Sunteți pe pagina 1din 11

Invaginaţia intestinală

Prof.Dr.Ioan Părăian
1 10/7/2019
Definiţie
 Telescoparea în sensul peristalticii a unei porţiuni
de intestin în cel subiacent (receptor) prin unul din
mecanismele:
o Prolaps
o Răsturnare
 Reprezintă o urgenţă frecventă între 3 şi 12 luni; la
acestă vârstă este idiopatică
 Rară după vârsta de sugar, când apare secundară
unor leziuni intestinale care antrenează
invaginaţia: diverticul Meckel, polipi, duplicaţii
intestinale, limfoame, parazitoze digestive, plăci
Payer din febra tifoidă, adenopatii mezenterice
voluminoase, linii de sutură
 Cea mai frecventă formă: ileo-cecală
2 10/7/2019
Anatomie patologică
 Telescoparea intestinelor se face în sensul
peristalticii – segmentul proximal împreună cu
mezoul său, pătrunde în cel distal. Aspectul
macroscopic al leziunii poate fi descris pe
secţiune ca o formaţiune alcătuită din 3 cilindri
intestinali: o teacă de invaginaţie externă în
care penetrează cilindrul mijlociu şi cilindrul
intern care alcătuiesc aşa numita “tumoră de
invaginaţie”. Zona de trecere dintre cilindrul
mijlociu şi cel intern este “capul” invaginaţiei,
şi este extremitatea prin care tumora
înaintează în intestinul receptor, iar zona de
trecere dintre cilindrul extern şi cel mijlociu
este “colul” de invaginaţie.

3 10/7/2019
Fiziopatologie
 Odată cu ansa intestinală invaginată pătrunde în
segmentul receptor şi mezenterul împreună cu
vasele limfatice si nervii. Mezenterul este strangulat
la nivelul inelului de invaginaţie producându-se
tulburări vaso-motorii : creşte exagerat presiunea
venoasă, ulterior leziunile ischemice interesează
vascularizaţia arterială, producându-se hipoxie,
care duce la necroza ansei intestinale invaginate.
Mai târziu, prin progresia tulburărilor vasculare,
tumora de invaginaţie devine albastră-violacee, iar
între a doua şi a cincea zi intestinul invaginat se
sfacelează.
 Invaginaţia, odată constituită, este un obstacol
pentru tranzitul intestinal; peristaltismul continuă
să împingă conţinutul intestinal în direcţia
lumenului obstruat, iar tumora de invaginaţie
4 intestinal
progresează în interiorul cilindrului 10/7/2019
în
Etiologie
Factori favorizanţi
la sugar:
 Dezvolarea accentuată a regiunii ceco-
colice în raport cu intestinul subţire
mobilitate crescută
 Diversificarea
alimentaţieipersitaltism accentuat
 Lipsa de acolare a intestinului gros la
peretele abdominal
 Stări diareice creşterea
peristaltismului
 Prezenţa limfadenitei mezenterice

5 10/7/2019
Etiologie - la copilul mai
mare
 - factorii favorizanţi se întâlnesc mai
rar
 Punctul de plecare poate fi: o
formaţiune tumorală benignă sau
malignă, diverticul Meckel, ghem de
ascarizi, polipi intestinali, hemoragii
intraparietale din purpura Henoch-
Schonlein, duplicaţii intestinale,
limfoame, linii de sutură intestinală

6 10/7/2019
Tabloul clinic
 Primele 12 ore: crize dureroase abdominale
paroxistice care apar brusc în plină stare de
sănătate, durează câteva minute şi se repetă la 15-
20 min, vărsături reflexe
 Fosa iliacă goală, se poate palpa tumora de
invaginaţie
 Semnul biberonului, agitaţie psiho-motorie
 Între crize copilul este liniştit
 După 12 –24 ore: crize dureroase subintrante,
semnele ocluziei intestinale: vărsături bilioase,
distensie abdominală, semne de deshidratare, glere
sanghinolente care se elimină spontan, stare
generală alterată

7 10/7/2019
Diagnostic
pozitiv
 Cel mai important instrument în
diagnosticul invaginaţiei este
anamneza
 Clisma baritată
• Rol diagnostic: cocardă, cupă de
şampanie, amputaţie,stopul substanţei
de contrast
• Rol terapeutic: dezinvaginare- numai
în primele 12 ore de la debutul bolii
• Ecografia: imagine de cocardă
 Radiografie abdominală pe gol: nivele
hidroaerice, semne de ocluzie
8 10/7/2019
Diagnostic paraclinic (clismă
baritată), care arată imagine de
cupă de şampanie inversată

9 10/7/2019
Tratament
 În primele ore: tratament conservativ;
dezinvaginare cu ajutorul clismei baritate
 Tratament preoperator de reechilibrare
hidroelectrolitică şi acido-bazică
 După 12 ore se intervine chirurgical:
dezinvaginare manuală sau rezecţie
segmentară cu anastomoză termino-
terminală, dacă există leziuni de necroză ale
peretelui intestinal
 Înlăturarea cauzei mecanice care a produs
invaginaţia
 Apendicectomie, dacă starea generală a
pacientului o permite
10 10/7/2019
Rezultate, prognostic
 Prognosticul este rezervat la cazurile
prezentate tardiv, cu ansa compromisă.
Uneori dezinvaginarea nu se poate face, sau
chiar dacă reuşeşte, ansa nu este viabilă.
Pentru ameliorarea rezultatelor, sunt
necesare diagnosticul precoce şi o
colaborare cât mai bună între serviciile de
chirurgie pediatrică şi pediatrie.
 Evoluţia postoperatorie depinde de
precocitatea diagnosticului si de condiţiile
de terapie intensivă. Alimentaţia lichidiană
poate fi reluată după 24 ore, dacă
vărsăturile au încetat.
11 10/7/2019