Sunteți pe pagina 1din 18

REDUCEREA SISTEMELOR DE

FORTE
APLICATE UNUI RIGID
Forta
 Definitie. Forta este o marime vectoriala care masoara
interactiunea mecanica dintre doua corpuri.
 Aceasta interactiune poate avea loc prin contact mecanic
direct sau la distanta prin intermediul unui camp (cazul
fortelor gravitationale, electrice, magnetice, etc.).
Forta ca vector alunecator
Clasificarea fortelor
Dupa natura lor Dupa modul de actiune
 forta gravitationala,  forte exterioare
 forta de atractie  forte interioare
universala,
 fortele de frecare,
Dupa modul de aplicare
 fortele
 forte concentrate
electromagnetice,
 forte distribuite
 fortele elastice, etc.

Unitate de masura
Dupa modul de variatie al intensitatii
Newton [N]
 forte statice
 forte dinamice
Expresia analitica a fortei

   
F  X i Y j  Z k 
  
 F cos  i  F cos  j  F cos  k
   
AB  xB  x A  i   yB  y A  j  z B  z A  k

   
 AB
e 
 x B  x A i   y B  y A  j   z B  z A  k
Versorul directiei AB
AB xB  x A  2
  y B  y A   z B  z A 
2 2

  
 
F  F e  F
 x B  x A i   y B  y A  j   z B  z A  k   
 X i Y j  Zk Expresia
xB  x A    y B  y A   z B  z A 
2 2 2 analitica
Modulul (marimea) fortei

F  X Y  Z
2 2 2

Cosinusi directori

X Y Z
cos  ; cos   ; cos 
F F F
Momentul polar al fortei
 Definitie. Momentul polar al fortei reprezinta produsul
vectorial dintre vectorul de pozitie al fortei in raport cu
polul si vectorul forta.

 Momentul fortei evalueaza din punct de vedere practic,


efectul de rotatie pe care o forta il produce atunci cand
actioneaza asupra unui corp liber, cand suportul fortei nu
trece prin centrul de masa al acestuia sau in cazul unei
legaturi aplicate rigidului intr-un punct situat in afara
suportului fortei.
  
MO  r  F
M O  r F sin   b F

b  r sin  Bratul fortei

Momentul fortei va fi un vector perpendicular pe


planul determinat de vectorul de pozitie si
vectorul forta, iar sensul sau va fi dat de regula
surubului drept .
Expresia analitica a momentului polar
   
Forta
F  X i  Y j  Zk
   
Vectorul de pozitie r  xi  y j  zk
  
i j k
     
M O  r  F  x y z   yZ  zY i   zX  xZ j   xY  yX k
X Y Z

   
MO  M x i  M y j  M z k
Modulul momentului polar

M O  M 2x  M 2y  M 2z

Cosinusii directori

Mx My Mz
cos   ; cos   ; cos  
MO MO MO
Proprietatile momentului polar
1. Momentul polar este nul daca polul
in raport cu care se calculeaza
apartine suportului fortei, adica r si F
sunt coliniari (produsul lor vectorial
este zero)

2. Momentul polar al fortei ramane nemodificat


daca punctul de aplicatie al fortei aluneca pe
suportul acesteia

  
M O( A )  OA  F
           
M O( B)  OB F   OA  AB  F  OA F  AB F  M O( A)
 
0
Proprietatile momentului polar
3. Momentul polar al unei forte nu se
modifica daca polul se deplaseaza pe
o dreapta paralela cu suportul fortei.

     
 
M O '  O' A F   O' O  OA   F 
 
    
 O' O F  OA F  M O
0

4. Valoarea numerica a momentului polar poate fi interpretata ca dublul ariei


triunghiului format avand forta ca una din laturi si polul in varful opus.

bF
M O  b F , iar A  OAA ' 
2
Momentul axial al unei forte
 Definitie. Momentul axial al unei forte (momentul fortei
in raport cu o axa) reprezinta proiectia pe aceasta axa a
momentului polar al fortei, calculat in raport cu un pol
oarecare ce apartine axei respective.
Expresia scalara
    
M   M O  e  e   r  F
Expresia vectoriala

 
       
M   M   e   M O  e  e  e   r  F  e

Proprietatile momentului axial
1. Momentul axial este nul daca suportul fortei
intersecteaza axa sau este paralel cu aceasta
(deoarece produsul mixt devine nul datorita
coplanaritatii fortei cu axa).

2. Momentul axial nu se modifica in cazul


schimbarii polului pe axa.
          
M 1  M O1  e   r1  F  e   O1O  r   F  e 
 
        
  O1O F  e   r  F  e  M O  e  M 
 0
Proprietatile momentului axial
3. Momentul axial este invariant fata de schimbarea pozitiei
fortei pe suportul ei (forta este vector alunecator).
4. Momentul axial se poate calcula si ca momentul polar
al proiectiei fortei intr-un plan perpendicular pe axa,
moment polar ce se determina fata de polul in care axa
inteapa planul.   
F  F ' F"
 
    
 
    
M   r  F  e  (OA' A' A)  F ' F "   e 
 
           
 (OA' F ' )  e  ( A' A F ' )  e  (OA' F ")  e  ( A' A F ")  e 
  
 (OA' F ' )  e  M O ( F ')
Cuplul de forte
 Definitie. Cuplul de forte este un sistem format din
doua forte de module egale, avand dreptele suport
paralele si sensuri contrare.
Cuplul de forte
 Suma fortelor ce intervin intr-
un cuplu de forte este
evident nula, demonstrandu-
se astfel inexistenta unui
efect de translatie al cuplului.
 Momentul cuplului se
calculeaza ca suma
momentelor polare ale celor
     doua forte ce formeaza
M  OA  F  OB    F  cuplul, in raport cu un pol
arbitrar ales.
  
   
  OA  OB  F  BA  F
      
M  BA  F  sin  BA, F  F  d
 
Proprietatile cuplului de forte
 1. Momentul cuplului de forte este un vector liber
intrucat polul O a fost ales arbitrar si nu apare in
relatia de calcul a momentului.
 2. Momentul cuplului de forte poate fi interpretat si
ca momentul polar al uneia din fortele cuplului
calculat in raport cu punctul de aplicatie al celeilalte.
 3. Un cuplu de forte nu este afectat daca fortele
actioneaza intr-un plan paralel cu cel initial.
 4. Daca asupra unui rigid actioneaza simultan mai
multe cupluri, ele se pot compune ca orice vectori
liberi respectandu-se regulile algebrei vectoriale.