Sunteți pe pagina 1din 27

MANAGEMENTUL

FARMACIEI
MANAGEMENTUL FARMACIEI

 Cuprinde:
 1. Managementul financiar
 2. Managementul resurselor umane
 3. Managementul aprovizionarii
 4. Managementul activitatii de marketing
 5. Managementul tehnic si administrativ
 6. Managementul prepararii si eliberarii
medicamentelor din farmacie (asigurarea calitatii
actului farmaceutic) -RBPF

Managementul farmaciei publice poate defini doua tipuri de
obiective:

un set de obiective de baza, care sunt mai degraba


filozofice, cum ar fi de exemplu
 daca farmacia va oferi servicii complete sau
va practica preturi scazute

Al doilea set este cel al obiectivelor specifice, cum ar fi:


 atingerea unui anumit volum al vanzarilor pentru o
perioada stabilita.

Managerul trebuie sa reevalueze si sa actualizeze


obiectivele in continuu, deoarece acestea,aflandu-se in
viitor, pot suferi anumite schimbari care provin din
modificarile tehnologice, economice, sociale sau de alta natura.
Managementul farmaceutic are in competenta urmatoarele
probleme de organizare interna:
 asigurarea spatiilor si dotarea tehnica a unitatilor in functie de
volumul activitatilor si de specificul muncii in fiecare compartiment!

 aprovizionarea unitatii farmaceutice cu medicamente si alte


produse specifice prevazute in nomenclatorul de medicamente pentru
utilizare terapeutica!
 organizarea ergonomica a locurilor de munca
 organizarea controlului si a supravegherii produselor farmaceutice
la intrarea lor in unitate si la eliberarea catre public
 depozitatrea si conservarea corespunzatoare a medicamentelor si a
altor produse farmaceutice
 gestionarea si administrarea corecta a bazei materiale a unitatii
 tinerea evidentei contabile a actiunii desfasurate in unitate
 organizarea activitatii in timpul efectuarii controlului financiar-
contabil de catre organele de specialitate, in timpul inventarierii.
1.MANAGEMENTUL FINANCIAR
Managementul financiar poate fi definit prin ansamblul
principiilor, metodelor, instrumentelor si obiectivelor specifice care au
drept scop optimizarea constituirii si utilizarii resurselor economico-
financiare.
Principalele aspecte de care se ocupa managementul
financiar sunt:
· bugetul de venituri si cheltuieli;
· bilantul;
· pragul de rentabilitate;
· fluxul de numerar;
· investitii;
· plati;
· credite;
· managementul stocurilor;
· dividende.
 Bugetul= alocarea de resurse in vederea realizarilor
obiectivelor farmaciei in conditii de maximizare a
profitului.
 Bugetul se intocmeste la sfarsitul anului, pentru anul
urmator. La orice buget exista o parte de venituri si una
de cheltuieli.
 La urmarirea executiei bugetului trebuie sa se verifice
daca “veniturile” au fost realizate, iar “cheltuielile” nu au
fost depasite. Ca o regula generala, cheltuielile firmei nu
trebuie sa depaseasca veniturile.
 Pentru orice eventualitate este bine ca in orice buget
sa apara si “cheltuieli neprevazute”.
 In construirea bugetului este nevoie de o estimare
realista a volumului vanzarilor, a incasarilor si a platilor
efective ale firmei.
 Bilantul.
 Fiecare societate comerciala este obligata, prin lege,
sa intocmeasca periodic bilantul. Bilantul are doua parti
importante:
 Activul (care cuprinde mijloacele economice ale firmei) si
 Pasivul (sursele de formare ale mijloacelor economice si
datoriile firmei).
 Intre activ si pasiv trebuie sa fie un echilibru. Bilantul este
important pentru ca include contul de profit si pierderi, din
care putem vedea situatia economica a firmei: profitul
realizat.
PRAGUL DE RENTABILITATE
 Reprezinta acel nivel al vanzarilor farmaciei la care
cheltuielile sunt egale cu incasarile din vanzari.
 In conditiile unui beneficiu prestabilit, se poate calcula
valoarea vanzarilor care trebuie realizate pentru a obtine
profitul respectiv. Pragul de rentabilitate se calculeaza
pe baza formulei:

x 100

 in care: CF = cheltuieli fixe totale;


 c = cota medie de adaos comercial practicat;

 nv = nivelul cheltuielilor variabile ale firmei.


2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 Managementul resurselor umane cuprinde acele


activitati prin care se optimizeaza performanta
oamenilor dintr-o organizatie, precum si relatiile dintre
acestia.
 Domeniile managementului resurselor umane sunt:
 planificarea necesarului de resurse umane;
 recrutarea si selectia;
 integrarea noilor angajati;
 pregatirea si perfectionarea personalului;
 evaluarea performantelor angajatilor;
 stimularea materiala si morala;
 administrarea relatiilor de munca.
 Oamenii sunt bunul cel mai de pret al unei
organizatii. Succesul organizatiei este determinat, in
primul rand, de calitatea resurselor umane.
 1. Planificarea resurselor umane se refera la:
 evaluarea resurselor existente,
 prognozarea cerintelor viitoare si
 elaborarea planului de actiune.
In majoritatea farmaciilor exista o mare fluctuatie de cadre.
Legat de fluctuatia fortei de munca datorita plecarilor
de personal prin demisie, se constata urmatoarele:
 - numarul plecarilor scade odata cu cresterea duratei de
angajare;
 - numarul plecarilor scade odata cu cresterea nivelului de
calificare;
 - numarul plecarilor scade odata cu cresterea varstei medii
a angajatilor.
2. RECRUTAREA SI SELECTIA
PERSONALULUI

Cuprinde:
 anuntarea postului liber, cu informatii despre post si
cerintele postului;
 trierea preliminara (dupa examenul medical, curriculum
vitae, investigarea referintelor);
 interviul;

 selectia finala
 In selectia finala se recomanda sa se tina cont de clasificarea in
cinci puncte a lui Munro Fraser:
 1.impactul asupra celorlalti: atributele fizice, stilul vestimentar,
modul de exprimare, manierele, reactiile la stimulii exteriori. Se
recomanda sa privim persoana in cauza cat mai obiectiv.
 2.cunostinte sau aptitudini deosebite: studiile, experienta
profesionala si instruirea.
 3.inteligenta nativa (“cap limpede”): capacitatea individului de a-
si folosi inteligenta intr-o gama diversa de situatii si care se
aplica mai ales in cazul in care candidatul respectiv poseda mai
putine certificari oficiale de competenta; aspectul care trebuie
sa ne intereseze cel mai mult este potentialul individului.
 4.motivatia: care ii sunt ambitiile si dorintele personale.
 5.capacitatea de adaptare: calitatile emotionale ale individului
sub aspectul stabilitatii afective, al maturitatii si al capacitatii de
a face fata stresului; capacitatea de adaptare reprezinta modul in
care fiecare individ reactioneaza la factorii de presiune.
 3. Integrarea noilor angajati
 Noul angajat este prezentat colectivului. Este dat in
grija unui cadru cu experienta, care se va ocupa de
initierea sa, si de instalarea pe post.
 Evolutia noului angajat va fi urmarita cu mare atentie, iar
angajatul va fi tinut la curent cu progresele pe care le
inregistreaza in activitate.
 La inceput va fi angajat temporar, pe o perioada de
proba. Va fi rotit in diverse posturi din unitate pentru a se
vedea cum se descurca si in ce masura se incadreaza in
colectiv si manifesta “spirit de echipa”. Este important sa i
se descifreze caracterul. Daca rezultatele integrarii sunt
bune, se va face angajarea permanenta, dupa care intra
in programul obisnuit de instruire si evaluare.
3. MANAGEMENTUL APROVIZIONARII

 In farmacie trebuie sa existe


 stocuri curente (pentru vanzarile zilnice) si
 stocuri de siguranta.
 Valoarea stocului de medicamente al farmaciei trebuie
sa se incadreze in anumite limite pentru ca farmacia sa fie
rentabila: 1 – 1,5 ori valoarea desfacerii lunare.
 Stocul poate creste pentru unitatile izolate sau in perioada
de iarna, cand aprovizionarea este mai dificila.
 M.S. a elaborat o lista de medicamente esentiale care
trebuie sa se gaseasca obligatoriu in fiecare farmacie.
Pentru aprovizionarea farmaciei se vor cere oferte de la toti
furnizorii, urmand ca, in final, sa-i alegem pe cei care ne
livreaza medicamentele cel mai rapid si cu pretul cel mai
convenabil.
 Aprovizionarea cu medicamente se va face numai de la
depozite autorizate de M.S.
METODA PARETO (20/80).
 S-a constatat ca aproximativ :
 20% dintre medicamente reprezinta 80% din vanzarile
farmaciei. Aceste medicamente au fost trecute in lista A.
 Aproximativ 30% din medicamente dau 10% din valoarea
vanzarilor. Acestea au fost trecute in lista B.
 Restul de 50% din medicamente au o pondere de doar 10% din
totalul vanzarilor. Au fost trecute in lista C. La alcatuirea
stocurilor se va acorda cea mai mare atentie listei A, apoi listei B si in
final listei C. In gestionarea stocurilor se va tine cont si de:
 · cererile constante;
 · cererile variabile.
 Nu sunt de neglijat nici ofertele promotionale ale diferitelor
depozite. Se va tine cont si de starea de sanatate a populatiei, de
epidemiile care apar etc.
 In masura in care e posibil, aprovizionarea se va face zilnic.
Intotdeauna se va consulta caietul de defectura.
O mare atentie se va acorda si termenului de
valabilitate.
 Medicamentele care au o perioada de valabilitate mica vor
fi comandate in cantitate mica, la nevoie.
 Eliberarea medicamentelor din farmacie se va face dupa
principiul: “primul venit, primul plecat”.
 Nu se va neglija nici receptia produselor care este o
operatiune obligatorie.
 Depozitarea medicamentelor se va face conform
indicatiilor F.R. sau celor de pe ambalajul produsului,
respectandu-se incadrarea la Separanda sau Venena.
Exemplu : Metoda Pareto
Etapa 1-Colectarea datelor
-definirea problemei
-listarea variabilelor care au efect asupra problemelor
-stabilirea metodei de colectare a datelor si punerea ei in aplicare
Etapa 2 –Pregatirea datelor
Etapa 3-Reprezentarea grafica a datelor
Etapa 4-Interpretarea datelor

Exemplu: O farmacie inregistreaza intr-o luna 100 reclamatii.


Se constata ca principalele aspecte se refera la:
A-pret mare
B-personal putin
C-lipsa profesionalism
D-program prea scurt
E-altele
Analiza la 6 luni deci 600 reclamatii arata asa;
A=40 ori
B=460 ori
C=179 ori
D=387 ori
E=70 ori
Pregatirea datelor

1.Se completeaza tabelul

Tip de defect Nr. Nr. cumulativ

A 40 40

B 460 500

C 179 679

D 387 1066

E 70 1136

TOTAL 1136
2.Se completeaza tabelul in ordine descrescatoare

Tip de defect Nr Nr cumulativ


B 460 460
D 387 847
C 179 1026
E 70 1096
A 40 1136
TOTAL 1136
3.Se calculeaza frecventa relativa si cumulativa pentru fiecare tip de defect

Tip de nr Frecventa % %cumulativ


defect cumulativa
B 460 460 460/1136=40.49 40.49

D 387 460+387=847 387/1136=34.07 40.49+34.07=74.56

C 179 847+179=1026 179/1136=15.76 74.56+15.76=90.32

E 70 1026+70=1096 1026/1136=6.16 90.32+6.16=96.48

A 40 1096+40=1136 1096/1136=3.52 96.48+3.52=100

TOTA 1136 100


L
100%
100%
96.48%
90.32%

80%

74.56%

50%
50%

40.49
%

460
387
179
70 40
CONCLUZII
Pentru a rezolva rapid 75% din reclamatii este
suficient sa se elimine 20% din cauzele
insatisfactiei
Astfel se impun urmatoarele actiuni:

1.Angajarea mai multor persoane pentru a


creste eficienta farmaciei(B)
2.Prelungirea programului de lucru(D)
3.Daca se mai fac si cursuri de perfectionare
chiar se reduce insatisfactia pacientilor(16%)
4.Abordarea celorlalte cauze (10%) conteaza
f.putin
4.MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE MARKETING

In farmacie se practica un marketing relational care


pleaca de la urmatoarele aspecte :
 identificarea cerintelor clientilor pentru satisfacerea lor;
 studiul ofertei de medicamente si produse de sanatate oferite de
depozitele farmaceutice;
 studiul concurentei (serviciile oferite de celelalte farmacii,
calitatea si preturile la produsele nefarmaceutice etc.);
 identificarea produselor celor mai solicitate pentru a le acorda
atentia cuvenita;
 analiza reclamatiilor si sesizarilor pacientilor;
 crearea de noi servicii farmaceutice in folosul pacientilor.
oferite pacientilor
 Activitatea de marketing in farmacie are ca
obiective prioritare:
 imaginea farmaciei (« o imagine face cat o
mie de cuvinte »);
 imaginea personalului farmaciei;
 fidelizarea pacientilor prin oferirea de servicii
mai multe si mai bune ;
 cresterea satisfactiei pacientilor prin cresterea
calitatii serviciilor oferite;
- motivarea angajatilor farmaciei pentru
fidelizarea acestora si cresterea calitatii
serviciilor
MANAGEMENTUL TEHNIC SI ADMINISTRATIV
Sefului farmaciei ii revin o serie de sarcini administrative:
 a. asigurarea securitatii farmaciei (gratii, sistem de alarma etc);
 b. respectarea normelor de protectia muncii si dotarea cu materiale de
protectie;
 c. respectarea normelor PSI si dotarea farmaciei cu materiale PSI
(stingatoare);
 d. respectarea prevederilor Codului muncii;
 e. verificarea periodica a aparatelor de masura (balante), a
instalatiei de gaz, a centralei termice, a aparaturii IT, a
stingatoarelor de incendiu, a aparaturii de climatizare, a
autoturismului farmaciei etc.;
 f. aprovizionarea cu rechizite si formulare necesare activitatii din
farmacie (role de casa, cartus imprimanta, hartie, pixuri etc.);
 g. indepartarea deseurilor din farmacie prin firme
autorizate;
 h. plata facturilor pentru utilitati (chirie, lumina , gaz,
apa, salubritate, telefon, firma etc);
 i. plata facturilor furnizorului;

 j. plata salariilor;

 k. realizarea investitiilor planificate;

 l. clasarea documentelor pe categorii;

 m. arhivarea documentelor;

 n. rezolvarea corespondentei;

 o. comunicarea unor informatii de interes general

S-ar putea să vă placă și