Sunteți pe pagina 1din 15

Termometrul

Elaborat: Gușan Veronica


Termometrele
sunt dispozitive de
măsurare
a temperaturii, cu
aplicații în
aproape toate
domeniile de
activitate practică
a omului.
Prima apariție a termometrului a fost atestată în
anul 1612.
Primul termometru
a fost inventat de
Santorio
Santorio.Acesta a
fost realizat în așa
fel, încît să poată
lua temperatura
din gura
pacienților.
1654 a fost anul în care
Grand Duke a folosit
primul termometru care
măsura temperatura cu
ajutorul alcoolului,
ulterior apărînd și
termometrele pe care le
folosim astăzi cel mai
des.
Astfel, în anul
1709,Daniel Gabriel
Fahrenheit a inventat un
termometru cu alcool, în
1714 a inventat
termometrul cu mercur
ca în 1724 să introducă
scara de temperatură
care îi poartă numele.
Ulterior, Anders
Celsius a introdus
scara Celsius, pe
care o cunoastem
cu toții.
Lord Kelvin a
introdus scara
Kelvin, folosită în
general de
oamenii de
stiință.
În funcție de principiul fizic care stă la baza
funcționării lor,termometrele se clasifică în:

Termometre cu variație Termometre cu variație Termometre cu variație Termometre cu variație a Termometre cu variație
de volum de presiune a rezistenței electrice tensiunii electromotoare a energiei radiante

1.termometru 1.termometru 1.termometru 1.termometru 1.pirometru


de sticlă cu manometric cu rezistență cu cu radiație
lichid electrică sau termocuplu
cu termistori

2.termometru
cu gaz
Termometre cu variație
de volum

Termometru de sticlă cu lichid Termometru cu gaz


Termometre cu variație
de presiune

Termometru manometric
Termometre cu variație
a rezistenței electrice

Termometru cu rezistență
electrică sau cu termistori
Termometre cu variație a
tensiunii electromotoare

Termometru cu termocuplu
Termometre cu variație
a energiei radiante

Pirometru cu radiație

mulţumesc
pentru
atenţie!