Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII A REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru
Departament Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului

Mediul extern al unei Întreprinderi

A elaborat : Spravnic Ana st. Gr. EI 16 07


Mediul extern al întreprinderii reprezintă un
ansamblu de factori eterogeni de natură:
economică, socială, politică, tehnico-știintifică,
juridică, geografică, demografică ce actionează la
rîndul lor pe plan național și internațional
influențând relațiile de piață si performanțele
întreprinerii.
Unul din pilonii de bază al existenții oricarei firme, companii

sau corporatii este dat de munca in echipa. Munca in echipa

este esentiala! Fiecare are locul lui si ceea ce face este

determinant. Important nu este ca un angajat sa participe la

ceva in care sunt implicati si alti colegi de munca, ci daca

exista colaborare intre acest angajat si ceilalti avand ca

rezultat reusita firmei.

Succesul organizaţiei depinde gradul în care întreprinderea

reuşeşte să se acomodeze şi să controleze influenţa factorilor

din mediul exterior. Factorii din exteriorul organizaţiei care

acţionează într-o formă sau alta asupra acestea reprezintă

contextul în care organizaţia există.


După modul de acţiune asupra întreprinderii
distingem două grupe de factori care formează:

 Mediul exterior direct reprezintă factorii cu influenţă directă asupra firmei sau care
interceptează influenţa ei este format din: consumatorii, furnizorii, organizaţiile statale,
sindicatele.

 Mediul exterior general(indirect) caracterizează factorii cu acţiune indirectă asupra firmei


manifestându-şi influenţa prin intermediul primilor: mediul
macroeconomic,informaţional, internaţional politic, social-cultural, tehnologic.
• Organizaţiilela care apelează întreprinderea pentru a
Furnizorii se asigura cu resursele necesare.

• Sunt beneficiarii de produsele sau serviciile


Consumatorii organizaţiei.

• Gradul de influenţă al concurenţilor este în dependenţă


Concurenţii de gradul de satisfacere a nevoilor consumatorilor.

• Ele pot înainta diferite cerinţe referitor la utilizarea


Sindicatele forţei de muncă.

• ele reglamentează genurile de activitate, politica


Organizaţiile preţurilor, regulile de securitate a muncii, protecţia
guvernamentale mediului ambiant, salarizarea, protecţia
consumatorilor, impozitele etc.
Mobilitatea
mediului

Interdependenţ Caracteristicile
mediului Complexitatea
a factorilor
exterior mediului extern
mediului extern

Incertitudinea
mediului
Caracteristicile mediului intern al unei Firmei

Tehnologia Marketingul

Producția Personalul

Factorii
Cultura mediului Finanțe
organizațională
intern ai
firme
Factorii de influență indirectă asupra activității Întreprinderii

Economici Factorii de o influenţă indirectă


sunt acei factori care au o
influenţă generală asupra
activităţii firmei.
Tehnologici Politici
Aceşti factori formează
macromediul firmei şi sunt
divizaţi în 4 grupe.
Sociali
Сontextul concurențial pentru Întreprindere
 Concurența este factorul determinant, esențial în succesul sau eșecul unei
firme. Concurența determina oportunitatea acelor activități ale unei firme
care pot contribui la performanța acesteia. Ea reprezintă un fenomen deosebit
de important pentru viaţa economică, dar şipentru viaţa socială, deoarece ea
reprezintă factorul care motivează, atât afacerile, cât si existenţa oamenilor.

 Dacă concurenţa este sau nu benefică pentru societate se poate afla numai în
măsura încare, pe ansamblul economiei, deci la nivel macroeconomic, se
înregistrează o creşteresemnificativă de la o perioadă la alta, iar la nivelul
unei unităţi economice, deci la nivelmicroeconomic, se observă câştigarea
unei poziţii competitive mai bune faţă de perioadaanterioară. Se ştie că
datorită concurenţei existente într-o economie de piaţă vor existaîntotdeauna
şi învingători dar şi învinşi.
Tipurile de Concurență
Pornind de la formele tradiționale existente în literatura clasică, o primă clasificare ne indică
două tipuri principale

• Apare între Întreprinderile ce oferă bunuri identice sau similare


Concurența adresate aceleiași categorii de nevoi ale consumatorului.
Directă

• Se referă la Întreprinderile care realizează produse diferite


Concurența destinate să satisfacă aceeași nevoie sau nevoi diferite
Indirectă
Analiza contextului concurențial pentru Întreprindere
Analiza contextului concurențial este utilă în evaluarea
oportunitaților și amenințărilor generate de acele elemente (indivizi,
grupuri sau organizații) care influențează direct intreprinderea, sau
pot fi influențate semnificativ de către aceasta. Ea presupune, intr-o
primă fază, definirea cadrului de referință în care se vor desfășura
analizele următoare, deci alegerea corectă a câmpului de lucru.
Odată acest cadru ales, analiza se va axa apoi pe studiul forțelor
concurențiale care-l afectează, deoarece rezultanta acestor forte
determină performanșele sale potențiale
Concluzie
Analiza mediului extern vizeaza studiul acelor variabile majore prin care mediul imediat sau
cel largit influenteaza intreprinderea, furnizand diagnosticului informatii asupra situatiei
strategice complementare in raport cu cele oferite de analiza interna.

În fine se poate afirma ca o structură organizatorică greșit concepută va avea efecte contrare
celor dorite, conducând nu numai la creșterea nejustificată a costurilor de producție sau la
reacții întirziate față de cerințele pieții,ci și la posibile stări conflictuale în interiorul
organizației