Sunteți pe pagina 1din 15

Tema: ,,Laudă zăpezii”

de George Călinescu
Obiectivele lecției:
• Să citească fluent și expresiv textul;
• Să înțeleagă mesajul textului;
• Să-și dezvolte capacitatea de exprimare și de
receptare a unui text literar;
• Să-și dezvolta pasiunea pentru lectură;
• Să explice modul de formare al cuvintelor;
• Să propună sinonime contextuale;
• Să cunoască trăsăturile genului liric.
George Călinescu-date biografice.
• George Călinescu (n. 19 iunie 1899, București – d. 12 martie 1965, Otopeni) a fost critic, istoric literar,
scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române, de
orientare, după unii critici, clasicizantă, după alții doar italienizantă sau umanistă. Este considerat
drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile.
• Studii de estetică și literatură universală
• Principii de estetică (1939)
• Impresii asupra literaturii spaniole (1946)
• Ulysse (1967)
• Poezie
• Poesii (1937),Lauda lucrurilor (1963),Lauda zapezii
• Teatru Șun, mit mongol sau Calea netulburată (1943),Ludovic al XIX-lea (1964)
• Proză
• Cartea nunții (1933)
• Enigma Otiliei (1938) (inițial Părinții Otiliei)
• Trei nuvele (1949)
• Bietul Ioanide (1953)
• Scrinul negru (1965)
• Disciplina: Limba și literatura română
• Clasa: a VII- a
• Subiectul lecţiei:,,Laudă zăpezii” de George Călinescu – receptarea textului
• Tipul lecţiei: de receptare a unei opere lirice

• Competențe generale vizate


• Receptarea mesajului scris din texte literare, în scopuri diverse.
• Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea mesajelor scrise,
în
• diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

• Valori și atitudini
• Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, a gustului estetic în
domeniul literaturii.
• Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje
• receptate.
• Strategii didactice

• 1. Metode şi procedee
• lectura model;
• conversația;
• dialogul;
• lucrul pe text;
• problematizarea;
• învățarea prin descoperire.

• 2. Resurse
• capacităţile de învăţare ale elevilor;
• cunoştinţele anterioare;
• timp de lucru: 45 minute.

• 3. Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală


/ pe grupe

• 4. Mijloace de învăţământ
• caietele elevilor;
• portofoliul elevilor;
• tabla.
• Ce v-a impresionat mai mult la lectura poeziei?
Alegeți din variantele propuse și argumentați:

• Imaginile poetice;
• Tonul;
• Stările afective ale eului liric;
• Altceva.
Care din stările sufletești enumerate mai jos le
atestăm în poezie?
• Admirație;
• Tristețe;
• Mândrie;
• Indignare;
• Bucurie;
• Nepăsare.
Numiți procedeul de formare al cuvintelor:
• SINGURĂTATE -
• ÎNNEGRITĂ –
• OIȚĂ –
• LĂMÂIȚĂ –
• SPUMOASĂ –
• NEVINOVATĂ –
• DUMNEZEIASCĂ –
NEOLOGISMELE...
• SUAVĂ – care produce o
impresie de gingășie,
finețe;delicat, grațios,
fin;
• IMACULATE – care este
fără pată; foarte curat;
neatins, candid, cast,
inocent, neprihănit;
• Explicați cum s-a format rima în urmatoarea strofă:
,,Ciorchini de salcâm dai cui vine să-ți ceară
Din ulmul înalt scoți făclie din ceară.”
• Calea Lactee (din latină Via lactea,
sau greacă (Galaxias), popular, în
română: Calea
Laptelui, Calea sau Drumul
Robilor[, este o structură
albicioasă, neregulată, care
brăzdeză cerul înstelat și care
constituie „aparența Galaxiei
Noastre pentru un observator care
se găsește în interiorul Sistemului
nostru Solar”, galaxia, gazdă
a Sistemului nostru Solar, a altor
aproximativ 100-400 miliarde
de stele cu planetele lor, precum și
a peste 1.000 nebuloase.
Toate obiectele din
galaxie orbitează în jurul centrului
de masă al galaxiei, numit și centru
galactic.
Jocul sinonimelor...
• NEGREȘIT –

• IMACULATE –

• ÎNCUNUNI –

• NEVINOVATĂ -
CINQUAIN
1 CUVĂNT – CHEIE;
2 ADJECTIVE;
3 VERBE;
4 CUVINTE GENERALIZATOARE;
1 SUBSTANTIV METAFORIC.
Temă pentru acasa:
Compuneți un text
poetic(sau eseistic),
fără rimă și ritm,
,,Laudă ploii”.