Sunteți pe pagina 1din 16

Subiectul lecției:

Descrierea
Descrierea
reprezintă modul de
expunere care constă în
prezentarea unor particu-
larități ale obiectelor,
fenomenelor,personajelor.
Tipurile
foarte răspândite de descriere sunt:
Portretul;
Tabloul sau peisajul;
Descrierile de
interior.
Descrierea
de tip tablou
înfățișează
caracteristicile unui
anumit spațiu,cadru.
Descrierea
de tip portret
înfățișează trăsăturile
fizice și/ sau morale ale
unei persoane/ unui
personaj.
Descrierea
 descrierea
literară
descrierea
științifică
Descrierea literară
reflectă sentimentele
și impresiile celui
care privește și
descrie.
Trăsături ale
descrierii literare:
•subiectivitate;
•prezența imaginilor artistice,realizate cu
ajutorul figurilor de stil;
•discurs la persoana I sau a III-a;
•prezența unor arhaisme,regionalisme,
cuvinte populare;
•verbele apar,în general,la indicativ prezent și
imperfect;
•se poate face în versuri sau în proză.
Descrierea științifică
Oferă informații precise cititorului.
Aceste informații nu deprind de cel care
privește ele referindu-se ,de regulă,la
situarea geografică,la dimensiunea sau la
componența unor elemente.
Într-o descriere științifică,
verbele sunt folosite,în general,la modul
indicativ,timpul prezent.
Trăsături ale
descrierii științifică (nonliterare):
obiectivitate;
surprind elemente reale,demonstabile;
discurs la persoana a III-a;
predomină neologismele (cuvintele
noi);
predomină verbele la modul indicativ,
timpul prezent;
se face doar în proză.