Sunteți pe pagina 1din 1

Adresabilitatea pacienților cu periodontită apicală cronică granulomatoasă în cadrul

ÎM CSR Ungheni
POPOVICI V.*, POROSENCOVA T., UNCUȚA D.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Chișinău, Republica Moldova

Scop Rezultate
În studiul clinic au fost incluşi 77 de pacienţi cu vârste între 13 şi 67 de ani,
Studierea adresabilității pacienților cu granulom periapical, diagnosticul şi dintre ei (43%) femei şi (57%) bărbaţi (Fig 6).Cei proveniți din mediul rural
stabilirea algoritmului terapeutic conservator al periodontitelor apicale cronice domină cu 67% ,întucît subiecții din aceasta categorie se adresează tardiv cu
granulomatoase. distrucții masive (Fig. 2).Cel mai frecvent cauza periodontitei cronice pentru
acești pacienți fiind complicațiile cariei dentare.

Obiective
- Descrierea caracteristicilor demografice a participanților la studiu.
- Determinarea grupei de dinți care sunt mai predispuși la patologia cercetată.
- Evidențierea perioadei de timp în care au loc cele mai frecvente acutizări.
- Determinarea eficienței tratamentului pe baza de Hidroxid de Ca.
- Monitorizarea situației periapicale în timpul tratamentului. Fig 6. Distribuția pacienților dupa sex. Fig 7. Distribuția pacienților
după mediul de proviniență.

Materiale și metode Analiza fișelor medicale este reflectată în fig. 8 și fig. 9. Astfel putem observa
că la dinții pluriradiculari putem întâlni mai frecvent granulom periapical,
Prezentul studiu se bazează pe o abordare de tip descriptiv, care dorește să deoarece capacitatea de a obține controlul infecției este mai redusă și
identifice şi să cuantifice aspectele demografice, medicale şi stomatologice anatomia canalului rădăcinilor deseori e nestandard.
observate pe un lot de pacienți din mun. Ungheni în relaţie cu patologia Acutizare este predominantă în lunile martie 25%, aprilie 29%, perioadă
periapicală cronică granulomatosă în perioada 1 ianuarie – 31 iunie 2019. marcată prin scăderea imunității organsimului. Acutizarea diferitor afecţiuni
cronice asociate are drept rezultat diminuarea reactivităţii generale şi locale a
Cercetarea actuală a fost constituită din două părţi : organismului.
1. Examinarea clinică efectuată de către medici stomatologi;
2. Colectarea datelor din fișele pacienților.

Metodologia examinării pacienţilor:


- Acuze şi anamneza;
- Examenul clinic obiectiv;
- Examen complementar: radiografia retro-alveolară.

Radiografia retro-alveolară a fost utilizat la diverse etape (Fig.1,2,3,4,5) : Fig. 8 Distribuția pacienților în
- Preoperatorii; funcţie de grupul de dinţi afectaţi
- În timpul tratamentului;
- Postoperatorii;
- Rechemare Remarcând datele caracterizate în tabelul 1, apreciem că eficiența
Pacienții au fost informați despre pronosticul pe termen lung și a fost luată o tratamentului pe bază de Hidroxid de Ca a constituit 63%, micșorând indecele
decizie pentru tratamentul conservator nonchirurgical bazat pe Hidroxidul de Ca. periapical (PAI) de la valoare PAI-4 la PAI-2. Pentru celelalte 2 categorii
atunci cînd leziunea devine mai mare sau rămâne de aceeași dimensiune
În timpul instrumentării, am utilizat sol. EDTA 17%, ulterior a fost irigat copios trebuie luată în considerare opțiunea privind intervenția chirurgicală.
cu soluție de NaOCl 2,5% și clorhexidină 0,05%.
Tabelul 1. Situația țesuturilor periapicale evaluată radiologic după 6
Canalele au fost uscate prin intermediul conurilor de hîrtie sterile și umplut inițial luni de tratament pe baza de Hidroxid de Ca
cu pastă de hidroxid de calciu, care a fost schimbat la fiecare 2 săptămâni timp de 1. Vindecare (micșorarea limetelor granulomului) 63%
3 luni și cavitatea de acces a fost sigilată.
2. Nemodificat in volum 21%
Ulterior dintele a fost obturat cu conuri de gutta-percha și sigilator AH 26
folosind tehnica de condensare laterală la rece. 3. Mărirea limitelor granulomului periapical 16%

Concluzii

1. Deși periodontita este cea mai răspândită afecțiune infecțioasă, dar este
tratabilă și poate fi prevenită.
2. Reducerea incidenței și prevalenței bolii periodontale poate duce la
scăderea bolilor și complicațiilor sale sistemice asociate.
3. Periodontita granulomatoasă cronică se caracterizează prin evoluţia sa
lentă, asimptomatică; rareori- pacienţii acuză senzaţii nociceptive.
Radiografia se impune în diagnosticarea patologiei vizate.
Fig.1 Radiografie pretratament Fig.2 Hidroxid de Ca 2 luni Fig.3.Hidroxid de Ca 4
luni
4. Monitorizarea vindecării leziunilor periapicale este esențială prin
examinări periodice.

Bibliografie
1. Lin LM, Rosenberg PA. Repair and regeneration in endodontics. Int
Endod J. Oct;44(10):889-906. 2011
2. Castelucci Arnaldo. Endodontics. Volume 1. New english edition. IL
Tridente. Edizioni Odontoiatriche.
3. Çalişkan MK, Şen BH. Endodontic treatment of teeth with apical
periodontitis using calcium hydroxide: A long-term study. Endod Dent
Fig.4 Obturare cu Gutta-percha și Fig.5 Obturație definitivă Traumatol. 1996;12:215–21.
Sigilator AH 26 (6 luni )