Sunteți pe pagina 1din 14

Tehnologiile informaționale

în epoca contemporană
Trăim în epoca vitezei, atunci când orice informaţie poate ajunge la
destinatar doar în câteva momente, fapt ce înlesneşte rapiditatea
lucrului efectuat. Acest lucru i se datorează, în exclusivitate, progresului
ştiinţific, care în
perioada
contemporană
s-a dezvoltat
foarte
intens,
fapt ce a permis
trecerea unor
acţiuni clasice în
spaţiul virtual,
prin intermediul
noilor
tehnologii
informaţionale.
Tehnologia informației sau Tehnologia informației și a comunicațiilor,
abreviat (cel mai adesea IT) TI respectiv TIC, este tehnologia necesară
pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și
transmiterea) informației, în particular prin folosirea computerelor.
Prin intermediul tehnologiilor moderne nu doar că poţi să fii la curent
cu ultimele noutăţi de pe piaţa mondială, dar, mai nou, poţi să procuri
orice produs ai dori, din orice colţ al lumii, doar accesând site-ul
companiei, şi transferând pe contul ei suma necesară cumpărării,
produsul urmând să fie expediat poştal sau virtual imediat.
Deasemenea, Internetul permite compararea a mai multor produse
care fac parte din aceeaşi ramură, lucru imposibil în multe din
localităţile ţării noastre. Specialiştii IT consideră că viitorul relaţiilor de
piaţă este legat de domeniul noilor tehnologii informaţionale.
În ultimii 50 de ani computerele au suferit câteva schimbări esenţiale,
atât la nivel de tehnologie, cât şi la nivel de domenii în care pot fi
aplicate noile tehnologii informaţionale. La momentul de faţă aceste
tehnologii au pătruns adânc în sistemul uzual al aproape fiecărui om,
punând baza societăţii postmoderne.
Componentele principale a acestora sunt, evident: calculatorul sau
reţeaua de calculatoare. O condiţie de răspândire a informaţiei prin
intermediul calculatoarelor este prezenţa obligatoire a soft-urilor.
Comunicarea dintre calculatoare se face prin intermediul unor reţele.
Prima categorie de reţea este Intranetul, care face posibilă comunicarea
internă dintre calculatoarele unei organizaţii, companii, instituţii de
învăţămînt etc. A doua categorie este Internetul, care face legătura
între calculatoarele din întreaga lume conectate la această reţea. La
baza creării Internetului a stat dorinţa neţărmuită a omului de a
comunica şi de a fi informat.
Internetul este o mega-reţea care este alcătuită la rândul său din alte
câteva mii de reţele care unesc milioane de calculatoare răspândite pe
întreg globul pământesc. Internetul face posibil schimbul de informaţii
între calculatoarele conectate la reţea.
Comunicarea prin intermediul Internetului numită comunicare on-line
este posibilă datorită unor servicii speciale. Principalele servicii de
comunicare on-line sunt: poşta electronică sau e-mail, forum-urile,
chat-urile, telefonia prin Internet, legătura video.
Noile tehnologii informaţionale, din care face parte şi Internetul, sunt
utilizate la moment în trei ramuri principale: în Comunicare, ramură
care se mai numeşte “telematica”; în Informare, ramură care se mai
numeşte “informatica”; în Stocarea şi utilizarea informaţiei.
Utilizarea noilor tehnologii informaţionale duce la obţinerea următorelor
avantaje:
1) reducerea duratelor de aşteptare şi întârziere;
2) simplificarea procedurii de utilizare;
3) standardizarea procedurilor şi echipamentelor.
Bibliotecile digitale reprezintă o nouă infrastructură, care a fost creată
prin folosirea pe scară largă a comunicaţiilor şi informaţiei digitale. Pe
plan internaţional, există dorinţa de conlucrare între cele mai
importante surse de informare digitală pentru a forma o sursă globală.
Mediul electronic, apariţia calculatoarelor a adus totodată cartea într-o
altă înfăţişare - cartea electronică. Cartea electronică este un document
digital care poate fi accesat pe calculator şi care poate fi citit în mod
similar unei cărţi tipărite. Cartea electronică poate fi citită pe un PC
sau alt dispozitiv de lectură (device) cu ajutorul unui soft dedicat.