Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ


DEPARTAMENTUL DE AUTOMATICĂ ȘI ELECTRONICĂ

PROIECT DE DIPLOMĂ

STUDIEREA UNOR REDRESOARE DE PRECIZIE:


SIMULĂRI , ANALIZE ȘI EXPERIMENTE

Absolvent
Diana-Elena NICHIFOR

Coordonator științific
Prof. dr. ing. Dorina PURCARU

Sesiunea iulie 2019


CUPRINS
Introducere
1. Redresoare de precizie –chestiuni teoretice
1.1 . Redresoare de precizie monoalternanță
1.1.1. Redresoare tip superdiodă
1.1.2.Redresoare cu evitarea saturației amplificatorului operațional
1.2. Redresoare de precizie bialternanță
1.2.1. Redresoare cu tensiunea redresată pozitivă
1.2.2. Redresoare cu tensiunea redresată negativă
1.2.3. Redresoare cu filtru capacitiv
2. Simulări și analize realizate cu redresoare de precizie
2.1. Redresoare de precizie monoalternanță-simulări
2.2. Redresoare de precizie bialternanță-simulări
3. Comparație între redresoarele cu diode și cele de precizie
3.1. Redresoare monoalternanță
3.2. Redresoare bialternanță
4. Rezultate experimentale
5. Concluzii
Bibliografie
Referințe web
CAPITOLUL 1
Redresoare de precizie- chestiuni teoretice
Redresor de precizie monoalternanță, neinversor, de tip superdiodă
Schema circuitului

Funcționarea circuitului

PEPRJTIOUEIUTIU
Caracteristica statică de transfer Formele de undă ale tensiunilor
Redresor de precizie monoalternanță, inversor, cu evitarea saturației
amplificatorului operațional
Schema circuitului

Funcționarea circuitului
Caracteristica statică de transfer Formele de undă ale tensiunilor
1.2. Redresor de precizie bialternanță, neinversor
Schema circuitului
Schema circuitului
Funcționarea circuitului

AO1+R1+R2+R3 = AO INVERSOR

AO2+R4+R5+R6+R7 = SUMATOR INVERSOR


Funcționarea circuitului
Caracteristica statică de transfer Formele de undă ale tensiunilor
Redresorul de precizie bialternanță, neinversor, cu filtru capacitiv
CAPITOLUL 2
Simulări și analize realizate cu redresoare de precizie
2.1. Redresor de precizie monoalternanță, inversor, cu evitarea saturației
amplificatorului operațional
Rezultate obținute prin simulări

Caracteristica statică de transfer Formele de undă ale tensiunilor


Redresor de precizie bialternanță, neinversor

Schema circuitului simulat


Rezultate obținute prin simulări

Caracteristica statică de transfer Formele de undă ale tensiunilor


CAPITOLUL 3
Comparație între redresoarele cu diode și cele de precizie – rezultate
obținute prin simulări
Comparație redresoarele monoalternanță cu diode și cele de precizie
3.1. Comparație redresoarele bialternanță cu diode și cele de precizie
CAPITOLUL 4
Rezultate experimentale

Redresorul bialternanță de precizie Montajul realizat


Rezultate experimentale obținute
CONCLUZII

Prin realizarea acestui proiect de licență

• am aprofundat funcționarea redresoarelor de precizie,

• am învățat să simulez și să analizez în Multisim redresoare cu diode și


redresoare de precizie,

• am căpătat deprinderi practice în realizarea și utilizarea montajului


experimental cu redresor de precizie.