Sunteți pe pagina 1din 9

I.

DATE DE IDENTIFICARE :

1. DOMENIUL DE REFERINŢĂ :
2. DENUMIREA MANUALULUI:
3. AUTORI:
4. EDITURA:
5. AN DE APARIŢIE:
6. ISBN:
7. NR.PAGINI:
II.STRUCTURA CONŢINUTULUI :
II.1.Conţinutul ştiinţific
Criteriu Punctaj * Observaţii
1 2 3 4 5
Conţinutul corespunde
programei şcolare.

Abordarea interdisciplinară
a
temelor din conţinut.

Cunoştinţele sunt prezentate


la un nivel corespunzător
clasei pentru care este
destinat manualul.
Conţinutul ştiinţific este bine
selectat, manualul nefiind
prea încărcat.
Conţinutul este bine
organizat în capitole şi
subcapitole.
La sfârşitul
principalelor teme este
un rezumat.

Limbajul este corect din


punct de vedere
gramatical.

Ilustraţiile sunt corelate


conţinutului.

Există cuprins.

Există bibliografie.

Tota
l_1 =
II.2.Conţinutul psihopedagogic
Criteriu Punctaj Observaţii
1 2 3 4 5
Cunoştinţele sunt
prezentate progresiv, de la
simplu la complex.
Vocabularul este adaptat
grupei de vârstă pentru
care este adresat manualul.

Exerciţiile sunt clar


formulate şi precise.
Sunt exemple, care
ilustrează noţiunile noi.
Sunt prezentate secvenţe
de recapitulare bine
integrate

Sunt prezente subunităţi


tematice cu caracter ludic
Semnificaţia textelor este
clară şi uşor de înţeles.
Propune activităţi de
învăţare variate, care pot
servi fixării şi sistematizării
cunoştinţelor.
Ilustraţiile sunt uşor de
înţeles şi prezenţa lor este
justificată.
Stimulează imaginaţia
elevilor, gândirea creatoare,
învăţarea prin descoperire.
Cuprinde probe de evaluare
sau autoevaluare etc.

Sunt prezentate exerciţii


care facilitează activitatea în
echipă.

Total
III.ASPECTUL ŞI REDACTAREA MANUALULUI

Criteriu Punctaj Observaţii


1 2 3 4 5
Stilul redactării este sobru
sau accesibil, stimulativ.

Paginile nu sunt prea


încărcate.

Titlurile capitolelor,
paragrafelor sunt bine
scoase în evidenţă.

Noţiunile, proprietăţile
importante sunt evidenţiate
prin texte în culori sau
boldate.
Ilustraţiile sunt clare.
Se respectă raportul
text-ilustraţie.

Calitatea hârtiei şi a
coperţilor.

Total_3=
Punctaj final = (Total_1 + Total_2 +
Total_3) =
CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A MANUALULUI :

Concluzii :

* Punctajele au următoarea semnificaţie: 1= în foarte mică măsură, 2= în mică


măsură, 3= se respectă în general, 4= în mare măsură, 5= în totalitate.