Sunteți pe pagina 1din 33

Modificările ciclice

 Ciclul menstrual:
dezvoltarea funcţională
continuă a endometrului
 Faze succesive:
 Proliferativă: estrogeni,
maturarea foliculului
ovarian, 10-11 zile
 Secretorie: progesteron,
corp luteal, 12-13 zile
 Menstruală: degenerare
corp luteal, 1-4 zile
Faza proliferativă
 Coincidentă cu
maturarea foliculului
ovarian
 Grosime 1-3 mm
 Proliferare stimulată de
estrogeni
 Glande, stromă
 Angiogeneză
 Glandele
 Lumen îngust
 Traiect rectiliniu
 Fără caractere secretorii
 Numeroase mitoze
Faza secretorie
 Sub influenţa
progesteronului
 Coincidentă cu corpul luteal
 Grosime: 5-6 mm
 Stromă edematoasă
 Glandele
 Mari, sinuoase
 Lumen larg
 Produs de secreţie
 Hipertrofia celulelor glandulare
 Mitoze rare
Faza secretorie
mijlocie
Faza menstruală
 În absenţa fertilizării
 Modificări vasculare în stratul
funcţional
 Contracţii ale arteriolelor
spiralate, ischemie
 Stoparea secreţiei
 Detaşarea endometrului
funcţional
 Persistă endometrul bazal
 Intră în faza proliferativă a
ciclului următor
Faza menstruală
Celulele deciduale
 Origine: celulele
stromale, sub influenţa
secvenţială a E şi P
 Stimulul: implantarea
blastocistului
 Citoplasmă bogată,
palidă, glicogen
 Mediu nutritiv pentru
embrion
 Separă placenta de
peretele uterin
Placenta
 Organ tranzitoriu
 Ţesuturi fetale şi
materne
 Corion şi decidua
bazală
 Schimburi materno-
fetale
 Sistemul circulator
utero-placentar
Trofoblastul
 Proliferare citotrofoblastică
 Creşte corionul mezodermic
 Dezvoltarea vaselor sanguine
 Formarea vililor corionici
 Primari: cordoane

citotrofoblastice
 Secundari: cordoane

ramificate cu ax
conjunctiv
 Terţiari: dezvoltarea

vaselor sanguine în axul


central
Vilii
 Ax
 Ţesut conjunctiv lax
 Fibroblaste

 Celule Hofbauer

 Vase sanguine

 Citotrofoblast: dispare
în a doua ½ a sarcinii
 Sinciţiotrofoblast:
persistă pînă la naştere
 Decidua bazală: aderă
la corion prin zona
marginală
Artere ombilicale
Arteriole
Reţea capilară
Vena ombilicală
Bariera placentară
 Sinciţiotrofoblast
 Citotrofoblast
 Membrana bazală
trofoblastică
 Ţesutul conjunctiv al
vililor
 Membrana bazală a
endoteliului
 Citoplasma celulelor
endoteliale
Hormoni sintetizaţi de
placentă
 Gonadotrofina corionică
umană: ziua 5-6
 Hormon lactogen
placentar
 Relaxină
 FGF, CSF, interleukine
 Progesteronă, Estrogeni