Sunteți pe pagina 1din 16

SISTEMUL NERVOS

VEGETATIV ȘI ARCUL
REFLEX SOMATIC ȘI
VEGETATIV
LECȚIE PUBLICĂ
PROFESOR COȘCODAN DIANA,GRAD DIDACTIC SUPERIOR
 Secvenţa didactică:
Reactualizarea cunoştinţelor –
ÎNVĂȚAREA.
 Sarcină didactica (activitate în grup):
 Grupul I identifică forma învățării
din imagine și condițiile ale acesteia.
 Grupul II- numește stucturile 2,3.
 Grupul III-numește structurile 4,5.
 Grupul IV-numește structura 6 și
semnificația săgetilor din imagine.
DUPĂ MECANISM IDENTIFICAȚI TIPUL ȘI DURATA
DE PĂSTRARE A MEMORIEI
1. MODIFICĂRI CHIMICE ŞI FIZICE TEMPORARE LA
NIVELUL BUTONULUI PRESINAPTIC.
2. MODIFICAREA DIMENSIUNILOR ŞI NUMĂRULUI
DE SINAPSE.
3. CREŞTEREA CANTITĂŢII DE ARN ŞI A
PROTEINELOR CARE MODIFICĂ TRANSMITEREA
SINAPTICĂ
4. ACUMULAREA UNOR CANTITĂŢI MARI DE Ca²+
ÎN BUTONUL AXONIC, CEEA CE DETERMINĂ
ELIMINAREA PRELUNGITĂ DE MEDIATOR.
OBIECTIVE:
 Stabilirea elementelor arcului reflex vegetativ și
somatic.
 Identificarea asemănărilor și deosebirilor în
arcurile reflexe somatic și vegetativ.
 Studierea influenței sistemului nervos vegetativ
simpatic și parasimpatic asupra sistemelor de
organe.
 Familiarizarea cu unele maladii ale sistemului
nervos.
Secvenţa didactică:
Comunicarea
cunoştinţelor.
ARC REFLEX

ARC REFLEX - CALEA PARCURSĂ DE EXCITAȚIE


DE LA RECEPTOR LA ORGANUL EFECTOR.
INCLUDE:
 1. RECEPTOR

 2. CALEA AFERENTĂ (SENZITIVĂ)

 3. CENTRUL NERVOS

 4. CALEA EFERENTĂ (MOTOARE)

 5. ORGANUL EFECTOR (MUȘCHI,GLANDĂ)


SARCINA DIDACTICĂ
 Experiment demonstrativ:
 Demonstrarea reflexelor
medulare-tricipital, rotulian,
achilian.
ARCUL REFLEX SOMATIC
SCHEMA ARCULUI REFLEX SOMATIC
Proto
CALEA AFERENTĂ (DENDRITA neuro
E PROTONEURONULUI)
n
senzit
RECE iv
PTOR

CENTRUL
NERVOS
(deutoneuronul
senzitiv din
cornul posterior)
Organul
efector
(mușchi
scheletic) CENTRUL
NERVOS
(MOTONEURO
NUL DIN
CORNUL
ANTERIOR)
SCHEMA ARCULUI REFLEX VEGETATIV
Proto
CALEA AFERENTĂ (DENDRITA neuro
E PROTONEURONULUI)
n
senzit
RECE iv
PTOR

CENTRUL
NERVOS
(neuronii
vegetativi din
coarnele
Organul laterale)
efector
(mușchi
neted,
Gangl
glanda)
ion
veget
ativ
SISTEMUL NERVOS VEGETATIV

Centrul
superior
Centrii al SNV- Centrii
preganglionari
hipotala postganglionari
mus
SISTEMUL NERVOS SIMPATIC (A) SI
PARASIMPATIC (B)
A B
SECVENȚA DIDACTICĂ: FIXAREA
CUNOȘTINȚELOR
Elucidarea funcțiilor sistemului vegetativ (p.19)-
lucru în grup. Completarea tabelului.
Funcțiile Sistemul vegetativ simpatic Sistemul vegetativ
parasimpatic

Inima Accelerează contracțiile Încetinește contracțiile


cardiace cardiace

Vasele etc. Constrictă Dilată


SECVENȚA DIDACTICĂ

 Unele maladii ale sistemului nervos:


 Prezentări ale elevilor referitoare la igiena și
maladii ale sistemului nervos.