Sunteți pe pagina 1din 7

Pădurile Moldovei

de Dimitrie Cantemir
Dimitrie Cantemir ( 26 octombrie 1673 – 21 august 1723).
A fost domnul Moldovei și un mare cărturar.
Printre ocupațiile sale diverse s-au numărat cele
de enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist,
muzicolog și compozitor.
Ce?

Cum? Când?
Pădurile
Moldovei

De ce? Cine?
Adjective Substantive Verbe

30 56 31
Textul care conține multe
adjective reprezintă ......
DESCRIERE!!!!