Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA PETROL ŞI GAZE PLOIEŞTI

FACULTATEA : TEHNOLOGIA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIEI


SPECIALIZAREA: INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

PROIECT MANAGEMENT

TEMA PROIECTULUI: TIPURI DE CONTROL


APLICATE IN FIRMELE DIN ROMANIA

Coordonator: Student:
Lector univ. dr. ec. Mihaela Oțelea
An: IV Grupa: 3164
1. Controlul ca functie manageriala
• Aplicarea cu fermitate a controlului presupune
perfectionarea cailor si modalitatilor de realizare,
cuprinderea in obiectivele de control a tuturor
componentelor esentiale ale activitatii firmei, astfel
incat sa se asigure o mai buna adaptare a controlului
la cerintele noilor conditii ale economiei de piata.

• Controlul se defineste ca fiind ansamblul proceselor


de urmarire a modului in care se desfasoara diferite
actiuni sau intreg procesul de management, cat si de
reglare a activitatilor societatii comerciale prin gasirea
unor solutii eficiente de identificare si eliminare a
efectelor perturbatiilor aparute in functionarea
sistemului de management.
• Fig. 1. Schema generala a controlului în activitatea manageriala.
1.1 Locul si rolul controlului in managementul
societatii

• Rolul principal al controlului consta in


contributia sa practica atat la constatarea, cat si
la solutionarea problemelor cu care se confrunta
conducerea societatii. Interventia imediata cu
solutii concrete si prompte pentru a preveni
aparitia unor fenomene negative demonstreaza
utilitatea controlului la realizarea obiectivelor
societatii comerciale.
• De asemenea, controlul influenteaza realizarea
functiunilor manageriale si permite managerului
si echipei manageriale sa faca fata unor situatii si
evenimente neprevazute.
• Fig. 2. Locul si rolul controlului în managementul firmei.
1.2 Obiectivele controlului
• Controlul, ca functie manageriala, incheie ciclul de
management, continutul si eficacitatea sa
conditionand sensibil calitatea de ansamblu a
procesului de conducere si, in special, eficienta
muncii depuse de personal pe termen scurt, mediu si
lung. În aceste conditii, obiectivul principal al
controlului este asigurarea realizarii rezultatelor
preconizate de manager si echipa sa manageriala.

• De asemenea, controlul urmareste modul in care se


asigura echilibrul financiar al firmei, urmarind
eficienta economica a activitatii si, nu in ultimul
rand, cresterea profitului.
1.3 Caracteristicile controlului
• O componenta importanta in intelegerea controlului in
activitatea manageriala o reprezinta caracteristicile de baza
ale controlului. Se impune, astfel, sa retinem ca, in
concordanta cu cerintele economiei de piata, controlul este
caracterizat de o serie de trasaturi si anume:

a) caracterul obiectiv ai controlului;


b) caracterul corectivo-constructiv;
c) caracterul coordonator;
d) orientarea controlului spre analize profunde;
e) este orientat strategic si catre rezultate;
f) este bazat pe informatii si date;
g) este prompt si orientat spre exceptie;
h) este inteligibil si flexibil;
i) poate genera autocontrolul;
j) este impartial si corect.
• Fig. 3. Caracteristicile unei proceduri de control eficiente.
1.4 Functiile controlului

În literatura si practica de specialitate se


regasesc numeroase functii ale controlului
managerial. Dintre acestea, enumeram:

functia de evaluare a rezultatelor


functia recuperativa
functia preventiva
functia informativa
functia educativ – stimulativa
1.5 Etapele exercitarii controlului

• Controlul reprezinta doar una din functiile


managementului, astfel ca eficienta lui depinde
si de eficienta realizarii celorlalte functii. Functia
de control este strans legata de functia de
prevedere sau planificare, in care se formuleaza
obiectivele organizatiei pentru o anumita
perioada de timp.
Indiferent de tipul de control folosit sau de modalitatea
practica de realizare a lui, structura procesului generic de
control se caracterizeaza prin urmatoarele:

 Stabilirea tipului de control


 Stabilirea echipei de control
 Stabilirea obiectivelor
 Stabilirea perioadei de efectuare a controlului si a duratei
 Stabilirea sistemului de referinta
 Stabilirea matricei de evaluare
 Analiza tuturor componentelor care fac obiectul procesului
de control
 Identificarea tuturor elementelor neconcordante
 Identificarea cauzelor
 Propuneri pentru eliminarea neregulilor
 Propuneri pentru imbunatatirea performantelor
1.6 Tipologia controlului
În functie de momentul desfasurarii actiunii
de control se disting trei tipuri principale de
control:

• control preliminar care se realizeaza inainte


de a incepe activitatea preconizata si cu ajutorul
careia se asigura ca exista conditiile necesare
pentru realizarea actiunii, cu referire deosebita
la disponibilitatea resurselor;
• control concomitent care vizeaza in principal
ceea ce se intampla in timpul desfasurarii
actiunii si se axeaza indeosebi pe operatiunile in
curs pentru a se stabili daca procesul de lucru se
desfasoara corect;

• control posterior care se efectueaza dupa


incheierea actiunii si se concentreaza pe
rezultatele finale.
• În functie de pozitia managerului fata de actul de
control exista:

control direct care se realizeaza in contactul direct


si nemijlocit dintre manager si unul sau mai multi
dintre colaboratorii sai;

control indirect care se caracterizeaza prin faptul


ca este realizat de catre manager dupa analiza
rezultatelor obtinute si dupa individualizarea lor;

autocontrolul practicat de catre fiecare salariat


asupra propriei activitati, in timpul desfasurarii
muncii sau dupa incheierea acesteia.
Un alt criteriu de clasificare se refera la reglajul
orientat spre depistarea factorilor perturbatori ce apar in
cadrul procesului managerial, in raport cu care controlul se
imparte in:

 controlul de conformitate cu ajutorul caruia se asigura


aducerea fenomenelor sau proceselor manageriale la
parametrii prestabiliti;

 controlul de pilotaj folosit pentru reglarea fenomenelor


sau proceselor manageriale la parametrii prestabiliti,
influentarea anumitor parametrii ai procesului, mentinerea
si la nevoie crearea unor conditii noi care sa favorizeze
atingerea obiectivului prestabilit;

 controlul adaptiv care se organizeaza si se desfasoara in


situatiile in care evolutia unui anumit proces managerial
este influentata in permanenta de factori perturbatori.
Din punctul de vedere al nivelului la care se
realizeaza procesul de control, identificam:

o control strategic care implica monitorizarea


celor mai importanti factori de mediu care pot
afecta planurile strategice ale societatii comerciale;

o controlul tactic care se concentreaza asupra


evaluarii rezultatelor obtinute ca urmare a
implementarii planurilor tactice la nivel de
departamente;

o control operational care implica supravegherea


planurilor operationale.
Literatura de specialitate contine
diverse metode de realizare a
controlului managerial, care pot fi
grupate în ultima instanta in doua
mari categorii:

 controlul extrinsec;
controlul intrinsec.
A. Controlul extrinsec

 Controlul preventiv
 Controlul corectiv
 Controlul diagnostic
 Controlul prin bugete
 Auditul intern

B. Controlul intrinsec

 Controlul prin limite


 Controlul prin valori
2. Controlul ca proces
• Relatia dintre planificare si control trebuie
privita, pe de o parte, in dinamica, ca un ciclu ce
se reia mereu in timp, deci ca proces, iar pe de
alta parte, ca o constructie ierarhizata,
determinata de structura obiectivelor si
subobiectivelor pe diferite niveluri ierarhice ce
sugereaza in acelasi timp existenta unor metode
si tehnici de control diferite in functie de
nivelurile respective.
Informare provenita la diferite nivele din
control (feedback):

1. Obiective socio-economice;
2. Misiune;
3. Obiective strategice generale ale organizatiei;
4. Obiective generale mai precise;
5. Obiectivele subunitatilor;
6. Obiectivele compartimentelor;
7. Obiective individuale.
Se poate considera, in esenta, ca procesul de
control consta din trei etape principale:

1. stabilirea standardelor folosite in masurarea


progresului sau lipsei de progres in realizarea
obiectivelor;

2. masurarea performantelor, inregistrand


abaterile fata de standarde;

3. intreprinderea de actiuni de corectare si


eliminare a abaterilor.
3. Sisteme de control

Controlul este un proces care se realizeaza la


diferite niveluri manageriale si cu diferite arii de
cuprindere. Indiferent de modalitatea concreta
de realizare a lui, controlul poate fi abordat prin
prisma teoriei sistemelor si înteles ca functie a
unui sistem managerial complex.
3.1 Sistemul de control cu feed-back

Intrări Procese Ieşiri

preventiv operativ final

Feed-back

• Functionarea unui sistem de control cu feed-back


3.2 Sistemul de control concurent

Sistemul de control nu mai asteapta


produsele finale, ci intervine direct in proces
atunci cand parametrii lui de control ies din
valorile normale planificate. Ideea de baza a
acestui sistem de control este ca, un
proces de productie bine proiectat va
realiza produse si servicii de calitate
atata vreme cat parametrii lui de control
sunt mentinuti la nivelul valorilor de
proiect.
3.3 Sistemul de control cu feed-forward
Sistemul de control feed-forward
functioneaza in prezent, dar cu efecte pentru un
viitor imediat. El incorporeaza un sistem de
anticipare a evolutiei marimilor de iesire in
raport cu valorile de referinta. Aceasta anticipare
se face pe baza unor legi de variatie a marimilor
de iesire din proces, care au fost obtinute
experimental sau teoretic.
3.4 Sistemul de control adaptiv

• Prin acest sistem se poate interveni in setul


valorilor de referinta si se pot face modificari in
concordanta cu dezvoltarea organizationala a
firmei. Avand in vedere faptul ca dezvoltarea
organizationala se face printr-un proces de
adaptare al firmei la dinamica mediului exterior,
se poate spune ca sistemul de control prin care
se pot face modificari in setul valorilor de
referinta constituie un sistem de control
adaptiv, mult mai eficient decat toate sistemele
anterior prezentate.
4. Aspecte psihologice ale controlului

• Modul in care se realizeaza controlul activitatii


manageriale are profunde implicatii psihologice.
Astfel, in cadrul procesului de control apar multiple
si complexe relatii intre controlor si controlat.

• Managementul se preocupa de mentinerea unei


obiectivitati in procesul de control si de asigurarea
unor conditii favorabile intre cel ce controleaza si
controlat. În acest sens, controlul reprezinta un
mijloc real de cunoastere a subordonatilor si a
capacitatiilor de indeplinire a atributiilor de munca.
VA MULTUMIM!