Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII A REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru
Departament Inginerie, Management si Evaluarea Imobilului

Mixuri de Marketing

A elaborate: Spravnic Ana st. Gr. EI16 07


Conceptul de mix de marketing a fost introdus ca termen în anii ‘50 și i-a fost
sugerat autorului său, Neil Borden, de un articol de marketing în care se arăta că
specialistul în marketing trebuies să fie un „artist”, un „mixer de ingrediente”
care uneori folosește rețete pregătite de alții, alteori pregătește singur rețetele
proprii, uneori adaptează rețetele în funcție de ingredientele disponibile, iar
alteori experimentează sau inventează ingrediente noi.
Conceptul de marketing-mix
Concept esenţial al teoriei moderne a marketingului, mixul de
marketing reprezintă ansamblul de instrumente tactice de
marketing controlabile pe care firma le combină cu scopul de a
produce pe piaţa ţintă reacţia dorită.

 Prin urmare, drept o definiţie simplă şi cuprinzătoare, putem


concluziona faptul că mixul de marketing defineşte un
ansamblu de instrumente tactice şi strategice controlabile de
către o firmă, grupate sau axate pe în jurul a minim 4 aspecte
importante ale activităţii de marketing (produsul, preţul,
distribuţia şi promovarea), pe care aceasta le combină, într-un
anumit dozaj, în funcţie de condiţiile specifice ale pieţei, cu
scopul de a produce o reacţie pozitivă pe pieţele ţină privitor la
cererea pentru produsele sale.
Mixul de marketing se referă la o anumită
structură de eforturi de marketing, la
combinarea, proiectarea și integrarea în
diverse proporții într-un program de
marketing a variabilelor controlabile în
scopul dobândirii eficacității necesare
realizării obiectivelor organizației într-o
perioadă determinată
Specialiştii apreciază că mixul de marketing este unul dintre cele
mai vechi şi mai utileconcepte de marketing elegant prin simplitatea
lui, atribuit lui Niel Borden de la Harvard BusinessSchool, care
recunoaşte că a împrumutat ideea de la un alt profesor de la Harvard
Business School James Cullinton.

 El identifică iniţial 12 elemente ale mixului de marketing prin


care se acţioneazăasupra pieţii în mod coerent şi unitar
12 elemente ale Mixului de marketing

Produs Preț Marcă Distribuție

Vânzare Publicitate Promovarea


Ambalarea
personală plătită vînzărilor

Servicii Cercetarea
Modul de
post- Logistică de
prezentare
vînzare marketing
Dar Neil Borden simplifică modelul la nivelul celor
patru instrumente esenţiale: 4P
Produsul

Plasamentul

Prețul

Promovarea
• Acesta reprezintă combinația de bunuri, servicii, idei pe care firma le oferă pieței. Deci, produsul în sensul mixului

Produsul de marketing nu înseamnă doar un bun fizic

• Denumită și distribuție, plasarea reprezintă acele activități ale firmei care fac disponibil produsul

Plasamentul clienților țintă..

• Acesta reprezintă cantitatea de bani pe care trebuie să o plătească un client pentru obținerea

Prețul produsului.

• conține activitățile legate de promovarea vânzărilor, publicitate, relațiile publice, promovarea directă și forța de
Promovarea vânzare. Promovarea reprezintă activitatea ce comunică meritele produsului și convinge clientul să-l cumpere.
 Cei ,,4 P’’ constituie variabilele cheie prin care organizaţia poate acţiona în vederea
obţinerii impactului maxim asupra pieţii şi consumatorului şi reflectă modul în care
sunt antrenate diferite componente ale resurselor de care dispune organizaţia pentru
obţinerea efectelor scontate.
Pentru construirea unui mix de marketing adecvat şi eficient,
firmele trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:
 Niciodată nu trebuie acţionat asupra pieţei şi al mediului cu ajutorul unui singur mijloc sau instrument, ci
cu o multitudine de mijloace şi instrumente care, în fapt constituie componentele sau elementele mixului
de marketing;

 Gradul de integrare a mijloacelor, metodelor şi instrumentelor folosite trebuie să fie ridicat. Utilizarea
acestora într-un mod izolat, fără o relaţie de interdependenţă, reduce drastic eficienţa mixului;

 Alocarea de resurse şi investiţiile va ţine seama de specificul, mărimea şi puterea firmei şi se va


concentra pe distribuţia corectă şi judicioasă pe toate elementele mixului de marketing. Numai printr-o
dozare judicioasă a resurselor pe fiecare element al mixului de marketing, firmele pot evita consumul
excesiv de resurse.
Scopul Mixului de Marketing

De-a lungul anilor, cele patru elemente ale unui mix


de marketing au fost dezvoltate și conceptualizate de
către experții de marketing din întreaga lume pentru a
crea și a realiza strategii de marketing de succes.
Aceste instrumente încearcă să satisfacă atât
furnizorul, cât și vizitatorul, în prezent. Dacă
înțelegeți ce aveți de făcut pentru a lansa un produs,
mixul de marketing poate contribui semnificativ la
succesul produselor sau serviciilor dvs.
Caracteristicile cheie ale mixului de marketing

Este alcătuit din variabile • Un mix de marketing este


interdependente care sunt • Utilizând aceste elemente, foarte fluid și flexibil.
unice.Cele patru elemente ale puteți atinge orice obiective Este ușor să vă concentrați
mixului de marketing trebuie economice sau de marketing, mai mult sau mai puțin pe
planificate împreună pentru a cum ar fi profitul, vânzările oricare dintre variabile, în
garanta succesul oricărei sau satisfacția vizitatorilor. funcție de situația actuală a
strategii de marketing. pieței.
Concluzie
 Păstrarea clienților este la fel de importantă ca și atragerea noilor consumatori. Abordarea față de clienții companiei trebuie
să fie una proactivă, care să aibă la bază un mix de marketing diferit față de cel pentru atragerea noilor consumatori.

 Mixul de marketing tradițional are un caracter mai “ofensiv“ întrucât cei 4P tind să fie orientați spre produs și spre output.
Organizațiile bine conduse trebuie să își reorienteze atenția spre managementul relațiilor cu clienții.

 Factorii de mediu externi, care nu pot fi controlați sunt elemente esențiale ale unui program de marketing strategic.

S-ar putea să vă placă și