, uşoare şi dispar în * Date preluate din trialuri clinice
maximum 24 ore (în 48 ore cele locale)
12
ACOPERIREA VACCINALĂ

GRIPA SEZONIERĂ
1. Varianta minimă GRIPA PANDEMICĂ*
• 150 doze/1.000 locuitori 1. Varianta minimă
• 25 % din populaţie
2. Varianta optimă
• 300 doze/1.000 locuitori 2. Varianta medie
• 50 % din persoanele cu risc crescut < • 50% din populaţie
65 ani (60%)
• 50% din persoanele > 65 ani

3. Varianta ideală
• 100 % persoanele cu risc crescut 3. Varianta ideală
• 100 % persoanele > 65 ani • 100% din populaţie
* Numărul de vaccinări este în funcţie de
diponibilităţi şi de resursele financiare
13
CALE DE ADMINISTRARE , CANTITATE ,
NUMĂR DOZE , INTERVAL
VACCIN SEZONIER VACCIN PANDEMIC
1. Cale de administrare 1. Cale de administrare
 inactivat: intramuscular  inactivat: intramuscular
• 1 an: braţ (deltoid) • > 1 an: braţ (deltoid)
• 6 luni – 1 an: coapsă (antero-lateral) • 6 luni – 1 an: coapsă (antero-lateral)
 viu -atenuat: spray nazal  viu- atenuat: spray nazal
• 5 - 49 ani • 5 - 49 ani

2. Cantitate – inactivat 2. Cantitate – inactivat


• > 4 ani: 0,5 ml • > 4 ani: 0,5 ml
• 6 luni - < 4 ani: 0,25 ml • 6 luni - < 4 ani: 0,25 ml

3. Număr doze - inactivat 3. Număr doze – inactivat


• > 4 ani: o doză • > 4 ani: una sau două doze, în funcţie
• 6 luni - < 4 ani: două doze. la 21 zile de vaccin
• 6 luni - < 4 ani: două doze, la 21 zile

14
CONTRAINDICAŢIILE VACCINĂRII
VACCINAREA SEZONIERĂ VACCINAREA PANDEMICĂ
1. Permanente 1. Permanente
- Inactivat - Inactivat
• Alergie severă cunoscută la • Alergie severă cunoscută la proteine de
proteine de ou/pene/puf sau la ou/pene/puf sau la unele componente ale
unele componente ale vaccinului vaccinului
• Persoane care au dezvoltat sindrom • Persoane care au dezvoltat sindrom
Guillaine-Barre la vaccinări anterioare Guillaine- Barre la vaccinări anterioare
- Viu atenuat - Viu atenuat
• Vârste < 5 ani şi > 49 ani. • Vârste < 5 ani şi > 49 ani.
• Gravide • Gravide
• Persoane imunodeficiente • Persoane imunodeficiente
• Persoane cu afecţiuni cronice • Persoane cu afecţiuni cronice
2. Temporare 2. Temporare
• Afecţiuni acute febrile • Afecţiuni acute febrile (posibil, gripa
pandemică)
• Criză severă de astm
15
PROCESUL DE PRODUCŢIE A
VACCINULUI PANDEMIC
Conform estimărilor specialiştilor procesul ar dura cca. 5-6 luni

16
Calendarul activităţilor pentru dezvoltarea
vaccinului pandemic A/H1N1, 2009

17
TIMINING-UL VACCINĂRII

VACCINUL SEZONIER VACCINUL PANDEMIC


În emisfera nordică, în fiecare an : În orice moment când este disponibil
1. Vaccinarea în masă a populaţiei vaccinul.
• lunile: octombrie, noiembrie şi
decembrie
2. Vaccinări individuale:
• după perioada vaccinării în masă la
cazuri selectate (persoane cu risc)

18
PROTECŢIA CONFERITĂ DE VACCINARE

VACCINUL SEZONIER VACCINUL PANDEMIC*


• ADULŢI = 90-95% • ADULŢI = 92%
• COPII = 68- 80% • COPII = 85%
• PERSOANE > 65 ani = 72-75 % • PERSOANE > 65 ani = 75-80 %

*Date din trialuri clinice

19