Sunteți pe pagina 1din 27

AMBAG NG INDIA

SA KABIHASNAN
BY GROUP 4 IXORA
RELIHIYON
•Ang pinakaunang ambag ng India ay ang
pagbibigay sa daigdig ng apat na relihiyon
• Hinduismo, Budhismo, Sikhismo, at
Jainismo.
HINDUISMO
• Ang Hinduismo ang pinakamatandang organisadong relihiyon at
may 463 milyong tagasunod, karamihan ay sa Indian
Subcontinent. Ito ang pinagmulan ng maraming modernong
kultong relihiyon tulad ng transcendental maditation (tm) ng
Maharishi Mahesh Yogi, ang grupong Ramakrishna, theosophy,
ang Jag Guru, at iba pa.
BUDDHISMO
• Ang Buddhismo ay mayroong 247 milyong tagasunod sa
buong mundo.
• Ang Budismo o Budhismo (Sanskrit: Buddha Dharma,
nangangahulugang: "Ang Daan ng Naliwanagan") ay
isang relihiyon o pilosopiya na nakatuon sa mga aral
ni Buddha Śākyamuni (Siddhārtha Gautama), na marahil
namuhay noong ika-5 siglo BCE.
SIKHISMO
• Ang Sikhismo ay relihiyon ng 16 milyong Hindu,
marami sa kanila ay nangibambayan sa Britanya at
sa ibang bansa. Ang mga lalaking Sikh ay mahaba
ang balbas at nakasuot ng turban. Ito ay
pinaghalong relihiyon ng Hindu at Islam.
JAINISMO
• Ang Jainismo ay may 12 milyong tagasunod sa India.
Naniniwala sila sa kabanalan ng buhay, pati ang mga
halaman at hayop. Ang relihiyong ito ang nagturo ng
paniniwala gaya ng vegetarianism(pagkain ng gulay
lamang), yoga, karma, at reincarnation. Ang tawag ng mga
Jain sa paniniwalang ito ay ang Ahmimsa o kapayapaan
(non-violence sa Ingles).A
PILOSOPIYA
• Ang ikalawang ambag ng India ay ang pagpapaunlad ng
pilosopiya ng India kaysa sa Kanluran. Bago pa ang mga
Griego at Romano ang mga pilosopiya ng India ay
nagtatag na ng maraming sistemang pilosopikal, kabilang
ang yoga, ang disiplina ng isip at katawan sa
pamamagitan ng espirituwal na pagsasanay.
INTERNATIOANL YOGA DAY
PANITIKAN
• Ang ikatlong ambag ng India ay ang pagpapayaman ng
India sa kanilang pandaigdig na panitikan sa pamamagitan
ng pagbibigay ng unang pabula (Panchatantra), unang
dulang epiko (The Clay Cart ni Sudakra at Sakuntala ni
Kalidasa), ang dakilang tulang epiko
(Mahabharata at Ramayana), at ang dakilang pilosopikang
tula ng daigdig (Bhagavad Gita).
MUSIKA, SINING, AT
ARKITEKTURA
• Ang musika, sining, at arkitektura ng India ay kilala sa buong mundo, at
ang ikaapat nilang ambag sa daigdig. Ang sining ng India ay nagtatanghal
ng mga kasaysayan ng pag-ibig ng kanilang mga diyos na siyang kauna-
unahang halimbawa ng malalaswang palabas. Sa arkitektura, ibinigay ng
India sa daigdig ang Taj Mahal sa Agra, ang mga palasyo ng mga Mogul sa
New Delhi, at ang Kailasha Temple sa Hyderabad. Ang mga klasikong
gawang-kamay ng India sa tela, kahoy, metal, ivory, at katad ay hinahanap
sa buong mundo
MOGUL PALACE
KAILASHA TEMPLE SA HYDERABAD