Sunteți pe pagina 1din 11

Solicitari ortostatice

menite lucratorilor din


unitatile de turism si
alimentatie
Definitie efort fizic

Pentru Bucatari

Pentru Cameriste

Pentru Ospatari

Pozitia ideala pentru lucratorii din UAT

Pozitia ideala la birou

Pozitia mainii in timpul scrierii


Solicitarile ortostatice menite lucratorilor din unitatile
d e t u r i s m s i a l i m e n t a t i e s e d a t o r e a z a e f o r t u l u i fi z i c

Din punct de vedere biologic, efortul


fi z i c s i i n s p e c i a l c e l s p o r t i v e s t e u n
stimul biologic adecvat care obliga
organismul sa raspunda prin
manifestari electrice, mecanice,
termice. Acest stimul, cand este bine
dozat si administrat corespunzator
particularitatilor individului, conduce la
acumulari cantitative si calitative ce
vizeaza obtinerea performantei maxime.
Pentru Bucatarui

In timpul muncii
un bucatar trebuie
sa aiba o pozitia a
spatelui perfect
dreapta .Capul
usor plecat pentru
a putea vedea si
executa o
operatiune la
standarde
ridicate .
Nerespectarea
pozitiei in timp
poate duce la
probleme grave ale
coloanei
Pentru Cameriste
O pozitie buna a corpului trebuie sa aiba si o camerista care daca nu executa nici
o a c t i u n e s p a t e l e t r e b u i e s a fi e d r e p t i a r d a c a a s e a z a / r i d i c a c e v a p o a t e a v e a o
pozitie mai inclinata , in cazul in care face curat o pozitie poate sta mai inclinat
iar daca aspira o p o z i t i e d r e a p t a d a r s i r e l a x a t a i n a c e l a s i t i m p a r fi
recomandata
Pentru Ospatari
Ospatarul probabil cea mai cunoscuta meserie din
alimentatie respecta mereu niste reguli . In general are o
aliura dreapta se permite o arcuire usoara a corpuli de
scurta durata in timpul servirii iar bratul cu ancarul trebuie
s a fi e m e r e u r e l a x a t
Pozitia ideala pentru lucratori din unitatile de turism si alimentatie
Pozitia ideala pentru un lucrator in ori ce domeniu care
trebuie sa stea in picioare este cu coloana dreapta . Pozitii
c u m a r fi c a p u l a p l e c a t s a u c u p i e p t u l i n a i n t e p o t c a u z a
probleme ale coloanei in timp
Pozitia ideala la birou
Pentru cei care isi petrec majoritatea timpului sau au o meserie ce
necesita statul pe scaun la birou , se recomanda ca scaunul sa
a i b a u n s p a t a r c o m o d , m o a l e , p e n t r u a fi p l a c u t l a c o n t a c t u l c u
spatele si sa se lase usor pe spate pentru momentele in care
pozitia dreapta iti provoaca dureri usoare de-a lungul sirii spinarii
P o z i t i a i d e a l a p e n t r u u n l u c r a t o r l a b i r o u a r fi :
- U m e r i i r e l a x a t i s i c o a t e l e a p r o p i a t e d e c o r p
- M a i n i l e p a r e l e l e c u p o d e a u a s i s a fi e s p r i j i n i t e p e s u p o r t u l p e n t r u b r a t e
- S p a t e l e t r e b u i e s a fi e r e l a x a t p e s u p o r t u l p e n t r u s p a t e
- P i c i o a r e l e t r e b u i e s a f o r m e z e u n u n g h i d e 9 0 d e g r a d e
-Ta l p i l e t r e b u i e s a s t e a l i p i t e d e p o d e a
Pozita mainii in timpul
scrierii
Cei a caror meserie
include scrierea
trebuie sa aiba o
pozitie a mainii
corecta si anume
incheietura mainii
t r e b u i e s a fi e d r e a p t a
nu sucita doarece pot
aparea probleme cu
incheieturile
Pozitia unui sofer
Cei a caror meserie
include sofatul
trebuie sa stea
drepti cu spatele
lipit de scaun ,
m a i n i l e u s o r fl e x a t e
la fel si picoarele.
Scaunu; trebuie sa
fi e m o a l e , c o m o d ,
s a fi e p r e v a z u t c u
suport pentru cap