Sunteți pe pagina 1din 9

Capitolul 6

ORGANIZAREA ÎN MANAGEMENTUL
PROIECTELOR
Forme organizatorice specifice managementului
proiectelor :
•organizarea matricială de proiect;
•organizarea de proiect autonomă;
•organizarea de proiect cu departament specializat;
•organizarea de proiect cu facilitare.
Opţiunea pentru diferite variante oganizatorice specifice
mangementului proiectelor este determinată de:

-complexitatea şi durata proiectului;


- caracteristicile dimensionale şi funcţionale ale firmei la
nivelul căreia se aplică;
- calitatea managementului exercitat (în principal
funcţionalitatea sistemului informaţional şi a sistemului
organizatoric, comunicaţiile);
- „calitatea” managerilor (competenţa acestora, dată de
cunoştinţele , calităţile şi aptitudinile pe care le posedă);
- cultura economică şi managerială a personalului firmei;
- atitudinea faţă de schimbare, faţă de nou, a managerilor şi
executanţilor;
- stilurile de management predominante, în special în etajele
superior şi mediu ale structurii organizatorice;
- experienţa managementului firmei în utilizarea acestui
instrument managerial.
DIRECTOR
GENERAL

DEP.1 DEP.2 DEP.3 DEP.4 DEP.5


C& D PRODUCŢIE COMERCIAL RESURSE FINANCIAR
UMANE

PROIECT 1
PROIECT 2 X23
PROIECT 3

X23 – membru al echipei de proiect 2 subordonat şefului


departamentului 3.
Figura 1. Structura organizatorică matricială
Avantajele structurii
organizatorice matriciale
• adaptabilitatea ridicată la schimbările din mediul exterior prin
simpla modificare a echilibrului dintre resurse şi rezultate între
funcţiuni şi proiecte;
• creşterea nivelului de coordonare a lucrărilor, prin crearea
funcţiei de manager de proiect care coordonează toate
legăturile dintre participanţii la proiect care lucrează în diferite
compartimente funcţionale;
• îmbogăţirea conţinutului sarcinilor de muncă ale tuturor
salariaţilor şi dezvoltarea atât a pregătirii generale cât şi de
specialitate a acestora;
• eficienţa ridicată a folosiri resurselor comparativ cu structurile
organizatorice tradiţionale (ierarhică şi funcţională);
• stimulează practicarea de către manageri a unui stil de
management participativ;
• creează premize pentru formarea unor manageri profesionişti;
Dezavantajele structurii
organizatorice matriciale
• creşterea complexităţii şi a costurilor
indirecte aferente structurii;
• generează conflicte datorate dublei
subordonări;
• există posibilitatea folosirii forţei de către
una din părţile matricei;
• creează dificultăţi în luarea deciziilor;
• repartizarea imprecisă a împuternicirilor,
drepturilor si responsabilităţilor între cele
două părţi ale structurii matriceale.
DIRECTOR
GENERAL

MANAGER DIRECTOR DIRECTOR


DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
DE CERCETARE
PRODUCŢIE COMERCIALĂ ECONOMICĂ
RESURSE
PROIECT DEZVOLTARE UMANE

RESPONSABIL
TEHNIC

RESPONSABIL
ECONOMIC

RESPONSABIL
COMERCIAL

Figura 2.- Structura organizatorică de proiect autonomă


DIRECTOR
GENERAL

DEPARTAMENT DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR


DIRECTOR DIRECTOR
MANAGEMENT CERCETARE RESURSE
DE PROIECT DEZVOLTARE
PRODUCŢIE COMERCIALĂ
ECONOMICĂ UMANE

PROIECT 1

PROIECT 2

PROIECT 3

Figura 3.- Structura organizatorică de proiect cu departament specializat


DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR DIRECTOR DIRECOR


DIRECTOR PRODUCŢIE DIRECOR ECONOMIC
RESURSE
CERCETARE COMERCIAL
UMANE

DEPARTAMENT1 DEPARTAMENT2 DEPARTAMENT3 DEPARTAMENT4


DEPARTAMENT5

PROIECT 1

Figura 4.- Structura organizatorică de proiect cu facilitare


Pentru îmbunătăţirea lucrului în echipă, pot fi utilizate,
informal, următoarele strategii şi tactici:
• Folosirea liderului drept model pentru lucrul în echipă.
• Realizarea unei norme de lucru în echipă.
• Încurajarea comportamentului cooperativ.
• Minimalizarea fricţiunilor personale.
• Încurajarea competiţiei cu alte echipe de proiect.
• Menţinerea canalelor de comunicare deschise.
• Încurajarea şi oferirea de sprijin emoţional.
• Practicarea egalităţii de şanse.
• Încercarea de a comunica cu cei izolaţi.
• Orientarea noilor membrii.
• Încurajarea râsului împreună