Sunteți pe pagina 1din 20

Competente specifice derivate:

La sfârşitul activităţii didactice elevii trebuie să fie


capabili:
 să definească constrângerea în activitatea economică;
 să enumere tipuri ale constrângerilor agenţilor
economici (de mediu, etice, legale, sociale, publicitare);
 să analizeze constrângerile în activitatea firmei de
exerciţiu;
 să formuleze concluzii.
O constrângere este o limitare a
posibilităţilor de acţiune.

Constrângerile pot fi definite ca


bariere intâlnite în activitatea
unui agent economic.
Orice sistem economic are:
- cel puţin o constrângere
( altfel ajungem la o piaţă perfectă,
care nu există în realiate)
- dar nu foarte multe
( altfel sistemul ar fi instabil şi ar
înceta să existe)
De-a lungul timpului, la adresa marketingului s-au
formulat o serie de critici care vizează, în principal,
următoarele domenii:

impactul marketingului asupra consumatorilor


individuali
(preţuri mari, calitate necorespunzătoare a
produselor, uzura morală planificată, practici înşelătoare
etc.);

impactul marketingului asupra societăţii în


ansamblu
(false nevoi, poluare culturală);

impactul marketingului asupra altor organizaţii


(intrare pe piaţă, influenţarea anumitor evoluţii).

5
1. Mediu: natural şi antropic;
2. Etice şi sociale: practici ilegale, antisociale,
anticoncurenţiale
3.Legale: legi ce pot acţiona ca nişte bariere, având
caracter restrictiv;
4.Publicitare: metode de promovare( reclama falsă)
Ecologistii sunt preocupati de efectele
activitatii de marketing.

Ambalare si etichetare corecta?


Cost excesiv?
Resurse limitate?
Poluare?
In acest sens marketingul ecologic propune:
 crearea unor produse mai sigure;
 crearea unor ambalaje reciclabile si
biodegradabile;
 un control mai eficient asupra fenomenului
poluarii;
 desfasurarea unor activitaţi cu un consum
redus de energie;
Scopul unui sistem de marketing trebuie să fie
maximizarea calităţii vieţii şi implicit a
mediului înconjurator.
Succesul firmei şi satisfacerea clientului depind
de implementarea şi respectarea unor
standarde de înaltă conduită în afaceri.
Activitatea de marketing necesită
măsuri în următoarele direcţii:
- Legislaţia trebuie să prevadă care sunt
acele practici ilegale, antisociale sau
anticoncurenţiale;
- Firmele trebuie să adopte un cod de
norme etice .
- Specialiştii în marketing trebuie să
adopte o conduită bazată pe
conştiinţa socială în raport cu clienţii.
Principii care trebuie să formeze fundamentul
eticii de marketing.
 Principiul libertăţii consumatorilor şi producătorilor,
 Principiul satisfacţiei nevoilor de bază,
 Principiul eficienţei economice,
 Principiul inovării,
 Principiul educării şi informării consumatorilor,
 Principiul protecţiei consumatorilor,
Filantropic
(contribuie la îmbunătăţirea
calităţii vieţii)
Etic
(acţionează
corect, fair-play)
Legal
(respectă legea)

Economic
(a fi profitabil)
Aproximativ jumătate din firmele europeni şi
90% din totalul celor mai mari 2000 de firme
din S.U.A. au stabilit „coduri ale practicilor
etice „ pentru angajaţii lor !
Mediul politic are o mare influenţă asupra
deciziilor de marketing, influenţează şi
limitează acţiunile agenţilor economici prin:
- Legi
- Organisme guvernamentale
- Grupuri de presiune
 Monopolurile
 Producţia şi comercializarea produselor
contrafăcute;
 Acţiunile şi practicile incorecte
 Discriminările legate de sex, vârsta,
religie
 Comercializarea produselor periculoase
 Protejarea firmelor unele faţă de altele
 Prevenirea concurenţei nelegale
 Protecţia consumatorilor faţă de
practicile comerciale incorecte
Publicitatea se ocupă cu promovarea bunurilor,
serviciior, companiilor și ideilor.
Au apărut mișcări împotriva efectelor publicității
asupra calității vieții, precum:
• Poluarea spațiului public cu reclame stradale
• Manipularea publicului prin metode de „spălare
a creierului”
• Reclame false şi înşelătoare
DECIZII PRIVITOARE LA
Canalele de Relatiile cu Produs Publicitate Pret Desfacere Ambalare
distributie concurenta
Furt de secrete Bariere la Calitatea si Reclama Fixarea Contracte de Ambalare
comerciale? accesul pe siguranta falsa? pretului? livrare si
Discreditarea piata? produselor? Reclama Preturi conditionata? etichetare
clientilor? Concurenta Garantia inselatoare? inselatoare? Comercializare corecta?
Mituire? neloiala? produsului? in exclusivitate Resurse
limitate?
Poluare?
 Constrâgerile bugetare: salariul mic, preţuri mari
va afecta consumul individual, ca rezultat,
agentul economic va vinde mai puţin şi acest
lucru se va reflecta în:
- scăderea locurilor de muncă
- reducerea cifrei de afaceri
- minimizarea profitului
„Identificarea constrângerilor cu care elevii se întâlnesc
în viaţa de zi cu zi”