Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect

Lentile subtiri

Coordonator:
prof.Isabela Elena Ciurea
Avantajele invatarii prin
proiecte
• elevii sunt mai interesaţi de informaţii si mai
implicaţi ,stiind ca au de realizat un produs
final;
• elevii înţeleg ceea ce învaţă mai rapid, mai
profund, dezvoltându-şi atât cunoştinţele
teoretice cât şi abilităţile practice;
• proiectele îi ajută pe elevi să-şi organizeze mai
bine timpul şi să se autoevalueze;
• elevul îşi însuşeşte tehnici şi metode de lucru
în echipa;
•elevul este implicat în stabilirea scopurilor
şi a obiectivelor, în alegerea sarcinilor,
formându-şi o imagine clară şi unitară a
paşilor pe care trebuie să-i parcurgă în
învăţare
•sarcinile de învăţare presupun elemente
interdisciplinare, solicitând realizarea de
conexiuni între cunoştinţe din diferite
domenii, pentru rezolvarea problemelor;

•proiectele ii ajuta pe elevi sa-si formeze


competentele cheie si ii pregatesc pentru
secolul XXI
Rezumatul proiectului
Proiectul trebuie sa contina informatii
referitoare la:
•Lentile subtiri (definitie,elementele unei
lentile,tipuri de lentile,caracteristici ,constructii
de imagini ale obiectelor in lentile
subtiri,formulele lentilelor)
•Fisele de lucru intocmite in urma efectuarii
lucrarilor experimentale de determinare a
distantei focale a lentilelor convergente si
divergente (prelucrarea datelor experimentale se
va face cu ajutorul calculului tabelar).
Rezumatul proiectului
Proiectul propus este orientat spre:
- înţelegerea formarii imaginilor unor obiecte in
lentile subtiri,pe baza fenomenului de refractie a
luminii;
- insusirea metodelor utilizate in investigatia
experimentala ;
-dezvoltarea competentelor digitale ale elevilor;
-starnirea interesului pentru fizica si stiinte ,in
general;
- munca in echipa pentru sinteza si asocierea
informatiilor pentru crearea unor noi idei;
Competente specifice
•Identificarea si recunoasterea caracteristicilor
lentilelor subtiri;
•Determinarea pe cale experimentală a imaginii
unui obiect in lentilele subţiri;
•Determinarea pe cale grafică a imaginii unui
obiect in lentilele subţiri;
•Efectuarea de experimente simple pentru
determinarea distantei focala a lentilelor
convergente si divergente;
•Prelucrarea datelor experimentale prin
folosirea calculului tabelar(Excel) si realizarea
unei prezentari in PPt de catre elevi ;
Rezultate asteptate
La sfarşitul proiectului elevii vor fi capabili sa:

•Defineasca lentilele ,sa identifice elementele lor si tipurile de


lentile;
•Explice formarea diferitelor tipuri de imagini in lentilele
subtiri;
•Reprezinte corect mersul razelor de lumina pentru
determinarea pe cale grafica a imaginii unui obiect in lentile
subtiri;
•Realizeze experimente referitoare la studiul formarii
imaginilor in lentile si pentru determinarea distantei focale,
atat pentru lentile convergente ,cat si pentru lentile
divergente;
•Intocmesca o fisa de lucru si sa prelucreze datele
experimentale, utilizand TIC.
•Realizeze o prezentare in PPt ;
• Sa-si imbunatateasca competentele de comunicare; de lucru
in echipa,spiritul de initiativa,dorinta de afirmare;
Intrebarea cheie a curriculum-
ului

Ce sunt lentilele? Cum pot sa masor


convergenta unei lentile subtiri?
Intrebarea cheie a curriculum-
ului
• Ce este o lentila?
• Care sunt elementele ei?
• Ce este o lentila subtire?
• Ce sunt focarele principale ale lentilei?
• Care sunt tipurile de lentile subtiri?
• Ce este o lentila convergenta?Ce fel de focare are?
• Ce este o lentila divergenta?Ce fel de focare are?
• Ce fel de imagini au obiectele in lentilele convergente si
divergente?(in functie de pozitia obiectului)
• Cum procedez pentru a masura distanta focala sau
convergenta unei lentile ?
• La ce folosesc lentilele?
Evaluare-sumar
• Evaluare iniţială
- fişă de evaluare iniţială –elevii răspund la întrebări – pentru a
vedea ce ştiu deja despre tema propusă şi ce ar dori să afle; de
asemenea contine intrebari cu privire la abilitatile de utilizare a
calculatorului de catre elevi;

• Evaluare formativă
- prezentarea planului proiectului ,a listei de verificare a
continutului portofoliului proiectului si a fisei de punctaj a prezentarii;
activitate de grup urmată de autoevaluarea abilităţilor de lucru în
echipă , impartirea sarcinilor;
-5 evaluari pe parcursul desfasurarii proiectului(file de jurnal);

•Evaluare finală
- verificarea continutului portofoliului proiectului
-fisa de punctaj al prezentarii
Obs.Toate aceste documente se gasesc in folderul Ajutor,creat in
calculatorele elevilor
Desfasurarea proiectului

Proiectul s-a desfasurat pe parcursul a


7 ore (5 la scoala,integrate in
curriculum-ul obligatoriu si 2 acasa)
Detalii ale unitatii de
invatare
Ora 1
Comunicare de noi cunostinte- Notiuni fundamentale legate de
lentilele subtiri
Formarea imaginilor in lentile subtiri
5 min.: Captarea atentiei(anuntarea temei,a competentelor
specifice urmarite,a rezultatelor asteptate,eventual a cunostintelor
anterioare)
Distribuirea fiselor de evaluare initiala a activitatilor
proiectului”Lentile subtiri”
40 minute: Comunicarea noilor cunostinte
-conversatie euristica
-demonstratie grafica si experimentala (experiment-
formarea imaginilor in lentile subtiri convergente si divergente)
- exercitii (reprezentarea mersului razelor de
lumina,constructii de imagini in lentile)
5 min.:Fixarea cunostintelor si realizarea feed-back-ului
2 min:Distribuirea fiselor de evaluare a activitatii(file de jurnal 1)
Ora 2
Consolidare cunostinte predate in lectiile anterioare- Lentile subtiri
(lectie in AEL)
3 min.: Captarea atentiei (anuntarea temei,a competentelor
specifice urmarite,a rezultatelor asteptate)

35 minute: Desfasurarea lectiei Lentile subtiri in sistem AEL


10minute:Test de evaluare AEL
2 min:Distribuirea fiselor de evaluare a activitatii(file de jurnal 2)
Ora 3

Lectia experimentala – Determinarea distantei focala a unei lentile


subtiri convergente
3 min.: Captarea atentiei (anuntarea temei,a competentelor
specifice urmarite,a rezultatelor asteptate)
12 minute:Organizarea grupelor ,explicarea etapelor de lucru
in investigarea experimentala(vezi modelul de fisa de
lucru),impartirea sarcinilor in grup
25 minute: Efectuarea experimentului
-investigatie experimentala
-prelucrare date experimentale folosind calculul
tabelar
-analiza rezulatatelor si identificarea surselor de
eroare

5 minute:Prezentarea rezultatelor obtinute.


5 minute :Completarea fisei de evaluare(file de jurnal 3)
Ora 4

Lectia experimentala – Determinarea distantei focala a unei lentile


subtiri divergente
3 min.: Captarea atentiei (anuntarea temei,a competentelor
specifice urmarite,a rezultatelor asteptate)
7 minute:Organizarea grupelor ,prezentarea modelului de fisa
de lucru( vezi modelului de fisa de lucru),impartirea sarcinilor in grup
30 minute: Efectuarea experimentului
-investigatie experimentala
-prelucrare date experimentale folosind calculul
tabelar
-analiza rezultatelor si precizarea surselor de eroare
5 minute:Prezentarea rezultatelor obtinute.
5 minute :Completarea fisei de evaluare(file de jurnal 4)si
distribuirea filei de jurnal 5 si a fisei de evaluare finala (tema pentru
acasa)
Ora 7
Finalizarea de catre grupele de elevi a proiectului
„Lentile subtiri”
5 min.: Verificarea continutului portofoliilor grupelor de
elevi (vezi lista de verificare)
40 minute :prezentarea proiectelor de catre
elevi(prezentari in P
realizarea de prezentari in PPt
Finalizarea de catre grupele de elevi a proiectului
„Lentile subtiri”
5 minute: Evaluarea proiectelor pe baza continutului
proiectelor si a fisei de notare a prezentarii
Observatie :Orele 5,6 pentru activitati desfasurate
acasa-organizarea marterialelor si realizarea
produselor finale

S-ar putea să vă placă și