Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICĂRI

Planificarea anuală

• Din punct de vedere formal, planificarea anuală are


anumite elemente de specificitate și poate fi realizată
potrivit rubricaţiei de mai jos:

Unitatea Competenţe Conţinutur Număr Săptămâna Observaţi


de specifice i de ore i
învăţare vizate
• Din punct de vedere formal, proiectul unei unități de
învățare poate fi realizat potrivit modelului de mai jos:

Conținuturi Competențe Activități de Resurse Evaluare


(detalieri) specifice învățare

[se menționează [se precizează [vizate/ [se precizează [se menționează


detalieri de competențele recomandate de resurse de timp, metodele,
conținut care specifice din programa școlară de loc, material instrumentele
explicitează programa sau altele didactic, forme sau
anumite școlară] adecvate pentru de organizare a modalitățile de
parcursuri] realizarea clasei] evaluare
competențelor utilizate]
specifice]