Sunteți pe pagina 1din 10

Programul

Prima casă 3
A efectuat Becciv Marina
Prevederile regulementului
• Regulamentul privind modul de acordare din
bugetul de stat a compensațiilor bănești pentru
familiile cu copii, participanți în cadrul
Programului de stat „Prima casă” a fost publicat
în Monitorul Oficial (Hotărîrea Guvernului nr.
797 din 1 august 2018). Astfel, statul va
compensa din bugetul de stat costul creditului
ipotecar, pentru procurarea locuințelor de către
familiile cu copii, de la 10% pînă la 100%, în
funcție de numărul copiilor în familie.
Ratele de achitare de către stat în dependență
de numărul copiilor
10% 25% 50% 100%
Specificul programului
Prima casă 3
• Costul maxim al unei locuințe procurate nu va putea depăși 1 milion
lei (valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare). Suma
compensației va fi revizuită, la cerere, odată cu majorarea
numărului de copii și automat – la împlinirea de către copil a
vârstei de 18 ani. Dacă solicitantul poate beneficia de facilități atât ca
angajat în sectorul public, cât și ca părinte, mărimea compensației
bănești cumulative nu poate depăși 100% din valoarea creditului
ipotecar.
• "În cazul când angajează creditul cel mai mare posibil, adică 900 de mii
de lei, familia cu un copil va primi 417 lei pe lună, familia cu doi copii -
1.041, familia cu 2 copii - 2.083. Și familia cu patru copii și mai mult,
4.186, ca compensare pentru acest program", a precizat Ion
Chicu, secretar general de stat la Ministerul Finanțelor.
Etapele de participare
Beneficiari al programului de stat ”Prima Casă”

• Beneficiar al programului de stat ”Prima Casă” poate fi orice


cetățean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și
45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar.
Solicitantul de credit trebuie să fie angajat oficial în câmpul
muncii, la instituții de stat sau companii private din Republica
Moldova, și, respectiv, să dispună de venituri din surse
oficiale.
• Veniturile oficiale salariale nete ale beneficiarului și/sau ale
familiei acestuia trebuie să fie de două ori mai mare decât rata
lunară a creditului (rata lunară, dobânda și comisionul de
garantare). Sunt acceptate și veniturile salariale ale unei rude
de gradul I a beneficiarului și/sau ale soțului/soției acesteia.
Condiții de creditare
• Vor fi acceptate pentru finanțare doar locuințele finisate, date
în exploatare și înregistrate în Registrul bunurilor imobile al ÎP
”Agenția Servicii Publice” până la momentul depunerii cererii
de creditare.
• Creditele sunt acordate de bănci numai în valută națională (lei
moldovenești, MDL);
• Creditul va fi rambursat în întregime până în momentul
expirării contractului de credit cu posibilitatea achitării
anticipate. În acest caz, banca nu va percepe taxe, comisioane
sau dobânzi suplimentare.
• Nu se percep comisioane de rambursare anticipată.
• Beneficiarul poate îndeplini și alte condiții specifice prevăzute
de normele interne de creditare ale băncii participante la
Program.
Costurile creditului
• Creditul obținut prin intermediul programului ”Prima Casă” are
următoarele costuri:
• Rata maximă a dobânzii anuale (DAE) – va fi calculată din rata de
referință anunțată de BNM pentru acest program (calculată ca rata
medie ponderată ale dobânzilor la depozitele cu termenul de la 6-12
luni) + o marjă maximă de 2% (va fi precizată anual de Guvern) +
comisionul de garantare de până la 0,5% anual din soldul garanției de
stat.
• Comision unic de acordare a finanțării nu mai mare de 1% din valoarea
creditului. Băncile nu vor percepe alte taxe adiționale.
• Băncile sunt obligate să mențină aceste condiții pe toată durata
contractului de credit. Spre deosebire de un împrumut obișnuit, ipoteca
va fi instituită în proporție de 50% în favoarea statului și restul de 50%
în favoarea băncii.
Taxa de stat
• În scopul asigurării accesului persoanelor fizice la
achiziția unei locuințe prin contractarea de credite
bancare parțial acoperite de stat, în special pentru
familiile tinere, s-a recurs la modificarea unor taxe de
stat.
• Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de
vânzare-cumpărare a imobilelor, procurate prin
intermediul programului de stat ”Prima Casă”, este de
0,1% din prețul contractului, dar nu mai puțin decât
valoarea indicată în registrul bunurilor imobile.
• Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de ipotecă
încheiate în cadrul programului este în mărime de 50 lei.
Mulțumesc