Sunteți pe pagina 1din 11

Tema:

Procesele exogene şi tipurile de relief create:


gravitaţional, torenţial, fluvial, litoral, carstic,
eolian, glaciar, biogen, antropic.
Procesele exogene şi tipurile de relief create: gravitaţional, torenţial, fluvial, litoral, carstic, eolian, glaciar, biogen, antropic.
Procese exogene – acţiunile prin care agenţii exogeni modelează
scoarţa terestră.

Procesele exogene

Procese fizice Procese chimice Procese biochimice


Sînt determinate de Vieţuitoarele prin
variaţiile diurne şi Sînt condiţionate activitatea lor,
de reacţiile
anuale ale temperaturii produc transformări
chimice dintre
aerului, de acţiunea chimice ale rocilor,
mineralele şi
unor vieţuitoare etc. rocile scoarţei denumite alterări
Distrug şi fărîmiţează terestre cu apa şi biochimice.
rocile preexistente prin gazele cu Alterarea
dezagregare, formînd reactivitate biochimică se
mari acumulări de ridicată datorează proceselor
grohotişuri sau (O2, CO2). fiziologice ale
„mări de pietre”. organismelor.
Rîuri de pietre
Rostogolirile
Conuri de grohotişuri

Prăbuşirile Forme depresionare mici

Pîlnii de sufoziune

Procesele Tasarea şi Crovuri


gravitaţionale sufoziunea
Gavane şi padine

Goluri subterane
Alunecările de
Hîrtoape
teren
Pluviodenudaţia Alveole minuscule

Eroziunea de suprafaţă

Relieful Şiroirea şi
creat de Şănţuleţe de scurgere
scurgerea
apele torenţială
meteorice
Rigole
Eroziunea liniară Ogaşe

Ravene
Simet Relieful fluvial
rice
Eroziunea fluvială Acumularea fluvială
Asim
etrice Tipuri de văi fluviale
Plaje Insu Banc Delt Cîmp
Largi Înguste mici le uri e ii
de aluvi
nisip onare
Drept Trape Conc Chei Cani Defil
unghi zoidal ave on eu
ulare e
Relieful carstic

Exocarst Endocarst

Lapiezuri Doline Polii Avene Peşteri


Relieful eolian

Eroziunea eoliană Acumularea eoliană

Deflaţia Coroziuneaa Dune Barcane

Nişe eoliene sau Ciuperci Sfincşi Babe Coloane


depresiuni de eoliene
deflaţie
Relieful glaciar

Exaraţie Acumulare

Gheţari de Gheţari de Morene


munte calotă

Circuri Fiorduri Văi trog Kammes- Fielduri


glaciare uri
Relieful litoral

Acumularea

Cordoane de Grinduri de
Abraziunea nisip nisip

Faleză Platformă de Golfuri Tuneluri de Arcuri de


abraziune abraziune abraziune
Relieful biogen

Muşuroaie de Construcţiile Recife de corali


cîrtiţe termitelor
Rambleuri
Formele de Halde
acumulare
Baraje

Terase
Relieful
antropic Cariere

Mine
Formele
depresionare Tranşee

Tuneluri

Canale