Sunteți pe pagina 1din 32

PROIECT FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS +

ACŢIUNEA CHEIE 2 - EDUCAŢIE ŞCOLARĂ, PROIECTE DE SCHIMB INTERŞCOLAR


NUMĂR DE REFERINŢĂ: 2018-1-RO01-KA229-049131

RAPORTUL ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVǍŢARE PENTRU ELEVI (C5)


PE VALURILE MĂRII
ORGANIZATOR: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DE OVIL - BAIÃO, PORTUGALIA
1 - 4 OCTOMBRIE, 2019
PARTICIPANŢI: 20 DE ELEVI DIN ŞCOLILE PARTENERE ŞI 15 DIN ŞCOALA GAZDĂ

Prezentul material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi


Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care vor fi folosite informaţiile conţinute.
UN CĂLDUROS BUN VENIT …
VIZITAREA UNOR SPAȚII ŞCOLARE
ROMANIA

ITALY

PREZENTAREA
DELEGAȚIILOR
SPAIN ŞCOLILOR
PARTENERE

PORTUGAL
VIZITĂ LA PRIMĂRIA BAIÃO
Într-o atmosferă caldă şi relaxantă, participanții au fost informați despre specificul istoric, economic şi
cultural al zonei prin intermediul unor scurte videoclipuri, realizate cu protagonişti locali.
Domnul Primar Paulo Pereira a subliniat importanța proiectelor cu finanțare europeană în formarea unor
cetățeni activi şi responsabili. Reprezentanți ai delegațiilor din şcolile partenere au prezentat pe scurt
regiunea de proveniență şi activitatea derulată pe parcursului primului an.
Elevii din fiecare şcoală parteneră să promoveze sporturile nautice practicate pe Marea Neagră, Mediterană
şi Oceanul Atlantic, evidenţiind totodată numele unor sportivi care s-au remarcat în acest domeniu.
ROMANIA ITALY

PORTUGAL
SPAIN
MIERCURI, 2 OCTOMBRIE
Dezbatere și experimente demonstrative - Universitatea din Aveiro, departamentul de chimie
AVEIRO – VENEȚIA PORTUGALIEI
Descoperirea oraşului, un important centru economic de producere a sării şi a ceramicii, printr-o călătorie
cu Moliceiros, o barcă tradițională, pe canalele ce-l străbat.
JOI, 3 OCTOMBRIE
Cine știe, câştigă!(concurs)

Atelierele de lucru şi
concursurile propuse
elevilor, organizați în echipe
mixte, le-au permis să
dovedească că dețin
cunoştințe despre țările
partenere şi ecosistemul
marin, să creeze obiecte din Artă culinară
materiale organice şi non-
organice oferite de mare,
Imaginație
datorită talentului lor
și îndemânare…
creativ şi a imaginaţiei
bogate. Cu toții au apreciat
modul de organizare,
atmosfera prietenească de
lucru, originalitatea şi
calitatea produselor
realizate.
ÎNOT ÎN PISCINA MUNICIPALITĂȚII
VINERI, 4 OCTOMBRIE
LECȚIE DE SURFING
Sub îndrumarea unor
instructori, de la o şcoală de
surf din Porto, elevii au aflat
care sunt elementele şi
tehnica specifică acestui
sport, cum să respecte
regulile de securitate și de
urcare pe board, tehnica
vâslitului. Noțiunile teoretice
au fost transpuse repede în
practică, pe valurile
Oceanului Atlantic, copiii
declarându-şi bucuria
practicării surfingului, mulți
dintre ei pentru prima dată.
PORTO, ORAȘUL NAVIGATORILOR...
(activități de documentare şi cunoaştere a celui de-al
doilea oraş ca mărime din Portugalia)
ACORDAREA CERTIFICATELOR DE PARTICIPARE

SPAIN
ITALY

Diversitatea activităților de învățare la care au participat elevii a contribuit


la formarea unui comportament ecologic, social şi civic responsabil.
S-a remarcat entuziasmul, bucuria cu care elevii au participat la aceste
activități, dorința lor de a colabora şi de a comunica în limba engleză.
Lucrul în echipe mixte a condus la promovarea unor valori umane precum
toleranța, libertatea de exprimare, respectul reciproc, încrederea în
ROMANIA capacitățile proprii și în ceilalți, prietenia.
PROIECT FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS +
ACŢIUNEA CHEIE 2 - EDUCAŢIE ŞCOLARĂ, PROIECTE DE SCHIMB INTERŞCOLAR
NUMĂR DE REFERINŢĂ: 2018-1-RO01-KA229-049131

RAPORTUL ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVǍŢARE PENTRU ELEVI (C5)


PE VALURILE MĂRII
ORGANIZATOR: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DE OVIL - BAIÃO, PORTUGALIA
1 - 4 OCTOMBRIE, 2019
PARTICIPANŢI: 16 PROFESORI DIN ŞCOLILE PARTENERE ŞI 10 DIN ŞCOALA GAZDĂ

Prezentul material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi


Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care vor fi folosite informaţiile conţinute.
SPECTACOL DE BUN VENIT OFERIT DE CORUL INSTITUȚIEI
ROMANIA

ITALY

PREZENTAREA
DELEGAȚIILOR ŞCOLILOR
PARTENERE
SPAIN PORTUGAL
VIZITAREA ŞCOLII
A fost un prilej pentru a
primi explicații raportate la
modul în care este organizat
procesul de învățământ
în Portugalia.
Au fost prezentate diverse
metode activ-participative de
predare – învățare - evaluare,
modalități de integrare
eficientă în lecții a
instrumentelor IT.
Discuțiile au pus accentul pe
schimbul de bune practici şi
pe stabilirea metodelor
eficiente de lucru, care să
contribuie la o mai bună
înțelegere de către elevi
a conținuturilor abordate
în lecții.
Sala de spectacole a
fost locul unde
oaspeții au luat parte
la un mini-recital
folcloric.
Vizită la Primăria oraşului

A fost un prilej pentru toți cei prezenți


de a afla despre specificul regiunii şi al
localității, despre modul de susținere a
educației de către autoritățile locale.
Într-o atmosferă relaxantă s-a purtat
un dialog despre valorile europene
promovate în şcolile partenere, despre
problemele cu care se confruntă
mediul marin şi zonele costiere.
MIERCURI, 2 OCTOMBRIE
Activitate de documentare şi formare
la Universitatea din Aveiro, departamentul de chimie

Profesori universitari de la departamentul de chimie al universității au ținut prelegeri despre poluarea mediului
marin cu deşeuri din plastic şi despre efectele acestora asupra sănătății ecosistemelor.
Au fost abordate subiecte privind cercetările efectuate în sensul reducerii utilizării ambalajelor din plastic sau
înlocuirea lor cu materiale mai puțin nocive.
Activitate de documentare şi formare
la Universitatea din Aveiro, departamentul de chimie

S-a vizitat salina din apropierea


campusului universitar, unde s-a
prezentat procesul de obținere a
sării din apa de mare.
Informațiile şi explicațiile oferite
de specialişti în domeniu au
contribuit la îmbogățirea
orizontului de cunoaştere al
tuturor participanților.
AVEIRO – VENEȚIA PORTUGALIEI
Descoperirea oraşului, printr-o călătorie cu Moliceiros, o barcă tradițională, în formă de gondolă, pe
canalele ce-l străbat. Participanții au avut oportunitatea de a afla, de la ghidul care însoțea grupul,
informații despre specificul cultural-istoric şi economic local.
JOI, 3 OCTOMBRIE
TRANSPORTURILE MARITIME ŞI ROLUL LOR
ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A UNEI ŢĂRI (seminar)

ITALY PORTUGAL

ROMANIA

SPAIN

Cadre didactice din toate instituțiile partenere au prezentat


lucrări tematice realizate în format electronic, atractive și
interesante pentru toți cei prezenți în sală.
Prezentarea
raportului
activităților derulate
în primul an de
implementare a
proiectului, urmată
de o dezbatere
privind stadiul
atingerii obiectivelor
propuse şi a
impactului
produselor realizate
la nivelul şcolilor
partenere şi al
comunităților din
care provin.
Workshop,
stabilirea
modalității de
evaluare finală a
proiectului, printr-o
perspectivă
artistică, stabilind
scenariul,
distribuirea
rolurilor şi imnul.
BAIÃO – TĂRÂM MAGIC

Participanții au devenit
călători prin oraşul gazdă și
au fost fascinați de
originalitatea şi arhitectura
construcțiilor, de
frumusețea cadrului
natural, de căldura,
generozitatea şi
ospitalitatea locuitorilor.
VINERI, 4 OCTOMBRIE
TERMINALUL DE CROAZIERĂ DIN PORTO
(activitate de documentare)

Complex portuar care


adăpostește
terminalul navelor de
croazieră, facilitățile
portului maritim,
Parcul Științific și
Tehnologic al Mării ce
aparţine Universității
din Porto şi săli
pentru evenimente.
OBSERVAREA ŞI CUNOAŞTEREA ȚĂRMULUI OCEANULUI ATLANTIC
Atraşi de sunetul vrăjit al valurilor oceanului, participanții s-au bucurat
de plaja cu nisipul său fin
PORTO – ORAȘUL NAVIGATORILOR
Activități de documentare şi cunoaştere a celui de-al doilea oraş ca mărime din
Portugalia, un loc cu puternice tradiții comerciale şi renumit pentru construcția de nave.
ACORDAREA CERTIFICATELOR DE PARTICIPARE

Rememorând cele mai frumoase


momente, participanții au afirmat
că a fost o experiență
remarcabilă, activitățile realizate
fiind atractive și interesante...
DISEMINAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN PRESǍ
ȘI ÎN MEDIUL ONLINE

https://www.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-la-scoala-in-portugalia-elevii-colii-lucian-grigorescu-si-8221-colegi-cu-spanioli-si-italieni-386384

https://www.facebook.com/romitaesport.romitaesport.1

Au apărut știri în presă și în


mediul online despre activitățile
derulate de elevii și cadrele
didactice din școlile partenere pe
parcursul celor 4 zile.