Sunteți pe pagina 1din 10

Fiziologia

studiază funcţiile plantelor şi animalelor


în starea lor normală

Este o ştiinţă integrativă

Figure 1-1: Levels of organization and the related fields of study


Fiziologia umană
• Fiziologia umană studiază caracteristicile şi
mecanismele specifice care definesc organismul
uman ca entitate vie.
• Unitatea vie elementară a organismului este
celula.
• Celulele de acelaş tip se organizează în ţesut.
• Fiecare organ este alcătuit din numeroase tipuri
de ţesuturi şi celule a căror unitate este
menţinută de structuri intercelulare cu rol de
suport.
Nivelele de organizare
Sisteme de organe
 funcţionează ca unităţi
integrate

 Sisteme funcţionale pot


include mai multe
sisteme fiziologice
Sistemele morfo-funcţionale ale
organismului
• Nervos: sistemul nervos central, periferic şi
vegetativ
• Endocrin
• Musculo-scheletic
• Digestiv
• Circulator (cardio-vascular)
• Respirator
• Excretor
• Reproductiv
Homeostazia
• Homeostazia este menţinerea
aproximativ constantă a parametrilor
mediului intern ale organismului.
• Practic toate organele şi ţesuturile organismului
indeplinesc funcţii care ajută la păstrarea constantă a
acestor parametri. Spre exemplu, plămânii furnizează
oxigen pentru a menţine constantă presiunea parţială a
acestui gaz în ţesuturi, rinichii menţin constante
concentraţiile ionilor, iar sistemul digestiv asigură aportul
elementelor nutritive.
Reglarea funcţiilor organismului
• Reglarea nervoasă prin intermediul
sistemul nervos: receptorii senzoriali
detectează starea organismului sau a
mediului înconjurător – sistemul nervos
central analizează informaţia şi determină
reacţiile organismului la senzaţiile sosite
din periferie – prin calea eferentă motorie
se transmit semnalele ce realizează
efectul reglator.
Reglarea funcţiilor organismului
• O mare parte a sistemului nervos este
denumită sistem nervos vegetativ
(autonom). Acesta operează la nivel
subconştient şi controlează numeroase
funcţii ale organelor interne, inclusiv
nivelul activităţii cardiace, mişcările
peristaltice gastrointestinale şi secreţia
glandelor.
Reglarea funcţiilor organismului
• Sistemul hormonal de reglare. În
organism există un sistem de glande
endocrine care secretă substanţe chimice
specifice denumite hormoni. Hormonii sunt
transportaţi prin sânge spre toate organele
pentru a regla funcţiile celulelor.
• Hormonii acţionează complementar cu
sistemul nervos.
Reglarea funcţiilor organismului
• Sistemul nervos reglează în special acvtivităţile
musculară şi secretorie ale organismului, în timp ce
sistemul hormonal reglează mai ales funcţiile
metabolice.
• Pentru a regla funcţiile organismului există mii de
sisteme de control care operează sau la nivelul genetic,
sau la nivelul organelor sau la nivelul întregului
organism.
• Majoritatea sistemelor de control acţionează prin mecanismul de
feedback negativ: dacă un anumit factor al homeostaziei devine
excesiv sau deficitar se iniţiază mecanismul în cauză, care constă
într-o serie de modificări ce au ca scop revenirea factorului spre o
anumită valoare medie, fiind astfel menţinută homeostazia.