Sunteți pe pagina 1din 17

Rolurile tematice

(semantice)
Case grammar
Charles Fillmore
(1968-1972)
În teoria dată rolul central îl are verbul
ca predicatul propoziţiei,
argumentele fiind termenii predicatului.
Teoria presupunea că există un oricare număr
limitat de relaţii semantice abstracte între
predicatul propoziţiei şi argumentele sale
(subiect şi complemente)
care sunt prezentate în caracteristicile lor
morfologice (cazuri).
Aceste relaţii sunt numite roluri tematice sau roluri
de caz.
Exemplu
• Ion a spart geamul cu ciocanul.
• Ciocanul a spart geamul.
• Geamul s-a spart.
• Dimineaţa Ion a spart geamul cu
ciocanul.
• Dimineaţa Ion a spart geamul la
bucătărie.
Lista rolurilor (cazurilor)
propuse de Fillmore
1. AGENT
2. THEME
3. INSTR
4. EXPERIENCER
5. BENEFICIARY
6. AT-LOC
7. AT-POSS
8. TO-LOC
9. TO-POSS
10. FROM-LOC
11. FROM-POSS
Lista rolurilor (cazurilor)
propuse de Fillmore

1. AGENT
2. THEME
3. INSTR
Lista rolurilor (cazurilor)
propuse de Fillmore

1. AGENT
2. THEME
3. INSTR
Lista rolurilor (cazurilor)
propuse de Fillmore

1. AGENT
2. THEME
3. INSTR
Lista rolurilor (cazurilor)
propuse de Fillmore

• EXPERIENCER
• BENEFICIARY
Lista rolurilor (cazurilor)
propuse de Fillmore

• AT-POSS
• TO-POSS
• FROM-POSS
Lista rolurilor (cazurilor)
propuse de Fillmore

• AT-LOC
• TO-LOC
• FROM-LOC
Lista rolurilor (cazurilor)
propuse de Fillmore
1. AGENT 1. CAUSAL-AGENT
2. THEME 2. VALUE
3. INSTR 3. AT-TIME
4. EXPERIENCER 4. PATH
5. BENEFICIARY 5. CO-AGENT
6. AT-LOC 6. CO-THEME
7. AT-POSS
8. TO-LOC
9. TO-POSS
10. FROM-LOC
11. FROM-POSS
Lista rolurilor (cazurilor)
propuse de Fillmore
• AT-LOC
• TO-LOC
• FROM-LOC
• PATH
Lista rolurilor (cazurilor)
propuse de Fillmore

CAUSAL-AGENT
Lista rolurilor (cazurilor)
propuse de Fillmore

VALUE
Lista rolurilor (cazurilor)
propuse de Fillmore

CO-AGENT
Lista rolurilor (cazurilor)
propuse de Fillmore
1. AGENT 1. CAUSAL-AGENT
2. THEME 2. VALUE
3. INSTR 3. AT-TIME
4. EXPERIENCER 4. PATH
5. BENEFICIARY 5. CO-AGENT
6. AT-LOC 6. CO-THEME
7. AT-POSS
8. TO-LOC
9. TO-POSS
10. FROM-LOC
11. FROM-POSS
Exemple de roluri

Eveniment: a sparge
Agent: Ion
Theme: geamul
Instrument: ciocanul
At-time: dimineaţa
At-loc: bucătărie