Sunteți pe pagina 1din 14

N T E D E D I A G N O S T I C A R E

INSTRUME
A C O N ST R U C Ț I I LO R A E FE CTUA T BEC CIV MARINA

A VERIFICAT BULAT IRINA


OBIECTIVELE
• INSTRUMENT NEILUSTRATIV
• INSTRUMENT ILUSTRATIV CONCRETEST 2000
• RECULUL
• HILTI DX 100L
• SCLEROMETRU MECANIC ECTHA 1000 – DRC
• GENERATOARELE MECANICE
• GENERATOARE HIDRAULICE
• V-METRUL MK IV ™ PENTRU BETON
• V-METRUL MK IV ™ PENTRU LEMN
• V-METER MK IV ™ PENTRU CERAMICĂ
INSTRUMENT NEILUSTRATIV
• PRECEPE VITEZA UNDELOR SONORE IN DIFERITE
ELEMENTE A CONSTRUCTIEI

• DÃ NUMAI VALORI NUMERICE REFERITOARE LA


CURSUL VITEZEI ȘI AL TIMPULUI, DAR NU INDICÃ
INTRAREA SEMNALELOR INDIVIDUALE, CE REPREZINTÃ
UN FACTOR LIMITAT ÎN SPECIAL LA DIAGNOSTICÃRILE
MAI DIFICILE. ASTFEL DE INSTRUMENTE SUNT
POTRIVITE MAI DEGRABÃ PENTRU MÃSURÃTORI DE
LABORATOR PE PROBE, UNDE RISCUL UNEI GREȘELI
MARI ESTE MINIM, IAR EVALUAREA ARE NEVOIE DE O
PERIOADÃ SCURTÃ DE TIMP. Fig. 1: Instrument neilustrativ
TICO
INSTRUMENT ILUSTRATIV CONCRETEST
2000
• ESTE CONECTAT LA UN CALCULATOR ȘI OFERÃ GRAFICELE A 3 FIGURI:
• A – SCANAREA ILUSTREAZÃ INTRAREA IMPULSURILOR UNEI
MÃSURÃTORI LA BAZÃ,

• B – SCANAREA PERMITE EVALUAREA DIRECTÃ ȘI


• C – SCANEAZÃ CHIAR ȘI SUPRAFEȚE.

Fig. 2: Instrument ilustrativ Concretest 2000


RECULUL
• RECULUL ESTE FOLOSIT CA UN INDICATOR AL
DURITÃȚII SUPERFICIALE A BETONULUI,
UTILIZAT PENTRU EVALUAREA REZISTENȚEI
BETONULUI IN SITU (STAS 6652/1-82).

• PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE A APARATULUI


CONSTÃ ÎN ACȚIONAREA UNUI SISTEM DE
RESORTURI ÎN MOMENTUL ÎN CARE UN CIOCAN
LOVEȘTE, PRIN INTERMEDIUL UNEI TIJE DE
PERCUȚIE, SUPRAFAȚA DE BETON A
ELEMENTULUI DE ÎNCERCAT
HILTI DX 100L
• ARMA DE CONSTRUCTIE - UN INSTRUMENT DE MONTARE SUB
FORMA UNUI PISTOL CLASIC SAU A UNUI CIOCAN HIDRAULIC
MINIATURAL, PROIECTAT PENTRU CIOCANIREA DIBLURILOR
CU UNGHII DIN BETON, CARAMIDA SAU OTEL CARBON. CA
MATERIAL CONSUMABIL PENTRU PISTOL, CARTUȘELE DE
CONSTRUCȚIE FOLOSITE AU O PUTERE DE ÎNCĂRCARE
DIFERITĂ. PENTRU CONFORT, CARTUȘELE DE CONSTRUCȚIE
VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE MĂRIME ȘI DE CULOARE.

• FUNCȚIA- ÎMPUȘCAREA UNOR TIJE STANDARD (L = 34 MM, T = 4


MM) ÎN BETON CUIELE SUNT SMULSE DUPÃ CIRCA 10 MIN., IAR
FORȚA DE SMULGERE ESTE MÃSURATÃ CU AJUTORUL UNUI
MANOMETRU.
SCLEROMETRU MECANIC ECTHA 1000 - DRC

• DURITATEA SUPRAFETEI ESTE UTILIZATA PENTRU A


MASURA REZISTENTA BETONULUI LA IMPACT SAU
PENETRARE. DIN ACESTE MASURATORI SE POT FACE
ESTIMARI CU PRIVIRE LA REZISTENTA SI CALITATEA
BETONULUI.

• METODA ESTE BAZATA PE PRINCIPIUL MASURARII


RECULULUI UNEI MASE, RECUL CARE ESTE
PROPORTIONAL CU DURITATEA SUPRAFETEI CARE
ESTE LOVITA. TESTUL ESTE RAPID SI NEDISTRUCTIV
PENTRU SUPRAFATA BETONULUI.
GENERATOARELE MECANICE
• GENERATOARELE MECANICE POT FI CU
ACŢIONARE DIRECTĂ, PE PRINCIPIUL BIELEI,
SAU INDIRECTĂ, CU MASĂ INERŢIALĂ ÎN
TRANSLAŢIE ŞI CU MASE INERŢIALE ÎN
ROTAŢIE PENTRU PRODUCEREA MIŞCĂRILOR
DE ROTAŢIE, LA GENERATOARELE MECANICE
SE UTILIZEAZĂ MOTOARE ELECTRICE DE
CURENT CONTINUU CU TURAŢIE VARIABILĂ
SAU MOTOARE HIDRAULICE.
GENERATOARE HIDRAULICE
• GENERATOARELE HIDRAULICE SUNT CU ACŢIONARE
DIRECTĂ ŞI AU AVANTAJUL CĂ POT PRODUCE ŞI
MIŞCĂRI ALEATOARE, DE TIPUL CELOR SEISMICE

• IN PRINCIPIU, UN ASTFEL DE GENERATOR SAU


ACTUATOR SE COMPUNE DINTR-UN CILINDRU
HIDRAULIC, O SERVOVALVĂ CU BUTELII DE AZOT
COMPENSATOARE ŞI O POMPĂ DE ULEI. SERVOVALVA
ESTE ACŢIONATĂ ELECTRIC PRIN INTERMEDIUL UNUI
CALCULATOR PE BAZA UNUI
V-METRUL MK IV ™ PENTRU BETON
• V-METRUL MK IV ™ ESTE FOLOSIT PE SCARĂ LARGĂ ȘI
ACCEPTAT PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII ȘI TESTAREA
BETONULUI. ACESTA POATE MĂSURA ȘI COMPARA PUTEREA
BETONULUI ÎNTR-O MĂSURĂTOARE STANDARD DE
REZISTENȚĂ, CARE PERMITE TESTAREA NEDISTRUCTIVĂ A
STRUCTURILOR FINITE. ACESTA VA IDENTIFICA CELULELE,
GOLURILE, BETONUL CONGELAT, FISURILE ȘI ALTE CONDIȚII
NEUNIFORME ÎN BETON. TESTAREA CU ULTRASUNETE SE
POATE APLICA STRUCTURILOR NOI, VECHILOR,
COLOANELOR, ZIDURILOR, ZONELOR AFECTATE DE INCENDII,
STRUCTURILOR HIDROELECTRICE, ȚEVILOR, GRINZILOR
PREFABRICATE ȘI PRECOMPRIMATE, CILINDRILOR ȘI ALTOR
FORME SPECIFICE. EXISTĂ O GAMĂ LARGĂ DE
TRADUCTOARE.
V-METRUL MK IV ™ PENTRU LEMN
• V-METRUL MK IV ™, TESTAREA CU ULTRASUNETE A LEMNULUI,
NEDISTRUCTIV, DETECTEAZĂ NODURI, SFORI, FISURI NEPREVĂZUTE ȘI
PREZENȚA DEGRADĂRII ȘI PUTREGAIULUI. POT FI CALCULAȚI
PARAMETRII DE BAZĂ CUM AR FI MODULUL DE ELASTICITATE ȘI
DENSITATE. APLICAȚIILE PRACTICE INCLUD TESTAREA PE TEREN A
PILONILOR ȘI STRUCTURILOR, GRADUAREA ÎN PROCESUL DE
PRODUCȚIE, INSPECȚIA LA FOC A SCĂRILOR, EXAMINAREA LAMINAT ȘI
DENSITATEA RULOURILOR DE HÂRTIE. VITEZA IMPULSURILOR
ULTRASONICE DE ENERGIE CARE SE DEPLASEAZĂ ÎNTR-UN MATERIAL
SOLID ESTE LEGATĂ DE DENSITATEA ȘI PROPRIETĂȚILE ELASTICE ALE
MATERIALULUI. VITEZA UNUI IMPULS ESTE DECI O MĂSURĂ A
DENSITĂȚII ȘI A PROPRIETĂȚILOR ELASTICE ALE UNUI MATERIAL. ÎN
MOD TIPIC, TRADUCTOARELE DE 54 KHZ SUNT UTILIZATE PENTRU
TESTAREA LEMNULUI. LUNGIMEA DE UNDĂ A SEMNALULUI ESTE DE
APROXIMATIV 3 INCI (75 MM). MATERIALELE SUBTILE NECESITĂ
FRECVENȚE MAI MARI PENTRU O REZOLUȚIE OPTIMĂ.
V-METER MK IV ™ PENTRU CERAMICĂ
• APARATUL V-METER MK IV ™ A FOST APLICAT CU SUCCES PE O
SERIE DE PRODUSE CERAMICE - INCLUSIV NUMĂRUL DE PLĂCI,
CĂRĂMIZI ȘI BLOCURI REFRACTARE, MOBILIER DE MOBILIER -
PRECUM ȘI GRAFIT. ÎNTR-UN NUMĂR MARE DE APLICAȚII
REFRACTARE ȘI CERAMICE, TEHNICA DE TESTARE A VITEZEI
IMPULSURILOR CU ULTRASUNETE A FOST UTILIZATĂ CU
REZULTATE POZITIVE. TESTAREA A PERMIS UTILIZATORILOR SĂ
ÎȘI ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ PROCESELE DE PRODUCȚIE, SĂ
ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ INTEGRITATEA ȘI CALITATEA PRODUSELOR,
SĂ REDUCĂ RESTURILE ȘI PREȚURILE, ECONOMISIND ASTFEL
TIMP ȘI BANI RESPINȘI. ÎNTR-O ECONOMIE MODERNĂ, ASTFEL
DE BENEFICII DE BAZĂ SUNT GREU DE IGNORAT
JAMES REBARSCOPE®
•JAMES REBARSCOPE® ESTE O VERSIUNE DIGITALĂ A LOCALIZĂRII CLASICE A ARMATURII, CARE PERMITE
UTILIZATORULUI NU NUMAI SĂ LOCALIZEZE ARMĂTURA, CI ȘI SĂ DETERMINE ADÂNCIMEA BAREI ȘI
DIMENSIUNEA BAREI. DETECTORUL DE ARMARE REBARSCOPE® ESTE, DE ASEMENEA, CAPABIL SĂ DETECTEZE
METALE NEFEROASE, PRECUM ȘI CUPRU, ALUMINIU, OȚEL INOXIDABIL, SÂRMĂ ȘI MULTE ALTELE!
CARACTERISTICI ȘI BENEFICII
•UN SENZOR PENTRU TOATE DOMENIILE DE ADÂNCIME.
•UN SENZOR SEPARAT ȘI UNITATEA PRINCIPALĂ PENTRU SCANAREA DISPOZITIVELOR ESTE
•DIFICIL DE ACCESAT ÎN ZONĂ.
•GĂSEȘTE BARE, DUPĂ TENSIONAREA CABLULUI, TUBULATURĂ ȘI ȚEAVĂ DE CUPRU.
•CAZ DE SUPRATENSIUNE DURABILĂ ȘI CONSTANTĂ. AFIȘAJ VIZIBIL ÎN TIMPUL ZILEI.
•DATE SUPLIMENTARE DE SCANARE A DISTANȚEI DE CARTLOG, PRECUM ȘI LOCALIZAREA BARELOR DE ARMARE.
•GĂSEȘTE O ADÂNCIME DE PÂNĂ LA 8 "(200 MM). DEFINEȘTE O BARĂ DE ADÂNCIME DE PÂNĂ LA 4,5" (115 MM).
•CONFORM CU ACI 318, BS 1881 PARTEA 204, DIN 1045, CP 110, EC 2, SIA <162, DGZFP
JAMES REBARSCOPE