Sunteți pe pagina 1din 13

NATIONAL BANK OF ROMANIA 1

Importanţa instituţiilor financiare nebancare


Structura sistemului financiar Evoluţia structurii sistemului financiar
în 2007 (% din total active) în perioada 2003 – 2007
(% din total active)

0.36 instituţii de credit


3.77
fonduri deschise
4.00 de investiţii
societaţi de investiţii
7.67 financiare
82.16
2.05 societaţi de asigurare

societaţi de leasing

alte instituţii financiare


instituţii de credit
fonduri deschise de investiţii nebancare
societăţi de investiţii financiare
societăţi de asigurări -4 -2 0 2 4
companii de leasing puncte procentuale
alte instituţii financiare nebancare

NATIONAL BANK OF ROMANIA 2


Creditarea de către instituţiile de credit şi IFN-uri

mld. RON
250
33.9
(16%)
200 23.3
(13.6%)

150
178.2
100 148.2 (84%)
(86.4%)

50

0
2007 2008 (iunie)
Creditul acordat de IFN-uri

Creditul neguvernamental acordat de instituţii de credit şi alte instituţii


monetare

NATIONAL BANK OF ROMANIA 3


Tipuri de credite acordate de către instituţiile
de credit şi IFN-uri

Credite acordate de instituţiile Credite acordate de IFN-uri


de credit (mld. RON) (mld. RON)

4.1 1.2 4.9


1.6
17.3 2.1
65.5 23.6

Leasing financiar Credit de consum


Credit de consum Credit ipotecar Alte credite Credite pentru investii imobiliare Credite de trezorerie
Alte credite

NATIONAL BANK OF ROMANIA 4


Structura sistemului IFN-urilor (iunie 2008)
Total active din care:
(mld. RON) Total credite
(mld. RON)
IFN-uri Registrul Special (48 entităţi) 32,86 31,14
din care:
- leasing financiar 9,25 8,18
- credit de consum 0,34 0,33
- activităţi multiple de creditare 22,73 21,25
- altele 0,54 1,38
IFN-uri Registrul General (174 entităţi) 2,94 2,78
din care:
- leasing financiar 1,64 1,39
- credit de consum 0,09 0,09
- activităţi multiple de creditare 1,04 1,04
- altele 0,17 0,12

NATIONAL BANK OF ROMANIA 5


Aspecte rezultate din aplicarea practică a cadrului de
reglementare existent

Abordarea diferenţiată - cerinţe legale proporţionale cu volumul


activităţii:
 are avantajul că asigură condiţii egale de acces la activitate,
stimulând competiţia în avantajul consumatorilor, concomitent cu
asigurarea atingerii scopului principal al reglementării;
 criteriile de înscriere a IFN-urilor în Registrul special (minim 25 mil.
RON credite acordate şi 50 mil. RON surse, trei trimestre consecutive)
s-au dovedit relevante;
 sprijină eforturile de monitorizare a creşterii creditului
neguvernamental şi de intervenţie a băncii centrale pentru menţinerea
unei creşteri sănătoase a intermedierii financiare;
 asigură legitimitatea desfăşurării activităţii de creditare fără a impune
cerinţe prudenţiale nejustificate, care prin costurile generate să inhibe
libera iniţiativă în domeniu.

NATIONAL BANK OF ROMANIA 6


Actualizarea legislaţiei primare privind IFN-urile

Legea privind instituţiile financiare nebancare - urmează să


înlocuiască Titlul I din Ordonanţa Guvernului nr.28/2006 privind
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.266/2006

Amendamentele legislative păstrează principiile avute în vedere la


emiterea actului normativ iniţial, direcţionate spre menţinerea
stabilităţii financiare, asigurând totodată corelarea cu noutăţile
legislative recente cu incidenţă asupra activităţii entităţilor
reglementate (legea generală a societăţilor comerciale şi legea
bancară), precum şi adaptarea la necesităţile pieţei.

NATIONAL BANK OF ROMANIA 7


Procesul de elaborare a proiectului legislativ
iunie 2007 - proiectul a fost iniţiat de Banca Naţională a României
care, încă din această etapă, a colaborat strâns cu entităţile
reglementate, inclusiv prin lansarea unei consultări publice;

august 2007 – primirea opiniei, fără obiecţii, a Băncii Centrale


Europene, în urma consultării acestei instituţii;

octombrie 2007 - a fost lansată consultare publică de către


Ministerul Economiei şi Finanţelor;

noiembrie 2007 - proiectul rezultat ca urmare a consultărilor


publice a fost discutat între părţile direct interesate: ALB, MEF şi
BNR;

textul actual, care reflectă cele agreate între autorităţi şi


industrie, este în procedură de dezbatere şi adoptare la Senatul
României.
NATIONAL BANK OF ROMANIA 8
Cadrul de reglementare secundar pentru IFN-uri

În contextul modificării legislative preconizate, pentru a asigura


stabilitatea legislativă, Banca Naţională a României va opera modificări
doar asupra acelor prevederi ale legislaţiei secundare emise în
aplicarea ordonanţei care vor fi în contradicţie cu Legea privind
instituţiile financiare nebancare

Proiectul de modificare a reglementărilor referitoare la clasificarea şi


provizionarea creditelor este în curs de definitivare, urmând a fi supus
consultării industriei

Proiectul de modificare a reglementării privind accesul la informaţiile


furnizate de Centrala Riscurilor Bancare

NATIONAL BANK OF ROMANIA 9


Reglementări recente ale BNR aplicabile IFN-urilor (I)
Regulamentul BNR nr.11/2008 pentru modificarea şi completarea
Regulamentului nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele
destinate persoanelor fizice – aplicabil strict IFN înscrise în Registrul special

îmbunătăţirea administrării riscurilor în procesul de creditare, prin ridicarea


gradului de senzitivitate a deciziei de creditare la o serie de factori externi şi interni,
precum şi în funcţie de caracteristicile împrumutului;
promovarea practicilor bancare sănătoase de creditare, prin impunerea utilizării
fişei fiscale în procesul de validare a veniturilor;
descurajarea practicilor de promovare a dobânzilor cu caracter promoţional pe
perioade limitate de timp pentru a asigura, în principal, calificarea clientului pentru o
valoare mai mare a creditului;
o mai bună informare a clienţilor privind riscurile care pot apărea în procesul de
contractare de împrumuturi;
menţinerea posibilităţii acordate împrumutătorilor de a desfăşura activitate de
creditare pe baza unor norme interne care nu au fost validate de BNR, cu limitarea
gradului de îndatorare la 35%.
NATIONAL BANK OF ROMANIA 10
Reglementări recente ale BNR aplicabile IFN-urilor (II)

Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul


prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului

necesitatea emiterii Regulamentului rezidă din modificarea legislaţiei primare


în domeniu (transpunerea acquis-ului comunitar în materie);

configurarea noului cadru astfel încât să permită elaborarea de către


entităţile raportoare a propriilor programe de cunoaştere a clientelei aliniate la
structura de risc a clientelei şi produselor /serviciilor oferite (abordare pe bază
de risc);

păstrarea din cadrul de reglementare în materie precedent administrat de


BNR doar a acelor prevederi care nu contravin noului regim de abordare - pe
bază de risc;

includerea acelor dispoziţii ale recomandărilor reglementatorului în materie


(FATF) care nu se regăsesc în cadrul legislativ primar.

NATIONAL BANK OF ROMANIA 11


Alte evoluţii în materie de reglementare cu impact
asupra IFN-urilor

A) Directiva privind serviciile de plată


 impunerea de cerinţe prudenţiale specifice entităţilor care desfăşoară
servicii de plată – instituţii de plată;
 BNR şi-a asumat competenţe privind reglementarea, autorizarea şi
supravegherea prudenţială a instituţiilor de plată;
 protecţia consumatorului de servicii de plată intră în atribuţia Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC);
 termen de transpunere în legislaţia românească –
1 noiembrie 2009

B) Iniţiativa legislativă ANPC pentru ridicarea gradului de protecţie a


consumatorilor
 amendarea OUG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, a Legii
nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru
consum destinate consumatorilor, persoane fizice şi a Legii nr. 190/1999
privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

NATIONAL BANK OF ROMANIA 12


Concluzii
Sectorul instituţiilor financiare nebancare s-a dezvoltat ca o
alternativă competitivă a finanţării populaţiei şi întreprinderilor, în
particular în ceea ce priveşte leasing-ul financiar

Importanţa instituţiilor financiare nebancare în cadrul sistemului


financiar din România este în continuă creştere

Cadrul de reglementare a fost eficient în ceea ce priveşte atingerea


obiectivelor urmărite, respectiv asigurarea dezvoltării intermedierii
financiare în condiţii adecvate de prudenţă, precum şi optimizarea
raportului efort-efect pentru piaţa IFN-urilor

Continuarea aplicării unor principii prudenţiale sănătoase rămâne


deosebit de importantă în contextul financiar actual

Urmând trendul manifestat în celelalte state membre, protecţia


consumatorului de servicii financiare devine obiectiv prioritar al
autorităţilor competente
NATIONAL BANK OF ROMANIA 13