Sunteți pe pagina 1din 90

PROCEDURI DE ATRIBUIRE

Noutăți privind Procesul de achiziție publică


 Introducerea conceptului de strategie anuală de achiziții publice
 Etapizarea procesului de achiziție publică
 Introducerea conceptului de consultare a pieței
 Modul de calcul al valorii estimate
 Introducerea DUAE (documentul unic de achiziție european) - Declarație pe
proprie răspundere a candidatului/ofertantului, în formă electronică, ca dovadă
preliminară a îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție şi neîncadrării în motivele
de excludere
 Introducerea strategiei de contractare
 Împărțirea pe loturi
 Introducerea unor noi tipuri de proceduri de atribuire
 Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun
raport calitate-preţ; cel mai bun raport calitate-cost.
PROCEDURI DE ATRIBUIRE
licitatie deschisa
licitatie restransa
dialog competitiv
negociere
cerere de oferte
concurs de solutii
•Licitaţia deschisă (LD)

•Licitaţia restrânsă (LR)

•Negocierea competitivă (NC)

•Dialogul competitiv (DC)

•Parteneriatul pentru inovare (PI)

•Negocierea fără publicare prealabilă (NFP)

•Concursul de soluţii (CS)

•Procedura simplificată (PS)


Utilizarea exclusivă a mijloacelor
electronice
Autoritățile contractante au obligația de a aplica
procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă, si
procedură simplificată într-o singură etapă prin mijloace
electronice, situație în care numai operatorii economici
înregistrați în SEAP pot depune ofertă.

AC desfășoară:
ONLINE - LD, LR și PS într-o singură etapă;
OFFLINE - NC, DC, PPI.
Parteneriatul pentru inovare

Când se utilizează?
La dezvoltarea şi achiziţia ulterioară a unui produs/serviciu/lucrări
inovatoare dacă soluţiile disponibile pe piaţă nu satisfac necesităţile AC
Cum se iniţiază?
Prin publicarea în SEAP a unui AP
Cum se derulează ?
În 3 etape:
o Depunere solicitare participare şi selectare candidaţi (inclusiv limitarea
nr.de candidaţi)
o Depunere oferte iniţiale de către candidaţii selectaţi şi evaluarea
conformităţii acestora
o Derularea negocierilor, depunerea ofertelor finale şi aplicarea criteriului
de atribuire şi a factorilor de evaluare
Criteriul de atribuire – exclusiv cel mai bun raport calitate –preţ / cost
Procedura simplificata

Când se utilizează?
În condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 pentru
achiziţiile publice o În condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Legea nr.
99/2016 pentru contractele sectoriale
Cum se iniţiază?
Prin publicarea în SEAP a unui anunț de participare
Cum se derulează?
 1 etapă o mai multe etape

Criterii de calificare şi selecţie


Se solicită doar cerinţe privind:
 motivele de excludere
 capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
 experienţa similară !!

Nu se solicita standarde de asigurare a calitatii si standarde de


management de mediu
LICITATIE DESCHISA
LICITATIA DESCHISA

Orice operator
economic interesat
are dreptul de a
depune oferta
LICITATIA DESCHISA

• De regula, se desfasoara intr-o singura etapa

• AC poate decide organizarea unei etape


suplimentare de licitatie electronica
Nota: obligatia anuntarii in
– anuntul de participare
– documentatia de atribuire.
LICITATIA DESCHISA
termene

Anunt de participare Cu cel putin 52 de zile


inainte de data limita de
depunere a ofertelor

Nota: Pentru anunturile de participare care nu se publica in


JOUE - Cu cel putin 20 de zile inainte de data limita de
depunere a ofertelor
LICITATIA DESCHISA
termene

Cu cel putin 36 de zile


Anunt de Anunt de inainte de data limita de
INTENTIE PARTICIPARE
depunere a ofertelor

Atentie! Doar daca anuntul de intentie a fost publicat cu cel putin 52


de zile inainte de publicarea anuntului de participare
LICITATIA DESCHISA
reduceri de termene

• Daca anuntul de participare este transmis, in


format electronic, spre publicare in JOUE,
perioada se poate reduce cu 7 zile, astfel:

 De la 52 de zile – la 45 de zile
 De la 36 de zile – la 29 de zile
LICITATIA DESCHISA
reduceri de termene
Daca AC
– publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire
– permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul
direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta
documentatie
– anuntul de participare contine precizari privind adresa de Internet
termenele se pot reduce cu 5 zile, astfel:
• De la 52 – la 47 de zile – fara AI, fara AP in JOUE, cu DA in SEAP
• De la 45 – la 40 de zile – fara AI, cu AP in JOUE, cu DA in SEAP
• De la 36 – la 31 de zile – cu AI, fara AP in JOUE, cu DA in SEAP
• De la 29 – la 24 de zile - cu AI, cu AP in JOUE, cu DA in SEAP
• De la 20 – la 15 de zile - fara AI, fara AP in JOUE, cu DA in SEAP
LICITATIE RESTRANSA
LICITATIE RESTRANSA

Orice operator
economic are dreptul
de a-si depune
candidatura, urmand
ca numai candidatii
selectati sa aiba
dreptul de a depune
oferta
LICITATIE RESTRANSA

 Procedura se aplica atunci cand oferta este excedentara

 De regula, procedura se desfasoara in doua etape:


– etapa de selectare a candidatilor
– etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati

 AC poate decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie


electronica
Nota: obligatia anuntarii in
– anuntul de participare
– documentatia de atribuire.
LICITATIA RESTRANSA
termene

Cu cel putin 37 de zile inainte de


data limita de depunere a
Anunt de participare candidaturilor
Din motive de urgenta, AC are
dreptul de a accelera aplicarea
procedurii – termenul se poate
reduce de la 37 la 15 zile

Nota: Pentru anunturile de participare care nu se publica in JOUE


- Cu cel putin 15 de zile inainte de data limita de depunere a
candidaturilor
LICITATIA RESTRANSA
termene
• Daca anuntul de participare este transmis, in
format electronic, spre publicare in JOUE,
perioada se poate reduce cu 7 zile, respectiv
5 zile, astfel:

 De la 37 de zile – la 30 de zile
 De la 15 zile – la 10 zile
LICITATIA RESTRANSA
ETAPA I

Orice operator
economic are dreptul
de a-si depune
candidatura in prima
etapa a procedurii de
licitatie restransa
LICITATIA RESTRANSA
ETAPA I

• AC are obligatia de a indica in anuntul de participare:


 criteriile de selectie
 regulile aplicabile
 numarul minim al candidatilor - nu poate fi mai mic
de 5
 numarul maxim al acestora, daca este cazul.
LICITATIA RESTRANSA
ETAPA I

• Daca nr. candidatilor selectati nr. minim indicat

AC are dreptul de a:
– anula procedura
– continua procedura numai cu acel/acei
candidat/candidati selectati care
indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
LICITATIA RESTRANSA
ETAPA II

• AC are obligatia de a transmite o


invitatie de participare la etapa a
doua tuturor candidatilor selectati.
LICITATIA RESTRANSA
ETAPA II - termene

Invitatie de participare
Cu cel putin 40 de zile
inainte de data limita de
depunere a ofertelor

Nota: Pentru anunturile de participare care nu se publica in JOUE-


Cu cel putin 15 de zile inainte de data limita de depunere a
candidaturilor
LICITATIA RESTRANSA
ETAPA II

Invitatie de
PARTICIPARE Cu cel putin 36 – dar nu
Anunt de
mai putin de 22 - de zile
INTENTIE
inainte de data limita de
depunere a ofertelor

Atentie! Doar daca anuntul de intentie a fost publicat cu cel putin 52


de zile inainte de publicarea anuntului de participare
LICITATIA RESTRANSA
TERMENE

Daca AC
– publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire
– permite, incepand cu data publicarii anuntului de
participare, accesul direct si nerestrictionat al
operatorilor economici la aceasta documentatie
– anuntul de participare contine precizari privind adresa
de Internet
termenele se pot reduce cu 5 zile, astfel:

• De la 40 – la 35 de zile
LICITATIA RESTRANSA
ETAPA I

• Din motive de urgenta, AC are dreptul de a accelera


aplicarea procedurii – termenul se poate reduce de la
40, la 10 zile
DIALOG COMPETITIV
DIALOGUL COMPETITIV

 Orice operator economic are


dreptul de a-si depune
candidatura, dar numai
candidatii selectati participa la
consultari pentru identificarea
solutiilor optime
 Pe baza acestora, candidatii
selectati depun oferta finala
DIALOGUL COMPETITIV

• Se aplica doar atunci cand sunt indeplinite


cumulativ conditiile:

– contractul in cauza este considerat a fi de


complexitate deosebita;

– aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau


restransa ar face imposibila atribuirea contractului de
achizitie publica in cauza.
DIALOGUL COMPETITIV

 Contract de complexitate deosebita - acel contract


pentru care AC nu este in mod obiectiv in masura sa:

 defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii


satisfaca necesitatile si exigentele;

 stabileasca montajul juridic sau financiar al


proiectului
DIALOGUL COMPETITIV
Procedura se desfasoara in 3 etape:

– etapa de preselectare a candidaţilor,

– etapa de dialog cu candidaţii admisi în urma


preselecţiei, pentru identificarea soluţiei/soluţiilor apte
să răspundă necesităţilor autoritaţii contractante şi în
baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi depune
oferta finală,

– etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.


DIALOGUL COMPETITIV
TERMENE

Anunt de participare Cu cel putin 37 de zile


inainte de data limita de
depunere a candidaturilor

Nota: Pentru anunturile de participare care nu se publica in JOUE


- Cu cel putin 20 de zile inainte de data limita de depunere a
candidaturilor
DIALOGUL COMPETITIV
TERMENE

• Daca anuntul de participare este transmis, in


format electronic, spre publicare in JOUE,
perioada se poate reduce cu 7 zile, astfel:
– De la 37 de zile – la 30 de zile
DIALOGUL COMPETITIV
ETAPA I

Orice operator
economic are dreptul
de a-si depune
candidatura in prima
etapa a procedurii
DIALOGUL COMPETITIV
ETAPA I

• AC are obligatia de a indica in anuntul de participare:

 criteriile de preselectie
 regulile aplicabile
 numarul minim al candidatilor – nu poate fi mai mic de
3
 numarul maxim al acestora, daca este cazul.
DIALOGUL COMPETITIV
ETAPA I

• Daca nr. candidatilor preselectati nr. minim indicat

AC are dreptul de a:

– anula procedura;

– continua procedura numai cu acel/acei


candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc
criteriile solicitate.
DIALOGUL COMPETITIV
ETAPA II

• AC are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie


de participare la etapa a doua a procedurii de dialog
competitiv, tuturor candidaţilor admisi.

• Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului


competitiv a unui operator economic care nu a depus
candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit
criteriile de preselecţie
DIALOGUL COMPETITIV
ETAPA II

Trebuie să cuprindă cel puţin următoarele


Invitatie de participare informaţii:
• referinţe privind anunţul de participare
publicat;
• adresa la care va avea loc dialogul şi data si
ora lansării acestuia;
• limba/limbile în care se va derula dialogul;
• dacă este cazul, precizări referitoare la
documentele suplimentare pe care operatorii
economici trebuie să le prezinte în scopul
verificării declaraţiilor sau completării
documentelor, prezentate în prima etapă
pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi
economico-financiare
DIALOGUL COMPETITIV
ETAPA II

• AC are obligaţia de a transmite invitaţia de participare


însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire
care va include şi documentaţia descriptivă.

• În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă


direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea
contractantă are obligaţia de a include în invitatia de
participare informaţii privind modul de accesare a
documentaţiei respective
DIALOGUL COMPETITIV
ETAPA II

• AC are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei descriptive cel


puţin o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrângerilor
autorităţii contractante, pe baza cărora se va derula dialogul pentru
identificarea soluţiilor viabile, precum şi, dacă este cazul, primele
care vor fi acordate participanţilor la dialog.

• AC are dreptul să prevadă în cadrul documentaţiei descriptive


posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a
reduce numărul de soluţii discutate. Reducerea succesivă a soluţiilor
discutate se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au
fost stabiliţi în documentaţia de atribuire.
DIALOGUL COMPETITIV
ETAPA II

• AC derulează dialogul cu fiecare candidat admis, în parte.


• În cadrul acestui dialog se discută opţiunile referitoare la
aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a
unor probleme legate de cadrul juridic precum şi orice alte
elemente ale viitorului contract, astfel încât soluţiile
identificate să corespundă necesităţilor obiective ale
autorităţii contractante
DIALOGUL COMPETITIV
ETAPA II

• Pe durata dialogului, AC are obligaţia de a asigura aplicarea principiului


tratamentului egal faţă de toţi participanţii. În acest sens, autoritatea
contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră
discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj
suplimentar în raport cu ceilalţi

• AC are obligaţia de a nu dezvalui, fără acordul participantului în cauza, soluţia


propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.

• AC derulează dialogul până când identifică soluţia/soluţiile corespunzătoare


necesităţilor sale obiective.
DIALOGUL COMPETITIV
ETAPA III

• După ce a declarat închisă etapa de dialog şi a anunţat


participanţii cu privire la acest aspect, AC are obligaţia de
a invita participanţii selectaţi să depună oferta finală,
oferta care se elaborează pe baza soluţiei/soluţiilor
identificate în cursul acestei etape şi care trebuie să
conţina toate elementele necesare prin care se prezintă
modul de îndeplinire a viitorului contract
DIALOGUL COMPETITIV
ETAPA III

• AC are obligaţia de a transmite invitaţia de depunere a ofertei


finale cu un număr suficient de zile înainte de data limita de
depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat să
beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei
finale.

• Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să


fie mai mică decât o perioadă minimă stabilită de comun acord cu
participanţii selectaţi pe parcursul derulării celei de-a doua etape a
procedurii de dialog competitiv.
DIALOGUL COMPETITIV
ETAPA III

• Invitaţia de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puţin


următoarele informaţii:
– referinţe privind anunţul de participare publicat;
– data limita stabilită pentru depunerea ofertelor;
– adresa la care se transmit ofertele;
– limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;
– data deschiderii ofertelor;
– dacă este cazul, precizări referitoare la documentele
suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte
în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor,
prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii
tehnice şi economico-financiare.
DIALOGUL COMPETITIV
ETAPA III

• Pe parcursul etapei de evaluare, AC are dreptul de a solicita clarificări,


detalieri şi nuanţări ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza
criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire, iar oferta câştigătoare se
stabileşte conform criteriului de atribuire ,,oferta cea mai avantajoasă din
punct de vedere economic’’

• AC are dreptul de a solicita ofertantului identificat că a depus cea mai


avantajoasă ofertă din punct de vedere economic să reconfirme anumite
elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia.

• În oricare din situaţiile sus menţionate, clarificările, detalierile, nuanţările,


informaţiile suplimentare sau reconfirmările prezentate nu trebuie să conducă
la modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale soluţiilor care au
stat la baza lansării invitaţiei de depunere a ofertelor finale, modificări care ar
determina distorsionarea concurenţei sau crearea unui avantaj suplimentar
în raport cu ceilalţi ofertanţi.
NEGOCIEREA
Procedura prin care AC deruleaza
consultari cu candidatii selectati
si
negociaza clauzele contractuale,
inclusiv pretul,
cu unul sau mai multi dintre
acestia.
NEGOCIEREA
 negociere cu publicarea prealabila a unui
anunt de participare;

 negociere fara publicarea prealabila a unui


anunt de participare.
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
1. Daca in urma aplicarii
 licitatiei deschise,
 licitatiei restranse,
 dialogului competitiv,
nu a fost depusa nicio oferta
sau
au fost depuse numai oferte inacceptabile sau
neconforme;
Conditii: numai dupa anularea procedurii initiale
numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de
atribuire nu sunt modificate substantial
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
2. in situaţii exceptionale, temeinic motivate,
atunci cand natura
lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile
implicate de executarea/livrarea/prestarea
acestora, nu permit o estimare initiala globala
a pretului viitorului contract de achizitie
publica
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
3. atunci cand serviciile care urmeaza sa fie achizitionate,
indeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea
prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile
intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea
lucrarilor, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu
poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea
unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitatiei
deschise sau licitatiei restranse
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
4. atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate
sunt necesare exclusiv in scopul cercetarii
stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii
tehnologice, si numai daca acestea nu se
realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu
urmaresc acoperirea costurilor aferente
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
• In cazul in care procedura se plica deoarece au fost depuse numai
oferte inacceptabile sau neconforme in urma aplicarii unei licitatii
sau a unui dialogul competitiv, AC are dreptul
– de a nu transmite spre publicare anuntul de participare daca
invita la negocieri numai si pe toti acei ofertanti care au indeplinit
criteriile de calificare si selectie in cadrul procedurii anterioare si
care au depus oferte conform regulilor formale prevazute in
documentatia de atribuire.
– de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica,
caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul
de participare si în documentatia descriptiva.
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare - termene
Cu cel putin 37 de zile inainte
de data limita de depunere
Anunt de participare a candidaturilor
Din motive de urgenta, AC are
dreptul de a accelera
aplicarea procedurii –
termenul se poate reduce
de la 37 la 15 zile
Nota: Pentru anunturile de participare care nu se publica in JOUE
- Cu cel putin 10 de zile inainte de data limita de depunere a
candidaturilor
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare - termene
• Daca anuntul de participare este transmis, in
format electronic, spre publicare in JOUE,
perioada se poate reduce cu 7 zile, respectiv
5 zile, astfel:

 De la 37 de zile – la 30 de zile
 De la 15 zile – la 10 zile
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare

Orice operator economic are


dreptul de a-si depune
candidatura pentru a
participa la procedura de
negociere cu publicarea
prealabila a unui anunt de
participare
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare
• Inainte de inceperea negocierilor, AC are dreptul de a realiza o
preselectie a candidatilor care vor participa la negocieri, utilizand in
acest sens numai criterii referitoare la capacitatea tehnica si cea
economico-financiara.
• AC are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de
preselectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe
care intentionează să-i preselecteze şi, dacă este cazul, numărul
maxim al acestora.
• Numărul minim al candidatilor indicat în anunţul de participare nu
poate fi mai mic de 3.
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare
 Numărul de candidati preselectati trebuie să fie cel putin egal cu
numărul minim indicat în anuntul de participare.

 In cazul în care numarul candidatilor care îndeplinesc criteriile de


preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de
participare, AC are dreptul:
 fie, de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare;
 fie, de a continua procedura de negociere cu publicarea
prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei
candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare
• AC are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie de
participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu
publicarea prealabila a unui anunt de participare, tuturor
candidatilor preselectati.
• Este interzisa invitarea la etapa a doua a procedurii de
negociere a unui operator economic care nu a depus
candidatura in prima etapa sau care nu a îndeplinit
criteriile de preselectie.
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare
• Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele
informatii:
– referinte privind anuntul de participare publicat;
– adresa la care vor avea loc negocierile si datasi ora lansarii
acestuia;
– limba/limbile in care se va derula dialogul;
– daca este cazul, precizari referitoare la documentele
suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte
in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor,
prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii
tehnice si economico-financiare;
– informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire
aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare
• AC deruleaza negocieri cu fiecare candidat preselectat in parte. In
cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice, financiare si
juridice ale viitorului contract.

• Pe durata negocierilor, AC are obligatia de a asigura aplicarea


principiului tratamentului egal fata de toti candidatii. In acest sens,
autoritatea contractanta nu are dreptul de a furniza informatii intr-o
maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre
candidati un avantaj in raport cu ceilalti.

• AC are obligatia de a nu dezvalui, fara acordul candidatului in cauza,


propunerea de oferta sau alte informatii confidentiale prezentate de
acesta.
Negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare
• AC are dreptul sa prevada in cadrul documentatiei descriptive posibilitatea de a
desfasura negocierile in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de
propuneri de oferta care intra in negociere. Reducerea succesiva a propunerilor de
oferta se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliti in
documentatia de atribuire.
• AC deruleaza negocieri pana la identificarea si stabilirea, pe baza criteriilor de
atribuire, a celei mai avantajoase propuneri de oferta din punct de vedere economic.
• AC are obligatia de a solicita candidatului de la care, in urma negocierilor, a obtinut
cea mai avantajoasa propunere de oferta din punct de vedere economic, sa
reconfirme rezultatul negocierilor prin depunerea unei oferte finale.
• Ofertantul nu are dreptul ca, prin oferta finala, sa aduca modificari elementelor
stabilite in procesul de negociere.
Negociere fara publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
Negociere fara publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii

1. In cazul in care contractul de achizitie publica


poate fi atribuit numai unui anumit operator
economic din motive
– tehnice
– artistice
– legate de protectia unor drepturi de exclusivitate
Negociere fara publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
2. Daca din motive de extrema urgenta care nu se
datoreaza sub nici o forma unei actiuni sau inactiuni a
autoritatii contractante nu pot fi respectate perioadele de
aplicare a:
- licitatiei deschise
- licitatiei restrânse
- negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de
participare
Nota: durata contractului nu va depasi perioada necesara pentru a
face fata situatiei de urgenta
Negociere fara publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
3. Daca produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in
scopul
 cercetarii stiintifice
 experimentarii
 studiilor
 dezvoltarii tehnologice
si numai daca
 produsele nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit
 nu se urmareste acoperirea costurilor aferente
Negociere fara publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
4. Daca este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a
unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii
partiale sau extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate
anterior, si numai daca schimbarea furnizorului initial ar
conduce la a achizitionarea de produse care ar determina
incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si
intretinere.

Nota: Procedura se aplica intr-un interval care nu va depasi, de


regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare initial
Negociere fara publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
5. Daca produsele sunt cotate la bursa de marfuri, iar achizitia
acestora se realizeaza prin operatiuni pe piata de disponibil

6. Daca produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de


avantajoase
 de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile
 de la un judecator-sindic care administreaza afacerile unui
operator economic in stare de faliment sau lichidare
 printr-un aranjament cu creditorii unui operator in stare de
faliment sau lichidare
Negociere fara publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
7. Atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii,
contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform
regulilor stabilite initial:
– concurentului castigator
– unuia dintre concurentii castigatori - cu obligatia de a
transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor
castigatori
Negociere fara publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
8. Daca este necesara achizitionarea unor lucrari/servicii suplimentare/aditionale,
care nu au fost incluse in contractul initial, dar care, datorita unor circumstante
neprevazute au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, cu
respectarea, in mod cumulativ, a urmatoarelor conditii:
– atribuirea sa fie facuta contractantului initial
– lucrarile/serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, dpdv tehnic si
economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente
majore
sau
– lucrarile/serviciile suplimentare/aditionale desi separabile de contractul
initial sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
– valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii
suplimentare/aditionale nu depaseste 20 % din valoarea contractului initial
Negociere fara publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
10. Daca ulterior atribuirii unui contract de lucrari/servicii, se intentioneaza a
se achizitioneza lucrari si servicii noi, care sunt similare cu cele
achizitionate initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ,
urmatoarele conditii:

• atribuirea se face contractantului initial, iar lucrarile si serviciile noi,


constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in
caietul de sarcini al contractul atribuit initial

• contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie


deschisa sau restransa
Negociere fara publicarea prealabila a
unui anunt de participare - situatii
• valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat
prin luarea in considerare a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi
achizitionate ulterior

• in anuntul de participare la procedura initiala s-a precizat faptul ca


autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru
achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii
similare, de la castigator

Nota: procedura se poate aplica intr-un interval care nu poate depasi


3 ani de la atribuirea contractului initial.
CEREREA DE OFERTE
CEREREA DE OFERTE

• Procedura simplificata prin care AC


solicita oferte mai multor operatori
economici
CEREREA DE OFERTE
• Se aplica numai daca Ve, fara TVA, a contractului de
achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei a
urmatoarelor praguri:

– pentru contractul de furnizare: 100.000 euro


– pentru contractul de servicii: 125.000 euro
– pentru contractul de lucrari: 1.000.000 euro
CEREREA DE OFERTE

• Incepand cu data de 1 ianuarie 2007,


cererea de oferte se initiaza prin
publicarea, in SEAP, a unei invitatii de
participare la procedura de atribuire.
CEREREA DE OFERTE
Invitatie de participare

Cu cel putin 10 zile inainte


de data limita de
depunere a ofertelor
CEREREA DE OFERTE
Daca AC:
– publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire
– permite, incepand cu data publicarii anuntului de
participare, accesul direct si nerestrictionat al
operatorilor economici la aceasta documentatie
– atribuie un contract de furnizare de complexitate
redusa
termenul se poate reduce cu 4 zile, de la 10 – la 6 zile.
CONCURS DE SOLUTII
CONCURS DE SOLUTII
Poate fi organizat ca:

 o procedura independenta
 parte a unei alte proceduri
CONCURS DE SOLUTII

Anunt de participare Cu cel putin 52 de zile


inainte de data limita de
depunere a solutiilor
CONCURS DE SOLUTII

• Autoritatea contractanta poate solicita


transmiterea electronica a solutiilor
CONCURS DE SOLUTII
• Autoritatea contractanta are dreptul de a realiza o
selectie preliminara a concurentilor.
• Se folosesc criterii clare, obiective, nediscriminatorii
• Se precizeaza in mod explicit in documentatia de
concurs.
• Numarul de concurenti selectati trebuie să fie suficient
astfel incat sa asigure o concurenta reala
CONCURS DE SOLUTII
JURIU

• Format din cel putin trei membri,


• Persoane fizice independente fata de
concurenti,
• Cu pregatire profesionala in domeniu,
• Experienta relevanta in domeniu,
• Cu probitate morala recunoscuta
CONCURS DE SOLUTII
JURIU

• In cazul in care concurentilor li s-a


solicitat o anumita calificare
profesionala, atunci cel putin o
treime din membrii juriului trebuie
sa aiba acea calificare sau una
echivalenta.
CONCURS DE SOLUTII
JURIU

• Juriul este autonom in deciziile si


opiniile pe care le emite
CONCURS DE SOLUTII
OBLIGATIILE JURIULUI

• De a evalua solutiile depuse exclusiv in baza


criteriilor de evaluare indicate in anuntul de concurs.
• De a intocmi un raport, semnat de toti membrii sai,
care trebuie sa cuprinda o evaluare calitativa a
fiecarei solutii, observatii specifice, precum si, daca
este cazul, lista de probleme care urmeaza a fi
clarificate.
• De a elabora un proces-verbal complet al discutiilor
derulate
CONCURS DE SOLUTII
• Solutiile trebuie sa fie prezentate anonim

• Anonimatul urmand a fi pastrat pana in


momentul in care juriul a adoptat o decizie
sau a formulat o opinie
CONCURS DE SOLUTII

• Juriul are dreptul de a invita


concurentii sa raspunda la problemele
care au fost consemnate in raportul in
vederea clarificarii oricaror aspecte
referitoare la solutia/proiectul propus.

S-ar putea să vă placă și