Sunteți pe pagina 1din 16

• DE GASIT DESENE ALE INFLUENTEI RELIEFULUI

ASUPRA ALTOR COMPONENTE ALE NATURII


Campia
Europei de
Est

Podișul
Moldovei

Ramurile S-W
ale Podișului
Podoliei

Forme de relief
(deal, vale,
ravenă)
Teritoriu care se delimitează de
alte regiuni înconjurătoare printr-
Ce este o unitate
un ansamblu de forme de relief și
caracteristice comune: poziție
Dealul de relief?
geografică, altitudine, evoluție,
Veverița procese de modelare.
407m
Dealul
Bălănești
429m

Înfățișarea concretă a suprafețe


Ce este o formă
terestre, cu o anumită
omogenitate a aspectului, a
de relief?
structurii geologice și a
proceselor de modelare.
Câmpii Podișuri
Altitudinea medie a teritoriului
Altitudinea
Altitudine
Republicii Moldova este de 147 m.
absolută alternează

50-100 m
250-350m
200-250m
•? •?
Rădoaia 339m Vădeni 350 m

Măgura 388m Rediul 349m

Veveriţa 407m
Bălăneşti 429m

Lărguţa 301 m